日蘭辭典+

11 resultaten voor ‘ondergeschikte’
日蘭辭典 (trefwoord)
shita
zn. onderkant m.; onderste o.; bodem m.; (民) het volk o.; ondergeschikte (僚) m. ¶ 坂の de voet van een heuvel. ¶ 橋の通る onder een brug doorgaan. ¶ の onderste; beneden. ¶ に onderaan; beneden; onder; van onder. ¶ から van beneden.
buka部下
zn. ondergeschikte m.&v.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <ondergeschikte>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
zoku (1) a. behoren; volgen; begeleiden; (2) b. overlaten; opdragen; (3) c. gezel; verwant; (4) d. [biol.] geslacht; genus; ; (1) gezel; lid; verwant; medestander; (2) ondergeschiktheid; subordinatie; onderhorigheid; afhankelijkheid; (3) volgeling; onderdaan; ondergeschikte; onderhorige; (4) [Jap.gesch.] sakan 主典 [ambtenaar der 4e klasse in het ritsuryō-systeem]; (5) [Jap.gesch.] ambtenaar der hannin 判任-klasse in Meiji-Japan; klerk; (6) [biol.] geslacht; genus
shimo (1) benedenloop (van een rivier); [loc.] stroomafwaarts; [i.h.b.] lager aan de rivier; (2) tweede; laatste helft; [m.b.t. tanka] laatste; tweede vershelft; laatste twee versregels; (3) lager deel; ondergedeelte; onderstuk; (4) onderbuik; schaamstreek; [i.h.b.] schaamdelen; [i.h.b.] geslachtsdelen; [i.h.b.] geslachtsorganen; [i.h.b.] edele delen; [i.h.b.] genitaliën; onderlijf; onderlichaam; [form.] abdomen; anogenitale regio; [meton.] kleine en grote boodschap; [euf.] natuurlijke behoeften; (5) mindere zitplaats; plaats onder aan de tafel; (6) ondergeschikte; mindere; lagere in rang; onderdaan; (7) [m.b.t. Kioto] Shimogyō; (8) [ton., theat.] linkerkant van het toneel (gezien vanuit de zaal); jardin
shita voorbereidend ~; voorafgaand ~; preliminair; voor-; ; (1) [adv., loc.] beneden; [adv., loc.] omlaag; [adv., loc.] neer; [loc.] onder (aan); [m.b.t. trap enz.] voet; (2) [m.b.t. leeftijd] jonger (dan); [m.b.t. studiejaren] lager; beneden [de achttien jaar enz.]; (3) [attr.] ondergeschikte; [attr.] lagergeplaatste; [attr.] mindere; [i.h.b.] basis; [i.h.b.] achterban; (4) [abl.] meteen (toen)
下役 shitayaku ondergeschikte; bediende; beambte; onderhorige
下っ端 shitappa ondergeschikte; onderhorige; inferieur; bijfiguur
後輩 kouhai jongere generatie; jongere; jongere leerling; jongere student; jongerejaars; jongere collega; jongere werkkracht; ondergeschikte; junior [Dit substantief wordt gebruikt om te verwijzen naar mensen die later in dezelfde organisatie of instelling (zoals bv. een school, een universiteit, een bedrijf, een firma, etc.) als de spreker binnengekomen zijn.]
目下 meshita ondergeschikte; mindere; lagere in rang; lagergeplaatste; jongere; iemand met een lagere anciënniteit
幕下 bakka (1) plaats binnenin; aan de voet van een tentenkampement; (2) shogunaal hoofdkwartier; zetel van het bakufu; bestuurszetel; regeringszetel; (3) bakka [Sino-Japanse aanduiding voor de Konoe no daishō 近衛大将 (= overste van de Keizerlijke Garde)]; (4) bakka [titel van een shogun of generaal]; (5) shogunale vazallen; leenmannen; [i.h.a.] ondergeschikte; volgeling; aanhanger
部下 buka ondergeschikte; mindere; lagere in rang; onderhorige; onderhebbende; inferieure
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 9 treffers (zoekopdracht: 'ondergeschikte', strategie: exact). 
2005-2020