日蘭辭典+

10 resultaten voor ‘op de een of andere manier’
日蘭辭典 (trefwoord)
dōyaraどうやら
bw. vermoedelijk; wel. ¶ どうやら天氣になりそうだ het zal wel goed weer worden. ¶ どうやらかうやら op de een of andere manier; zoo goed en zoo kwaad mogelijk.
dōnari-kōnariどうなりこうなり
bw. op de een of andere manier; zoo goed en zoo kwaad mogelijk.
dōkakōkaどうかかうか
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <op de een of andere manier>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
どうにかdounika (1) enigszins iets; [veroud.] ietwat; (2) op de een of andere manier; wijze; hoe dan ook; ergens; min of meer; enigszins; op welke wijze dan ook
どうもdoumo (1) hoe dan ook; echt; heus; werkelijk; ergens; op de een of andere manier; op de een of andere wijze; toch; nogal; voorzeker; (2) echt niet; heus niet; werkelijk niet; er is geen ~ aan; dat is geen manier van ~ [i.c.m. negatie]; (3) bedankt; dank; dank je (wel); (4) excuus; sorry; pardon; het spijt me; neem me niet kwalijk
どうやらこうやらdouyarakouyara op de een of andere manier; wijze; hoe dan ook; ergens
何だかnandaka ergens; op de een of andere manier; wijze; ik weet niet hoe het komt; maar
兎に角tonikaku (1) in elk geval; in ieder geval; in allen gevalle; in alle geval; hoe dan ook; het lope hoe het ook loopt; toch; hoe het ook zij; sowieso; enfin; soit; [inform.] afijn; nu; maar goed; op de een of andere wijze; op de een of andere manier; alles samen genomen; alles bij elkaar (genomen); alles wel beschouwd; goed beschouwd; al met al; alles in aanmerking genomen; (2) dat laat ik in het midden; dat tot daar aan toe; dat weet ik niet zo precies; daar blijf ik af; daar wil ik af zijn
如何でikade (1) waarom; om welke reden; op welke grond; hoe; (2) hoezo; wat zou; hoe toch; (3) hoe dan ook; op de een of andere manier
漸うyouyou (1) met de tijd; mettertijd; na verloop van tijd; op den duur; gaandeweg; allengs; in de loop der tijd; geleidelijk aan; met kleine beetjes; hoe langer hoe meer; (2) stilaan; langzamerhand; aanstonds; zo dadelijk; (3) amper; met moeite; ternauwernood; maar net; juist; ternauwernood; op het nippertje; op de een of andere manier; ergens; (4) al; reeds
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 7 treffers (zoekopdracht: 'op de een of andere manier', strategie: exact). 
2005-2023