日蘭辭典+

13 resultaten voor ‘onvermijdelijk’
日蘭辭典 (trefwoord)
yamuoenai已むを得ない
bn. onvermijdelijk; noodzakelijk; niet te ontgaan. ¶ 已むを得ず onvermijdelijk; Noot: Ook: 止むを得ない
manukareru免れる
i.w. ontloopen; ontkomen aan; verlost zijn van; t.w. vermijden. ¶ 免れ難い onvermijdelijk; onontkoombaar. ¶ 危い免れる ontkomen aan een gevaar.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <onvermijdelijk>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
勢い ikioi vanzelfsprekend; daaruit volgend; als natuurlijk gevolg; voortvloeiend; onvermijdelijk; noodzakelijk; volgens de natuurlijke gang der zaken; ; (1) kracht; (2) energie; vitaliteit; gezondheid; zwier; gedrevenheid; (3) macht; invloed; gezag; autoriteit; (4) drang; vaart; impuls; impetus; prikkel; (5) natuurlijke gang van zaken; loop der dingen; tendens; trend; (6) strekking; stemming; toon
仕方がない shikataganai (1) er is niets aan te doen; er is niets tegen te doen; er zit niks anders op; er blijft (je; ons enz.) niets anders over; er is geen andere keus; (men enz.) kan niet anders; we hebben geen andere uitweg; er is geen enkel alternatief; er staat geen andere weg open; je kan er niet onderuit; onvermijdelijk; onontkoombaar; inevitabel; onvermijdbaar; onafwendbaar; daar helpt geen lievemoederen aan; dat zet geen zoden aan de dijk; heeft geen zin; (2) hopeloos; onmogelijk; onverbeterlijk; verstokt; er is niets te beginnen met; er is geen land te bezeilen met; stelt niets voor; niet te doen; [i.h.b.] irritant; [i.h.b.] vervelend; (3) […て~] kan het niet helpen (dat); kan het niet laten (te); kan er niets aan doen; […たくて~] ernaar smachten te; snakken naar
仕方無い shikatanai (1) er is niets aan te doen; er is niets tegen te doen; er zit niks anders op; er blijft (je; ons enz.) niets anders over; er is geen andere keus; (men enz.) kan niet anders; we hebben geen andere uitweg; er is geen enkel alternatief; er staat geen andere weg open; je kan er niet onderuit; onvermijdelijk; onontkoombaar; inevitabel; onvermijdbaar; onafwendbaar; daar helpt geen lievemoederen aan; dat zet geen zoden aan de dij; heeft geen zin; (2) hopeloos; onmogelijk; onverbeterlijk; verstokt; er is niets te beginnen met; er is geen land te bezeilen met; stelt niets voor; niet te doen; [i.h.b.] irritant; [i.h.b.] vervelend; (3) […て~] kan het niet helpen (dat); kan het niet laten (te); kan er niets aan doen; […たくて~] ernaar smachten te; snakken naar
止むを得ず yamuwoezu (1) onvermijdelijk; noodzakelijkerwijs; noodzakelijkerwijze; noodgedwongen; uit noodzaak; onontkoombaar; per se; (2) node; met tegenzin; ongaarne
余儀無い yoginai (1) onvermijdelijk; onafwendbaar; onontkoombaar; onontwijkbaar; dwingend; noodzakelijk; (2) onbetwistbaar; onbestrijdbaar; onaanvechtbaar; (3) onomwonden; openhartig
不可避の fukahino onvermijdelijk; onvermijdbaar; onafwendbaar; onontwijkbaar; onontkoombaar; niet te ontvluchten; inevitabel; noodzakelijk
必至 hisshi onafwendbaar; onvermijdelijk; onvermijdbaar; onontkoombaar; onontwijkbaar; inevitabel; noodwendig; noodzakelijk
必然的 hitsuzenteki onvermijdelijk; onontkoombaar; onafwendbaar; onontwijkbaar; onvoorkoombaar; zeker; gewis; stellig; noodwendig; noodzakelijk
必定 hitsujou zeker; gewis; gegarandeerd; ; vast; zeker; stellig; beslist; ongetwijfeld; zonder enige twijfel; gegarandeerd; onvermijdelijk; noodzakelijkerwijze; ; [boeddh.] avaivartika [= stadium van waaruit geen terugval tot de reïncarnatie-cyclus is]
必然 hitsuzen onvermijdelijk; onontkoombaar; onafwendbaar; onontwijkbaar; onvoorkoombaar; zeker; gewis; stellig; noodwendig; noodzakelijk
必然的に hitsuzentekini noodzakelijk; noodzakelijkerwijs; noodzakelijkerwijze; per se; per definitie; noodwendig; natuurlijkerwijs; natuurlijkerwijze; uit de aard der zaak; onvermijdelijk; onontkoombaar; onvoorkoombaar; onontwijkbaar; onafwendbaar; zeker; gewis; stellig
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.38 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 11 treffers (zoekopdracht: 'onvermijdelijk', strategie: exact). 
2005-2019