日蘭辭典+

6 resultaten voor ‘onderhandelen’
日蘭辭典 (trefwoord)
kōshō交涉
(交渉) zn. (1) [談合] onderhandeling v.; overleg o. (2) [關係] verband o.; connectie v. ¶ 交涉する onderhandelen; in overleg treden. ¶ 交涉がない het houdt er geenerlei veband mee; het heeft er niets mede te maken.
gisuru議する
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <onderhandelen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
交渉する koushousuru onderhandelen; onderhandelingen voeren; negotiëren; [i.h.b.] marchanderen; [i.h.b.] parlementeren
折衝する sesshousuru onderhandelingen voeren; onderhandelen; negotiëren; parlementeren
掛け合う kakeau [水を] elkaar besprenkelen; [声を] roepen naar elkaar; ; (1) onderhandelen; onderhandelingen voeren; marchanderen; dingen; [値段を] pingelen; handjeplak doen; sjacheren; (2) partij kunnen bieden aan; opwegen tegen; niet onderdoen voor
会談する kaidansuru bespreken; gesprekken voeren; een onderhoud hebben; overleggen; overleg plegen; gedachten uitwisselen; confereren; beraadslagen; onderhandelen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.36 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 4 treffers (zoekopdracht: 'onderhandelen', strategie: exact). 
2005-2019