日蘭辭典+

14 resultaten voor ‘om en bij’
日蘭辭典 (trefwoord)
sonokurai其位
(其の位、そのくらい、そのぐらい) bw. ongeveer; om en bij
zattoざっと
bw. ruw geschat; in ronde getallen; om en bij. ¶ ざっと目を通す vluchtig doorkijken. ¶ ざっと洗ふ even afspoelen. ¶ 事件ざっとそんなもんだ daar komt het ongeveer op neer. ¶ ざっとした vluchtig; oppervlakkig.
oyoso凡そ
bw. (1) [一般に] over ’t algemeen; in ’t algemeen gezegd; over ’t geheel genomen. (2) [] ongeveer; in ronde getallen; om en bij. ¶ 凡そ一千ongeveer duizend yen; een duizend yen of zoo.
yaku
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <om en bij>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ほどhodo (1) […~] [duidt een globale hoeveelheid; mate; benadering aan] zo'n; zo wat; ongeveer; circa; om en bij; omtrent; rond de; … of zo; (2) […~] [duidt een hoedanigheid aan] zodanig dat; in die mate dat; zo … dat; zo … als; genoeg om te; (3) […~…ない] [duidt een referentiebasis aan]; (4) […ば…ほど] [duidt een proportioneel verband aan] hoe …-er; hoe …-er; (5) […~] [duidt een begrenzing aan] enkel; slechts
kurai (1) rang; stand; klasse; (2) graad; maat; mate; (3) waardigheid; (4) positie; plaats; ligging; (5) troon; kroon; het koningschap; (6) (in een getal) cijfer; (7) […~] [partikel dat een hoeveelheid; mate bij benadering uitdrukt] ongeveer; circa; om en bij; omtrent; bij benadering; […~] hoeveel?; hoe lang?; hoeveel tijd?; (8) […~] [partikel dat een referentiepunt bij benadering uitdrukt] bijna; nagenoeg; haast; bijkans; zo … als; even … als; in die mate; genoeg om te …; (9) […~なら] [partikel dat een extreem voorbeeld geeft; of het belang van een voorbeeld nuanceert; overdrijft] tenminste; eerder … dan; liever … dan
gurai (1) […~] [partikel dat een hoeveelheid; mate bij benadering uitdrukt] ongeveer; circa; om en bij; omtrent; bij benadering; […~] hoeveel?; hoe lang?; hoeveel tijd?; (2) […~] [partikel dat een referentiepunt bij benadering uitdrukt] bijna; nagenoeg; haast; bijkans; zo … als; even … als; in die mate; genoeg om te …; (3) […~なら] [partikel dat een extreem voorbeeld geeft; of het belang van een voorbeeld nuanceert; overdrijft] tenminste; eerder … dan; liever … dan
其処らsokora (1) daar ergens in die buurt; daaromtrent; in die omgeving; (2) omstreeks; omtrent; zo ongeveer; rond; om en bij; om en nabij; (3) het fijne ervan; nadere gegevens; bijzonderheden; details
内外uchisoto (1) binnen en buiten; (2) om en bij; zo ongeveer; in de buurt van; plusminus
内外uchito (1) binnen en buiten; (2) Binnen- en Buitenheiligdom te Ise; (3) om en bij; zo ongeveer; in de buurt van; plusminus; (4) boeddhisme en confucianisme
内外naigai (1) binnen- en buitenkant; (2) binnen- en buitenland; intern en extern; binnen- en buitenwacht; thuis en daarbuiten; (3) om en bij; zo ongeveer; in de buurt van; plusminus
大凡ooyoso (1) over het geheel genomen; over het geheel gezegd; gemiddeld; over het algemeen; (2) ongeveer; circa; bij benadering; in ronde getallen; om en bij
yaku (1) belofte; toezegging; afspraak; overeenkomst; akkoord; deal; (2) gematigdheid; matigheid; moderatie; mate; zuinigheid; spaarzaamheid; (3) karigheid; schaarsheid; schraalheid; poverheid; schamelheid; schamelte; armelijkheid; armoedigheid; armetierigheid; kommerlijkheid; (4) bekorting; verkorting; inkorting; afkorting; weglating; omissie; vereenvoudiging; bondigheid; beknoptheid; concisie; (5) [wiskunde] deling; (6) syncope; syncopering; (7) ongeveer; zo'n; zo ongeveer; grosso modo; plusminus; grofweg; pakweg; ruwweg; een stuk of; een slordige; om en bij; om en nabij; rond (de); circa; omtrent; approximatief; bij benadering; of daaromtrent; een beetje; ten naaste bij; omstreeks; naar schatting; in de orde van grootte van
通りtoori (1) straat; verkeersweg; (2) passage; (doorgaand) verkeer; mouvement; doorgang; (3) doorstroming; doorloop; ventilatie; [m.b.t. stem] bereik; doordringendheid; penetrantie; (4) reputatie; populariteit; [m.b.t. handel] goodwill; (5) aannemelijkheid; begrijpelijkheid; (6) zoals; als; naar; volgens; conform; overeenkomstig; in overeenstemming met; gelijkaardig met; op de wijze van; [arch.] gelijk; (7) [maatwoord voor manieren; wijzen; trants; soorten enz.]; (8) [maatwoord voor het aantal keren]; (9) ongeveer; om en bij; om en nabij; circa; plusminus; [inform.] pakweg
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.59 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 10 treffers (zoekopdracht: 'om en bij', strategie: exact). 
2005-2021