日蘭辭典+

17 resultaten voor ‘onbewogen’
日蘭辭典 (trefwoord)
donkan鈍感
zn. ongevoeligheid v.; onbewogenheid v.
ugoku動く
i.w. (1) [動く] bewegen; zich bewegen. (2) [移動] van plaats veranderen; zich verplaatsen. (3) [運轉] loopen; gaan; werken. (4) [變動] veranderen; zich wijzigen. (5) [搖ぐ] schommelen; schudden. (6) [感ずる] geroerd worden; getroffen zijn. ¶ 動かざる onbewegelijk; roerloos; (の) onbewogen; onverschillig. ¶ 動かざる泰山の如し rotsvast; onwankelbaar. ¶ 一寸も動かない er wordt niets verkocht. ¶ 時計が動かなくなった het horloge staat stil. ¶ 一寸も動くことならぬぞ verroer je niet!; blijf stokstil staan!
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <onbewogen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
あっけらかんakkerakan (1) [~として] onbekommerd; onbezorgd; zorgeloos; gelaten; onaangedaan; onverstoorbaar; [Belg.N.] onverstoord; onbewogen; (2) [~と] onthutst; ontzet; ontsteld; verbouwereerd; (3) [~とした] uitgestorven; verlaten
ドライdorai (1) sober; onthecht; (2) zakelijk; nuchter; onbewogen; onaangedaan; koelbloedig; ongevoelig; hard; (3) dry; droog; sec; (4) chemische reiniging; [Belg.N.; spreekt.] droogkuis
ドライなdoraina (1) sober; onthecht; (2) zakelijk; praktisch; realistisch; nuchter; onbewogen; onaangedaan; koelbloedig; ongevoelig; hard; onaandoenlijk; (3) dry; droog; sec
安い; 廉いyasui (1) goedkoop; voordelig; schappelijk; laaggeprijsd; redelijk (geprijsd); billijk; profijtig; zacht [prijsje]; laag [b.v. interest]; bon-marché; [inform.] gepikt; (2) onbekommerd; onbezorgd; zonder zorgen; op zijn gemak; zorgeloos; [m.b.t. gemoed] luchtig; (3) kalm; rustig; [m.b.t. verloop] onbewogen; bedaard; (4) nederig; eenvoudig; onaanzienlijk; gering; ondergeschikt; minder(waardig); laag(geboren); inferieur; min [denken over iemand]; (5) grof; gemeen; plat; laag; laag-bij-de-gronds; vulgair; goedkoop; ordinair; onbehoorlijk; obsceen; onbeschaafd; [m.b.t. taal] ongekuist; beneden alle peil; laaghartig; smerig; vuig; platvloers; schunnig; vunzig
平気heiki (1) kalmte; onverstoorbaarheid; gelijkmoedigheid; rust; (2) onverschilligheid; gelatenheid; indifferentie; (3) kalm; rustig; beheerst; gelaten; gelijkmoedig; onbewogen; ijzig; onaangedaan; ongeroerd; onberoerd; onverstoorbaar; (4) onverschillig; ongevoelig; indifferent; niet onder de indruk van ~; er geen invloed van ondervinden; zich niet aantrekken; ~ doet iemand niets; ~ laat iemand koud
平気なheikina (1) kalm; rustig; beheerst; gelaten; gelijkmoedig; onbewogen; ijzig; onaangedaan; ongeroerd; onberoerd; onverstoorbaar; (2) onverschillig; ongevoelig; indifferent
平然heizen kalm; rustig; beheerst; onbewogen; bedaard; zichzelf meester; onberoerd; onaangedaan; [Belg.N.] onverstoord
平然たるheizentaru kalm; rustig; beheerst; onbewogen; bedaard; onberoerd; onaangedaan; [Belg.N.] onverstoord
平然とheizento kalm; rustig; beheerst; onbewogen; bedaard; zichzelf meester; onberoerd; onaangedaan; [Belg.N.] onverstoord; met onverstoorbare kalmte; met een uitgestreken gezicht; zonder te verblikken of verblozen
平然としたheizentoshita kalm; rustig; beheerst; onbewogen; bedaard; onberoerd; onaangedaan; [Belg.N.] onverstoord
平然としてheizentoshite kalm; rustig; beheerst; onbewogen; bedaard; zichzelf meester; onberoerd; onaangedaan; [Belg.N.] onverstoord; met onverstoorbare kalmte; met een uitgestreken gezicht; zonder te verblikken of verblozen
泰然taizen kalm; rustig; bedaard; bezadigd; onbewogen; beheerst; onverstoord; onaangedaan
無事buji (1) veiligheid; welzijn; welvaren; integriteit; gaafheid; ongeschondenheid; heelheid; (2) afwezigheid van incidenten; kalmte; rust; vrede; (3) veilig en wel; gezond en wel; fris en gezond; buiten gevaar; onbeschadigd; behouden; ongewond; zonder kleerscheuren; zonder een schrammetje; heel; heelhuids; gaaf en ongeschonden; intact; ongekrenkt; onverlet; ongedeerd; ongehavend; in goede orde; (4) zonder incidenten; zonder voorvallen; zonder ongelukken; kalm; rustig; vredig; bedaard; weinig bewogen; onbewogen; rimpelloos; probleemloos
無感動mukandou (1) apathie; lusteloosheid; onverschilligheid; onbewogenheid; ataraxie; flegma; onaandoenlijkheid; ongevoeligheid; (2) apathisch; lusteloos; onverschillig; onbewogen; flegmatiek; flegmatisch; onaandoenlijk; onaangedaan; ongevoelig
落ち着いたochitsuita kalm; rustig; bedaard; beheerst; bezadigd; onbewogen; flink
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.55 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 15 treffers (zoekopdracht: 'onbewogen', strategie: exact). 
2005-2023