日蘭辭典+

9 resultaten voor ‘onderwijs’
SUPPLEMENT (trefwoord)
hoshū補習
(zn; -suru ww.) Het geven van onderwijs buiten de reguliere schooltijden voor het bijbrengen van extra kennis; aanvullend onderwijs; aanvullende les; bijles. ¶ 補習する hoshūsuru bijles geven; aanvullend onderwijs geven. ¶ 補習教育 hoshū kyōiku aanvullend onderwijs; voortgezet onderwijs. ¶ 先生も連休をエンジョイしたかったが、どっかの6人組の補習やら準備やらで連休無かったぞ! Sensei mo renkyū wo enjoi shitakatta ga, dokka no roku-ningumi no hoshū yara junbi yara de renkyū nakatta zo! Ik had ook van de vakantieperiode willen genieten, maar door aanvullende lessen, voorbereidingen en wat al niet voor een zekere ploeg van zes personen had ik helemaal geen vakantie! (TTC)
juku
(zn.) Afkorting van 学習 gakushūjuku. Vooral op het lager en middelbaar onderwijs gerichte (private) instellingen die tegen betaling ondersteunend onderwijs aanbieden in de naschoolse uren. In het Engels wel aangeduidt als cram schools. In het Nederlands bestaat het vooralsnog niet erg gangbare, maar wel begrijpelijke woord ‘drillschool’. ¶ jukusei een student die les volgt bij een juku; student; leerling; scholier. ¶ jukuchō de directeur van een privéschool ¶ 駅から伸びるメインストリート沿いには学習や予備校などの教育関係の企業の進出が著しい。 Eki kara nobiru meinsutoriito zoi ni wa gakushūjuku ya yobinkō nado no kyōiku kankei no kigyō no shinshutsu ga ichijirushii. De opmars van onderwijs gerelateerde instellingen zoals juku's [naschoolse bijles] en yobikō's [onderwijs gericht op universitaire toelatingsexamens; prep schools] vanaf het station langs de hoofdstraat is opvallend. (BCWK)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <onderwijs>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
指南shinan (1) instructie; onderricht; begeleiding; onderwijs; lering; training; (2) instructeur; onderrichter; begeleider; onderwijzer; leermeester; oefenmeester; trainer
授業jugyou les; school; [大学の] college; het lesgeven; onderwijs; onderricht; [mil.] instructie
授業するjugyousuru lesgeven; [inform.] lessen; onderwijzen; doceren; [mil.] instrueren; onderricht; onderwijs; instructie geven; onderrichten; [uitdr.] voor de klas staan
教えoshie (1) onderwijs; het lesgeven; onderricht; les; instructie; lering; (2) leer; voorschrift; doctrine
教授kyouju (1) onderwijs; instructie; (2) professor; hoogleraar
教習kyoushyuu onderwijs; onderricht; instructie; opleiding; scholing; training; africhting
教育kyouiku onderwijs; opvoeding; training; instructie; scholing; opleiding
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 7 treffers (zoekopdracht: 'onderwijs', strategie: exact). 
2005-2023