日蘭辭典+

19 resultaten voor ‘onderdrukken’
日蘭辭典 (trefwoord)
appuku壓服
(圧服) zn. onderdrukking v. ¶ 壓服する onderdrukken; bedwingen.
nomu飮む
(呑む、飲む) t.w. (1) [飮料を] drinken. (2) [吸ふ] inzuigen; zuigen (3) [煙草を] rooken. (4) [嚥下する] doorslikken; verzwelgen. (5) [隱す] verbergen. (6) [を] bedwingen; onderdrukken (7) [侮る] geringschatten; i.w. neerzien op. t.w. (8) [著服する] verduisteren.
taiji退治
zn. onderwerping v. ¶ 退治する onderwerpen; onderdrukken; ten onder brengen. ¶ を退治する ratten verdelgen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <onderdrukken>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
飲み込む nomikomu (1) slikken; inslikken; doorslikken; binnenkrijgen; opdrinken; indrinken; (2) opslokken; verzwelgen; verslinden; (3) [in de geest] opnemen; begrijpen; vatten; bevatten; snappen; verstaan; (4) [fig.] doorslikken; inslikken; verbijten; afbijten; onderdrukken
呑む nomu (1) [fig.] slikken; nemen; pikken; accepteren; aanvaarden; [i.c.m. ontkenning] pruimen; incasseren; [fig.] verduwen; [inform., fig.] vreten; (2) overweldigen; overdonderen; inpakken; [fig., sportt.] inblikken; [fig.] inmaken; [fig., sportt.] afdrogen; (3) bedwingen; onderdrukken; [m.b.t. tranen] inslikken; inhouden; smoren; (4) verborgen houden; verhelen; achterhouden
打ち殺す uchikorosu (1) doodslaan; doodknuppelen; (2) doodschieten; omleggen; neerschieten; neerknallen; (3) [感情を] smoren; onderdrukken; inhouden; (4) morsdood maken; afmaken; afslachten; van kant maken; uit de weg ruimen; (5) verpanden; belenen; in pand geven
苛める ijimeru (1) pesten; plagen; treiteren; (2) kwellen; onderdrukken; uitzuigen
平定する heiteisuru onderdrukken; verdrukken; beteugelen; onderwerpen; supprimeren; pacificeren; pacifiëren; tot vrede brengen; [veroud.] bevredigen
静める shizumeru (1) [鳴りを] tot stilte brengen; [場内を] stil doen worden; tot rust brengen; stemmen; rustig maken; doen verstommen; dempen; (2) matigen; temperen; afzwakken; smoren; [火事を] doven; [波を] bedaren; tot bedaren brengen; doen luwen; (3) [暴動を] bedwingen; beteugelen; beheersen; onderdrukken; de kop indrukken; supprimeren; [veroud.] neerzetten; [喧嘩を] beslechten; bijleggen; [怒りを] koelen; (4) [せきを] stillen; [心; 神経を] kalmeren; opluchten; [痛みを] verlichten; lenigen; verzachten; doen afnemen; verminderen; [scherts.] afwinden; (5) [神を] verzoenen; tevredenstellen; bevredigen; [御霊を] sussen; paaien; apaiseren; troosten; [怨霊を] bezweren; (6) in slaap brengen; doen inslapen
堪える koraeru (1) dulden; verdragen; tolereren; verduren; (2) bedwingen; onderdrukken; inhouden; tegenhouden; (3) vergeven; vergiffenis schenken; verschonen; verontschuldigen; lankmoedig zijn; toegevend zijn
殺す korosu (1) doden; (2) vermoorden; moorden; slachten; afslachten; over de kling jagen; ombrengen; koud maken; om zeep helpen; voorgoed tot zwijgen brengen; [euf.] onschadelijk maken; [uitdr.] de handen in iemands bloed wassen; (3) ter dood brengen; executeren; op grond van een vonnis terechtstellen; (4) verspillen; vermorsen; roekeloos besteden; nutteloos besteden; erdoor jagen; erdoor draaien; verkwisten; verpanden; belenen; in onderpand geven; (5) bedwingen; onderdrukken; inhouden; beheersen; in toom houden [Het lijdend voorwerp van dit werkwoord kan een gevoel, een lach, een geeuw, tranen, zijn adem etc. zijn.]; (6) [honkbal] een slagman uit het spel spelen; een slagman uitspelen
制する seisuru (1) in toom houden; in bedwang houden; beteugelen; beheersen; onder controle houden; in de hand houden; (2) bedwingen; onderdrukken; smoren; supprimeren; (3) heersen over; meester zijn over; bevelen; domineren; regeren; [bijb., lit.t.] gebieden; [勝ちを] in de hand hebben
塞き止める sekitomeru (1) afdammen; dammen; keren; (2) tegenhouden; inhouden; indammen; bedwingen; intomen; beteugelen; opkroppen; onderdrukken; stuiten; stremmen
平らげる tairageru (1) effenen; gelijkmaken; gladmaken; vlakmaken; egaliseren; uit de weg ruimen; (2) onder controle krijgen; smoren; de kop indrukken; neerslaan; onderwerpen; onderdrukken; beteugelen; (3) verorberen; naar binnen werken; van kant zetten; opmaken; opgebruiken; consumeren; achter de knopen steken
鎮圧する chinatsusuru onderdrukken; beteugelen; bedwingen; neerslaan; versmoren; supprimeren; onder controle krijgen; smoren; de kop indrukken; fnuiken
抑圧する yokuatsusuru onderdrukken; beteugelen; bedwingen; smoren; supprimeren; verdrukken; [w.g.] opprimeren
押さえる osaeru (1) onderdrukken; naar beneden drukken; (2) beheersen; bedwingen; (met overmacht) in bedwang houden; eronder houden; (3) tegenhouden; voorkomen; terughouden; (4) arresteren; gevangennemen; in hechtenis nemen; aanhouden; in zijn kraag grijpen; (5) [de oren] dichtstoppen; [met de handen de ogen] bedekken; verbergen; [met de handen het hoofd] vasthouden; [de hand voor de mond] houden; (6) [waar men recht op heeft, een deel van het loon etc.] achterhouden; terughouden; niet geven; onthouden; (7) beslag leggen op [goederen, eigendom, documenten etc.]; gerechtelijk in beslag nemen; confisqueren; (8) grijpen; pakken; nemen; in zijn klauwen krijgen; (9) een voorzichtige raming doen; een voorzichtige schatting maken; behoedzaam begroten; (10) 10. plafonneren; niet hoger laten oplopen dan; [de prijzen] drukken; binnen een bepaalde limiet houden; onder een bepaalde limiet houden
治める osameru (1) regeren; heersen over; een land besturen; de scepter zwaaien; de scepter voeren; (2) tot rust brengen; tot vrede brengen; pacificeren; (3) regelen; in orde brengen; in orde maken; organiseren; behandelen; afhandelen; afdoen; voor elkaar krijgen; (4) bedwingen; beteugelen; onderdrukken; betomen; intomen
圧迫する appakusuru (1) (zwaar) drukken; wegen (op); dringen; aandringen; nopen; dwingen; persen (tot); onder druk zetten; pressie; druk uitoefenen (op); [i.h.b.] intimideren; (2) verdrukken; onderdrukken; [w.g.] opprimeren; supprimeren; benauwen; beklemmen; prangen; pressen; reprimeren
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.37 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 16 treffers (zoekopdracht: 'onderdrukken', strategie: exact). 
2005-2019