日蘭辭典+

12 resultaten voor ‘ons’
日蘭辭典 (trefwoord)
aratana新な
(新たな) bn. versch; nieuw. ¶ 新に opnieuw. ¶ 新にする vernieuwen; ververschen; opnieuw doen. ¶ 記憶に新なる所です het ligt nog versch in ons geheugen;
aiko愛顧
zn. gunst v.; begunstiging v.; bescherming v. ¶ 御愛顧の榮を賜はり度願上候 wij bevelen ons beleefd aan in uwe gunst.
kochira此方
(こちら) zn. (1) [此處] deze plaats v. (2) [此方] deze kant m. vnw. (3) [これ] dit. zn. (4) [當方] onze kant m.; vnw. wij.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <ons>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
内のuchino (1) mijn; ons; (2) inwendig
uchi (1) binnenkant; [の~に] binnen; in; (2) [の~に] tijdens; terwijl; gedurende; [その~に] onderwijl; (3) [の~] onder; te midden van; (4) [~に] inwendig; vanbinnen; in het hart; in het gemoed; innerlijk; intern; (5) keizerlijk paleis; hof; (6) keizer; tenno; mikado; (7) echtgenote; echtgenoot; wederhelft; (8) [boeddh.] ons geloof; het boeddhisme; (9) ik; wij; [~の] mijn; ons
tou (1) wat juist; rechtvaardig; billijk is; recht; gerechtigheid; billijkheid; gepastheid; (2) dit; deze; onderhavig; gegeven; zich voordoend; genoemd; in kwestie; waarover; over wie we het hebben; waar het om gaat; dat aan de orde is; (3) ons; onze
tou (1) terechtheid; redelijkheid; billijkheid; gepastheid; wat juist; rechtvaardig; billijk is; (2) [boeddh.] anāgata; toekomst; (3) dit; deze; ons; huidig; onderhavig; in kwestie; gegeven; zich voordoend; genoemd; waarover; over wie we het hebben; waar het om gaat; dat aan de orde is; (a) vervuld worden; passen; (b) voldoen aan; beantwoorden aan; (c) op zich nemen; zich belasten met; (d) op de situatie afgaan; (e) toewijzen; (f) huidig; voor het ogenblik; (g) die; deze; (h) zoals het hoort; (i) verkozen zijn
我々; 我我wareware wij; we; ons; onze; elk; ieder
我がwaga mijn; m'n; ons; z'n (eigen)
私達; 私たちwatashitachi we; wij; ons; onze
私達のwatakushitachino ons; onze; van ons
私達のwatashitachino ons; onze; van ons
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 9 treffers (zoekopdracht: 'ons', strategie: exact). 
2005-2023