日蘭辭典+

35 resultaten voor ‘onverwacht’
日蘭辭典 (trefwoord)
araremonaiあられもない
bn. (1) [不可能] onmogelijk. (2) [意外] onverwacht; onverwachtsch; ongedacht. (3) [不似合] ongepast; onbehoorlijk.
igai意外
bw. buiten verwachting; boven verwachting; onverwachts; toevallig. ¶ 意外onverwachtsch; onverwacht; toevallig; onvermoed; onverhoopt. ¶ 意外の事 verrassing. ¶ 意外愉快 onverhoopt genoegen. ¶ 意外結果 onverwacht resultaat; onvoorzien gevolg.
fuki不期
SUPPLEMENT (trefwoord)
kyū
(na-adj) (1) plotseling; plots; opeens; onverwacht. ¶ 急にがブレーキをかけたので、フロントガラスにをぶつけた。 Kyū ni kare ga burēki wo kaketa no de, furontogurasu ni atama wo butsuketa. Omdat hij plotseling op de rem trapte stootte ik mijn hoofd tegen het voorraam. ¶ 急な客が来たので、そのテレビ番組が見れなかった。 Kyū na kyaku ga kita no de, sono terebi bangumi ga mirenakatta. Omdat ik onverwacht bezoek had kon ik dat programma niet kijken. (2) urgent; dringend. ¶ 急な用事〔急用〕が出来て、パーティに行けなくなった。ごめんなさい。 Kyū na yōji [kyūyō] ga dekite, pāti ni ikenaku natta. Omdat zich een urgente zaak voordeed kon ik niet naar het feestje gaan. ¶ この事態は急を要する Kono jitai wa kyū wo yōsuru De situatie is urgent. ¶ これは急を要する事態だ。 Kore wa kyū wo yōsuru jitai da. Dit is een urgente situatie. (3) snel; woest (water). ¶ 急なで泳ぐのは大変危険だ。 Kyū na kawa de oyogu no wa taihen kiken da. Het is enorm gevaarlijk om in een snelstromende rivier te zwemmen. ¶ 彼女は急に老け込んできた。 Kanojo wa kyū ni fukekonde kita. Ze werd snel oud. (4) steil (helling); scherp (bocht). ¶ 急な坂 Kyū na saka. Een steile helling; Een plotse daling. ¶ 道路はそこで急な右カーブになっている。 Dōro wa soko de kyū na migi kābu ni natte iru. De weg maakt daar een scherpe bocht naar rechts. (TTC) (yamasv)
battariばったり
(bw, to-bw) (1) plotsklaps; opeens; plotseling. ¶ 雨がばったりやんだ。 Ame ga battari yanda. De regen stopte opeens. (yamasv) (2) stoppen of eindigen na lange tijd ¶ 彼は長年毎日のようにこのカフェに来ていたが、先月からばったり来なくなった。 Kare wa naganen mainichi no yō ni kono kafe ni kite ita ga, sengetsu battari konaku natta. Jarenlang kwam hij vrijwel elke dag naar dit [het] café, maar sinds vorige maand niet meer. (yamasv) (3) iemand onverwacht ontmoeten; iemand tegen het lijf lopen. ¶ 高校の先生と今日10年ぶりにばったり会った。 Kōkō no sensei to kyō jūnenburi ni battari atta. Ik kwam vandaag opeens na tien jaar een docent van de middelbare school tegen. (yamasv) (4) opeens neervallen; in elkaar storten. ¶ 彼はばったり倒れて、二度と立ち上がらなかった。 Kare wa battari taorete, nido to tachiagaranakatta. Hij viel opeens om en kwam niet meer overeind. (yamasv) (5) met een smak; met een plof. (ばったりと)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <onverwacht>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
あからさまakarasama (1) plots; plotseling; onverwacht; onverwachts; opeens; ineens; (2) voorlopig; tijdelijk; even; vluchtig; kortstondig; (3) openlijk; openbaar; onverholen; onomwonden; duidelijk; eerlijk; onverbloemd; direct; expliciet; ongegeneerd
あからさまなakarasamana (1) plots; plotseling; onverwacht; abrupt; (2) voorlopig; tijdelijk; vluchtig; kortstondig; (3) openlijk; openbaar; onverholen; onomwonden; duidelijk; eerlijk; onverbloemd; direct; expliciet; ongegeneerd
あからさまにakarasamani (1) plots; plotseling; onverwacht; onverwachts; opeens; ineens; (2) voorlopig; tijdelijk; even; vluchtig; kortstondig; (3) openlijk; openbaar; onverholen; onomwonden; duidelijk; eerlijk; onverbloemd; direct; expliciet; ongegeneerd
あたいatai (1) [barg.] schrijnend; wreed; beproevend; (2) [barg.] onverwacht; onvoorzien; verrassend; (3) [barg.] hoofdpijn hebben; [inform.] koppijn hebben; (4) [barg.] prijzig; duur
ころりkorori (1) [~と倒れる; 横になる] rollend; vlijend; (2) [~と負ける; だます] gemakkelijk; moeiteloos; zomaar; al te snel; (3) [~と変わる] compleet; radicaal; volledig; [~と忘れる] helemaal; glad; [Belg.N.] rats; [異性に~と参る] tot over zijn oren; volkomen; halsoverkop; (4) [~と死ぬ] plotseling; onverwacht; zomaar; pardoes; (5) [muntw.] honderd mon; (6) cholera
