日蘭辭典+

8 resultaten voor ‘op deze wijze’
日蘭辭典 (trefwoord)
斯う
(こう) bw. zoo; op deze wijze; aldus. ¶ の考へは斯うです zoo denk ik erover.
(様) bn. (1) [式] manier v.; wijze v.; methode v. (2) [種類] soort v. (3) [外觀] uiterlijk o.; voorkomen o. ¶ 此zoo; op deze wijze. ¶ 同じに op dezelfde wijze. ¶ ……のals; gelijk; alsof. ¶ 狂人のals een krankzinnige. ¶ いつzooals gewoonlijk; als altijd.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <op deze wijze>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
こうしてkoushite (1) zo; op deze wijze; op deze manier; (2) ten gevolge hiervan; als uitkomst hiervan; als resultaat hiervan; zodoende; bijgevolg
この様にkonoyouni zo; dus; aldus; alzo; op deze wijze; manier; in dezer voege
こんなにkonnani (1) zo veel; zo groot; (2) zozeer; in zulke mate; in die mate; (3) zo; op deze manier; op deze wijze
如是nyoze (1) [boeddh.] evam; aldus; alzo; zo; dus; op deze wijze; (2) [boeddh.] evam; dat is zo; voorwaar; dat zij zo; ± amen; zo wil Boeddha het; (3) [boeddh.] evam [= geloof als één van de zes voltooiingen]; (4) [boeddh.] evam; eeuwig en onveranderlijk; [i.h.b.] het ware en authentieke wezen
斯うkou zo; op deze wijze
斯くkaku (1) zo; alzo; op deze wijze; manier; in dezer voege; (2) dus; aldus; (3) tot dusver; dusverre; tot hier toe; tot nu toe; tot zover als we nu zijn
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 6 treffers (zoekopdracht: 'op deze wijze', strategie: exact). 
2005-2022