日蘭辭典+

22 resultaten voor ‘onmogelijk’
日蘭辭典 (trefwoord)
dame駄目

zn. onmogelijkheid v; nutteloosheid v.; bn. vergeefsch; nutteloos; onbruikbaar; onmogelijk. ¶ 駄目にする bederven; onbruikbaar maken. ¶ 駄目になる mislukken; nutteloos zijn; vergeeefsch zijn. ¶ やって見ても駄目だ we behoeven het niet eens te probeeren. ¶ それは駄目だ dat lukt niet; dat zal niet gaan; dat kan niet; dat mag niet. ¶ もう駄目だ het loopt mis het hem; er is geen hoop meer voor hem. ¶ とても駄目だから諦めなさい daar er toch niets meer aan te doen is, moet er nu maar in berusten.

araremonaiあられもない
bn. (1) [不可能] onmogelijk. (2) [意外] onverwacht; onverwachtsch; ongedacht. (3) [不似合] ongepast; onbehoorlijk.
funō不能
onmogelijkheid v. ¶ 不能力 incompetentie. ¶ 不能な問題 onoplosbaar vraagstuk.
totemo迚も
(とても) bw. volstrekt; absoluut; geheel en al. ¶ 迚も出來ない volstrekt onmogelijk; uitgesloten.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <onmogelijk>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
あられもないararemonai (1) ongepast; onbetamelijk; not done; onbehoorlijk; onwelvoeglijk; [i.h.b.] niet gepast voor een dame; (2) onwaarschijnlijk; onmogelijk; absurd
いけないikenai (1) niet toegelaten; niet mogen; niet kunnen; ongewenst; onaanvaardbaar; verkeerd; onmogelijk; slecht; (2) slecht; niet goed; boosaardig; stout; ondeugend; (3) nutteloos; zinloos; hopeloos; (4) niet in orde; uit de haak; pijn doen; pijnlijk [bv. m.b.t. maag]; fout; loos
しょうがないshyouganai (1) er is niets aan te doen; het kan niet anders; daar helpt geen lievemoederen aan; ~ heeft geen zin; het helpt niet; er is geen enkel alternatief; er staat (je) geen andere weg open; er zit niets anders op; er is geen andere keuze ; (2) onverbeterlijk; hopeloos; onhandelbaar; onmogelijk; niet te harden
とんでもないtondemonai (1) ongehoord; overdreven; absurd; ongelofelijk; al te gek; potsierlijk; belachelijk; exorbitant; ontstellend; verschrikkelijk; schandalig; ten hemel schreiend; uit den boze; (2) geen sprake van; absoluut niet; daar komt niets van in; niets daarvan; niks hoor; wat is dat nou voor een opmerking; geen denken aan; de gedachte alleen al; ik moet er niet aan denken; over mijn lijk; nooit van mijn leven; geen kwestie van; dat kun je begrijpen; om de (dooie) dood niet; onmogelijk; dat is uitgesloten; dat kun je wel schudden; gebeurt niet; 't is godsonmogelijk; dat …; [Barg.; volkst.] louw loene; (3) laat maar zitten; geen dank; niets te danken; tot uw dienst; graag gedaan
よもやyomoya (1) [~…ない] zeker niet; onmogelijk; zeer onwaarschijnlijk; (2) misschien; wellicht; allicht; mogelijk; vermoedelijk; waarschijnlijk; denkelijk; wel
不可能なfukanouna onmogelijk; onbestaanbaar; ondoenlijk; onhaalbaar; onuitvoerbaar; onrealiseerbaar; impraktikabel
不能なfunouna (1) onmogelijk; ondoenlijk; (2) impotent
仕方がないshikataganai (1) er is niets aan te doen; er is niets tegen te doen; er zit niks anders op; er blijft (je; ons enz.) niets anders over; er is geen andere keus; (men enz.) kan niet anders; we hebben geen andere uitweg; er is geen enkel alternatief; er staat geen andere weg open; je kan er niet onderuit; onvermijdelijk; onontkoombaar; inevitabel; onvermijdbaar; onafwendbaar; daar helpt geen lievemoederen aan; dat zet geen zoden aan de dijk; heeft geen zin; (2) hopeloos; onmogelijk; onverbeterlijk; verstokt; er is niets te beginnen met; er is geen land te bezeilen met; stelt niets voor; niet te doen; [i.h.b.] irritant; [i.h.b.] vervelend; (3) […て~] kan het niet helpen (dat); kan het niet laten (te); kan er niets aan doen; […たくて~] ernaar smachten te; snakken naar