とんだtonda (1) onverwacht; onvoorzien; (2) absurd; ongelofelijk; ongehoord; grotesk; grof; flagrant; (3) geweldig; enorm; buitengewoon; bijzonder; fantastisch; onvoorstelbaar; ontzettend; ontzaglijk; verschrikkelijk; gruwelijk; (4) geweldig; enorm; buitengewoon; bijzonder; fantastisch; onvoorstelbaar; erg; zeer; uiterst; ontzettend; ontzaglijk; verschrikkelijk; gruwelijk
不意のfuino plots; onverwacht; onvoorzien; ongedacht; abrupt; schielijk; onaangekondigd; onaangemeld; onverhoeds; verrassend; toevallig
不意打の ; 不意討の ; 不意打ちの ; 不意討ちのfuiuchino onverhoeds; onverwacht; verrassings-
不時fuji (1) onvoorziene omstandigheid; noodgeval; (2) [~の] ontijdig; onvoorzien; onverwacht; toevallig; accidenteel
予想外yosougai onverwacht; onvoorzien; ongedacht
予想外にyosougaini tegen de verwachting in; buiten verwachting; boven alle verwachting; onverwacht; onvoorzien; onverwachts; onvoorziens; ongedacht
予想外のyosougaino onverwacht; onvoorzien; ongedacht
予期しないyokishinai onverwacht; onvoorzien; ongedacht; onverhoopt; onvermoed; verrassend
予期せぬyokisenu onverwacht; onvoorzien
俄 ; 遽か ; 仁輪加niwaka (1) plots; plotseling; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; onvoorziens; onverhoeds; opeens; ineens; eensklaps; abrupt; (2) terstond; meteen; dadelijk; onmiddellijk; zo maar; geïmproviseerd; … met kunst- en vliegwerk; …uit de losse hand; … voor de vuist weg; (3) niwaka [in de Kansai-streek op straat of in salons opgevoerde komische improvisatiesketch]
唐突toutotsu plots; plotseling; bruusk; abrupt; onvoorzien; onverwacht
唐突なtoutotsuna plots; plotseling; bruusk; abrupt; onvoorzien; onverwacht
ki (1) vreemdheid; het vreemde; ongewoonheid; eigenaardigheid; excentriciteit; curiositeit; uitzonderlijkheid; (2) vreemd; ongewoon; speciaal; merkwaardig; eigenaardig; curieus; zonderling; excentriek; (a) bijzonder; verwonderlijk; wonderbaarlijk; uitzonderlijk; (b) vreemd; merkwaardig; raar; ongewoon; zonderling; (c) onverwacht; onvoorzien; (d) oneven; ondeelbaar; (e) onfortuinlijk; ongelukkig
忽焉kotsuen plots; abrupt; onverwacht; onvoorzien
思い掛けずomoigakezu onverwacht; onverwachts; boven alle verwachting; tegen alle verwachting in; onvoorzien; onvoorziens; onverhoeds; ongedacht; plots; plotseling; bij toeval; toevallig; per ongeluk
思い掛けない ; 思いがけないomoigakenai (1) onverwacht; onvoorzien; niet voorspeld; plotseling; (2) toevallig; bij toeval voorvallend; (3) onaangekondigd; niet op voorhand bekend gemaakt
思わぬomowanu onverwacht; onvoorzien; ongedacht; onvermoed; onverhoopt; verrassend
急遽kyuukyo (1) met grote spoed; haastig; inderhaast; cito presto; in allerijl; spoorslags; (2) plots; plotseling; onverwacht
意外igai (1) onverwacht; onverhoopt; onvoorzien; verrassend; toevallig; (2) buiten de verwachting; boven verwachting; onverwachts; toevallig; onverhoopt; onvoorzien
意想外isougai (1) [~の] onverwacht; onvoorzien; ongedacht; (2) [~に] onverwachts; onvoorziens
意表をついたihyouwotsuita verrassend; ongewoon; verbazend; verbazingwekkend; onverwacht; onvoorzien
有らぬaranu (1) verkeerd; fout; vals; (2) ongehoord; buitengewoon; absurd; onzinnig; onbestaanbaar; uitgesloten; (3) onverwacht; onvoorzien; niet te voorzien
案外angai onverwacht
浅ましいasamashii (1) gemeen; laag; vuig; min; verachtelijk; laag-bij-de-gronds; laaghartig; eerloos; onwaardig; schaamteloos; schandelijk; veil; waardeloos; (2) ellendig; wreed; naar; miserabel; erbarmelijk; jammerlijk; betreurenswaardig; beklagenswaardig; (3) schamel; pover; onaanzienlijk; armzalig; (4) onverwacht; onvoorzien; verrassend; (5) teleurstellend; ontluisterend; spijtig; sneu; (6) erg; enorm; ontzettend; (7) [~なる] aan zijn eind komen; sterven
突然のtotsuzenno plots; onverwacht; onverhoeds; plotseling; abrupt; onvoorzien; verrassend; onaangekondigd; onaangemeld
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 30 treffers (zoekopdracht: 'onverwacht', strategie: exact). 
2005-2023