日蘭辭典+

8 resultaten voor ‘ontruimen’
日蘭辭典 (trefwoord)
akeruあける
(開ける・空ける) t.w. (1) [開く] openen; opendoen; openmaken; ontsluiten; openleggen. (2) [空にする] ledigen; ontruimen. ¶ 二行をづつあける twee regels openlaten; twee regels overslaan. (3) [穴を] een gat boren. (4) [道を] uit den weg gaan. (5) [家を] ontruimen (借家を明拂ふ).
akewatasu明渡す
(明け渡す) t.w. ontruimen; afstaan. ¶ 要塞を明渡す vesting overgeven.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <ontruimen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
払う ; 掃うharau (1) verwijderen; wegdoen; opruimen; wegnemen; wegruimen; vrijmaken; ontruimen; (uit de weg) ruimen; weghalen; wegvegen; vegen; wissen; [een telraam] terugzetten op nul; zuiveren (van); [tranen enz.] afvegen; ontdoen van; [tuinb.] dieven; [tuinb.] afsnoeien; afhelpen van; verdrijven; verjagen; [een kwaal enz.] boeten; (2) [een zwaard e.d.] zwaaien; maaien; [i.h.b. iem. de voet] lichten; [een uithaal e.d.] afslaan; (3) betalen; neertellen; neerleggen; delgen; kwijten; contenteren; [een schuld] afdoen; [een schuld] afkomen; [een schuld] honoreren; [inform.] dokken; vereffenen; over de brug komen; overkomen; [m.b.t. rekening] gladmaken; [Barg.] roeren; [Barg.] besjollemen; (4) [eer] betuigen; [eer] bewijzen; [eerbied] betonen; zich [inspanningen] getroosten; zich [moeite] geven; (5) van de hand doen; verkopen; (6) [~に注意を] acht slaan op; aandacht besteden aan; aandacht schenken aan; letten op; opletten; bij de les blijven; achten; acht geven; oppassen
明け渡すakewatasu [城を] prijsgeven; opgeven; overdragen; overgeven; overleveren; afstaan; afgeven; [店を] overdoen; [gew.] overlaten; [家を] ontruimen; verlaten; evacueren
疏開するsokaisuru (1) spreiden; verstrooien; (2) evacueren; ontruimen; in veiligheid brengen; (3) verwijderen
空けるakeru (1) [穴を] maken; boren; (2) [道を] vrijmaken; [席を] ruimen; [部屋を] ontruimen; wegtrekken; verhuizen; (3) [一行を] openlaten; [間を] vrijlaten; blank laten; leeg laten; (4) uitruimen; leeghalen; [鍋; 皿; 盃を] legen; ledigen; leegmaken; uitlegen; (5) [時間を] maken; vrijmaken; [部屋を] vrijhouden; openhouden; reserveren; beschikbaar houden; (6) [家を] niet thuis zijn; van huis weg zijn; niet aanwezig zijn; [veroud.] uithuizig zijn
退くnoku (1) opzijgaan; opzij stappen; aan de kant gaan; uit de weg gaan; uitwijken; wijken; plaatsmaken; (2) wegtrekken; ontruimen; zich terugtrekken; (3) verlaten; zich afscheiden; uittreden; (4) op een afstand blijven; afstand bewaren; zich afzijdig houden; (5) terugtrekken; de aftocht blazen; (6) terugtreden; aftreden; [職を] opgeven; neerleggen; afstand doen van; (7) vervreemden; contact kwijtraken; (8) loslaten; loskomen van; afvallen
退去するtaikyosuru vertrekken; weggaan; heengaan; verlaten; ontruimen; evacueren; uitwijken; wegtrekken; zich terugtrekken
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.85 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 6 treffers (zoekopdracht: 'ontruimen', strategie: exact). 
2005-2021