仕方無いshikatanai (1) er is niets aan te doen; er is niets tegen te doen; er zit niks anders op; er blijft (je; ons enz.) niets anders over; er is geen andere keus; (men enz.) kan niet anders; we hebben geen andere uitweg; er is geen enkel alternatief; er staat geen andere weg open; je kan er niet onderuit; onvermijdelijk; onontkoombaar; inevitabel; onvermijdbaar; onafwendbaar; daar helpt geen lievemoederen aan; dat zet geen zoden aan de dij; heeft geen zin; (2) hopeloos; onmogelijk; onverbeterlijk; verstokt; er is niets te beginnen met; er is geen land te bezeilen met; stelt niets voor; niet te doen; [i.h.b.] irritant; [i.h.b.] vervelend; (3) […て~] kan het niet helpen (dat); kan het niet laten (te); kan er niets aan doen; […たくて~] ernaar smachten te; snakken naar
度し難いdoshigatai (1) niet meer te redden; gedoemd; (2) onverbeterlijk; verstokt; hopeloos; onmogelijk; onverbeterbaar; hardnekkig; verwoed; aarts-
忍び難いshinobigatai niet te dragen; ondraagbaar; ondraaglijk; onverdraaglijk; niet te verdragen; niet uit te houden; onhoudbaar; onduldbaar; onleefbaar; niet te harden; onuitstaanbaar; onmogelijk; intolerabel
有り得ないarienai onmogelijk; onbestaanbaar
無体mutai (1) onstoffelijk; immaterieel; onlichamelijk; (2) onredelijk; onbillijk; onmogelijk; ongerijmd; wreed; (3) denigrerend; minachtend; geringschattend; verachtend; schamper; (4) vergeefs; nutteloos; zinloos
無理muri (1) onredelijkheid; onbillijkheid; onmenselijkheid; (2) geforceerdheid; dwang; gedwongenheid; overbelasting; overmatige inspanning; overdaad; overdrijving; (3) onhaalbaarheid; ondoenbaarheid; onuitvoerbaarheid; onmogelijkheid; (4) onredelijk; onbillijk; onmenselijk; onrealistisch; [wisk.] irrationeel; (5) geforceerd; gedwongen; gemaakt; overmatig; te; te veel gevraagd; overdreven; overdadig; (6) onhaalbaar; ondoenlijk; ondoenbaar; onuitvoerbaar; onmogelijk
無理なmurina (1) onredelijk; niet te verantwoorden; verdedigen; rechtvaardigen; onverantwoordelijk; onverdedigbaar; (2) onmogelijk; ondoenlijk; (3) gedwongen; verplicht; opgelegd; geforceerd; (4) buitensporig; exorbitant; excessief; onmatig
非現実的higenjitsuteki (1) onpraktisch; onzakelijk; onreëel; wereldvreemd; onrealistisch; zonder werkelijkheidszin; (2) onwerkelijk; onwezenlijk; irreëel; fantastisch; (3) onmogelijk; onhaalbaar; imprakticabel; onuitvoerbaar; ondoenbaar; ondoenlijk; onrealiseerbaar; niet te realiseren; onwerkbaar
駄目dame (1) [go-term] neutraal vakje; (2) [ton.] (waarschuwing voor een) slecht punt in de regie; de opvoering; het scenario; script enz.; (3) slecht; niet-deugend; waardeloos; nietswaardig; nep; (4) nutteloos; onbruikbaar; ongeschikt; vergeefs; vruchteloos; zinloos; infructueus; onnut; ~ heeft geen zin; het haalt niets uit; er is niets mee te beginnen; hopeloos; naar de maan; bliksem; verknoeid; mislukt; (5) onmogelijk; tot mislukken gedoemd; incapabel; dat lukt niet; zo gaat het niet; dat wordt niets; (6) dat is verboden; dat past niet; dat mag niet; dat gaat niet aan; dat is niet toegestaan; daar komt niets van in; dat is hier contrabande; nee; laat dat; stop; niet doen
駄目なdamena (1) slecht; niet-deugend; waardeloos; nietswaardig; incapabel; onbekwaam; incompetent; (2) nutteloos; onbruikbaar; ongeschikt; vergeefs; vruchteloos; zinloos; infructueus; onnut; hopeloos; verknoeid; mislukt; (3) onmogelijk; tot mislukken gedoemd; (4) verboden; ongeoorloofd; ongepast
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 18 treffers (zoekopdracht: 'onmogelijk', strategie: exact). 
2005-2022