日蘭辭典+

4 resultaten voor ‘onmogelijkheid’
日蘭辭典 (trefwoord)
funō不能
onmogelijkheid v. ¶ 不能力 incompetentie. ¶ 不能な問題 onoplosbaar vraagstuk.
dame駄目

zn. onmogelijkheid v; nutteloosheid v.; bn. vergeefsch; nutteloos; onbruikbaar; onmogelijk. ¶ 駄目にする bederven; onbruikbaar maken. ¶ 駄目になる mislukken; nutteloos zijn; vergeeefsch zijn. ¶ やって見ても駄目だ we behoeven het niet eens te probeeren. ¶ それは駄目だ dat lukt niet; dat zal niet gaan; dat kan niet; dat mag niet. ¶ もう駄目だ het loopt mis het hem; er is geen hoop meer voor hem. ¶ とても駄目だから諦めなさい daar er toch niets meer aan te doen is, moet er nu maar in berusten.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <onmogelijkheid>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
無理 muri (1) onredelijk; onbillijk; onmenselijk; onrealistisch; [wisk.] irrationeel; (2) geforceerd; gedwongen; gemaakt; overmatig; te; te veel gevraagd; overdreven; overdadig; (3) onhaalbaar; ondoenlijk; ondoenbaar; onuitvoerbaar; onmogelijk; ; (1) onredelijkheid; onbillijkheid; onmenselijkheid; (2) geforceerdheid; dwang; gedwongenheid; overbelasting; overmatige inspanning; overdaad; overdrijving; (3) onhaalbaarheid; ondoenbaarheid; onuitvoerbaarheid; onmogelijkheid
不可能 fukanou onmogelijkheid; onbestaanbaarheid
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.44 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: 'onmogelijkheid', strategie: exact). 
2005-2020