日蘭辭典+

31 resultaten voor ‘opeens’
SUPPLEMENT (trefwoord)
kyū
(na-adj) (1) plotseling; plots; opeens; onverwacht. ¶ 急にがブレーキをかけたので、フロントガラスにをぶつけた。 Kyū ni kare ga burēki wo kaketa no de, furontogurasu ni atama wo butsuketa. Omdat hij plotseling op de rem trapte stootte ik mijn hoofd tegen het voorraam. ¶ 急な客が来たので、そのテレビ番組が見れなかった。 Kyū na kyaku ga kita no de, sono terebi bangumi ga mirenakatta. Omdat ik onverwacht bezoek had kon ik dat programma niet kijken. (2) urgent; dringend. ¶ 急な用事〔急用〕が出来て、パーティに行けなくなった。ごめんなさい。 Kyū na yōji [kyūyō] ga dekite, pāti ni ikenaku natta. Omdat zich een urgente zaak voordeed kon ik niet naar het feestje gaan. ¶ この事態は急を要する Kono jitai wa kyū wo yōsuru De situatie is urgent. ¶ これは急を要する事態だ。 Kore wa kyū wo yōsuru jitai da. Dit is een urgente situatie. (3) snel; woest (water). ¶ 急なで泳ぐのは大変危険だ。 Kyū na kawa de oyogu no wa taihen kiken da. Het is enorm gevaarlijk om in een snelstromende rivier te zwemmen. ¶ 彼女は急に老け込んできた。 Kanojo wa kyū ni fukekonde kita. Ze werd snel oud. (4) steil (helling); scherp (bocht). ¶ 急な坂 Kyū na saka. Een steile helling; Een plotse daling. ¶ 道路はそこで急な右カーブになっている。 Dōro wa soko de kyū na migi kābu ni natte iru. De weg maakt daar een scherpe bocht naar rechts. (TTC) (yamasv)
pittariぴったり
(1) zonder tussenruimte; strak; nauw; naadloos; hermetisch. ¶ 全部ぴったり閉まってたのにどうやってそのに入ったんだろうMado wa zenbu pittari shimatte ta no ni, dō yatte sono neko wa ie no naka ni haittan darō. Dat ondanks dat alle ramen potdicht waren die kat toch is binnengekomen. Ik vraag me af hoe. ¶ はぴったりしたジーンズが好きですWatashi wa pittarishita jīnzu ga suki desu. Ik houd van strakke spijkerbroeken. (yamasv) (2) precies; exact. ¶ 2つの指紋がぴったり一致した。つまりが殺人犯だ。 Futatsu no simon ga pittari itchishita. Tsumari kare ga satsujinhan da. De twee vingerafdrukken zijn een exacte match. Dat betekent dat hij de moordenaar is. ¶ 日本電車いつもぴったりの時間来るNihon no densha wa itsu mo pittari no jikan ni kuru. Treinen in Japan zijn altijd precies op tijd. (yamasv) (3) past; past goed bij; geschikt [voor, om]. ¶ この料理はこのワインにぴったりだ。 Kono Ryōri wa kono wain ni pittari da. Dit gerecht past goed bij deze wijn. ¶ 温泉はリラックスするのにぴったりの場所だ。 Onsen wa rirakkususuru no ni pittari no basho da. Hete (natuur)baden zijn heel geschikte plaatsen om te ontspannen. (yamasv) ¶ その帽子彼女にぴったりだ。 Sono bōshi wa kanojo ni pittari da. Die hoed [muts, pet] staat haar precies goed. ¶ ぴったり合うどうか、この新調のを着てみなさいPittari au ka dō ka, kono shinchō no fuku wo kite minasai. Probeer eens of dit nieuwe pak goed past. (TTC) (4) opeens; plotsklaps (stoppen).
battariばったり
(bw, to-bw) (1) plotsklaps; opeens; plotseling. ¶ 雨がばったりやんだ。 Ame ga battari yanda. De regen stopte opeens. (yamasv) (2) stoppen of eindigen na lange tijd ¶ 彼は長年毎日のようにこのカフェに来ていたが、先月からばったり来なくなった。 Kare wa naganen mainichi no yō ni kono kafe ni kite ita ga, sengetsu battari konaku natta. Jarenlang kwam hij vrijwel elke dag naar dit [het] café, maar sinds vorige maand niet meer. (yamasv) (3) iemand onverwacht ontmoeten; iemand tegen het lijf lopen. ¶ 高校の先生と今日10年ぶりにばったり会った。 Kōkō no sensei to kyō jūnenburi ni battari atta. Ik kwam vandaag opeens na tien jaar een docent van de middelbare school tegen. (yamasv) (4) opeens neervallen; in elkaar storten. ¶ 彼はばったり倒れて、二度と立ち上がらなかった。 Kare wa battari taorete, nido to tachiagaranakatta. Hij viel opeens om en kwam niet meer overeind. (yamasv) (5) met een smak; met een plof. (ばったりと)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <opeens>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
あからさまakarasama (1) plots; plotseling; onverwacht; onverwachts; opeens; ineens; (2) voorlopig; tijdelijk; even; vluchtig; kortstondig; (3) openlijk; openbaar; onverholen; onomwonden; duidelijk; eerlijk; onverbloemd; direct; expliciet; ongegeneerd
あからさまにakarasamani (1) plots; plotseling; onverwacht; onverwachts; opeens; ineens; (2) voorlopig; tijdelijk; even; vluchtig; kortstondig; (3) openlijk; openbaar; onverholen; onomwonden; duidelijk; eerlijk; onverbloemd; direct; expliciet; ongegeneerd
いきなりikinari plotseling; opeens; onverwachts; onverhoeds; zonder voorafgaande waarschuwing; out of the blue
がばっとgabatto plots; plotseling; ineens; opeens; bruusk; abrupt
すっとsutto (1) recht; rank; rankend; steil; straal; (2) vlug; rap; rad; ras; prompt; terstond; meteen; [veroud.] subiet; schielijk; kwiek; [form.] gezwind; [form.] fluks; [arch.] vaardig; (3) plots; plotseling; ineens; opeens
どっとdotto (1) [i.c.m. 笑い出す] uitbundig [beginnen lachen enz.]; hilarisch; gierend; (2) massaal; en masse; overstelpend; guts; in overvloed; in vliegende vaart; ijlings; halsoverkop; (3) acuut; plotseling; opeens; ineens; plots; eensklaps; pardoes; in salvo
ばったりbattari (1) plots; plotseling; opeens; ineens; plotsklaps; eensklaps; onverhoeds; onvoorziens; schielijk; pardoes; abrupt; pal [bij ww. met bet.: 1) neervallen; omvallen; neerzijgen; doodvallen enz.; 2) ophouden; halt houden; stoppen; tot stilstand komen; blijven staan; blijven steken enz.]; (2) toevallig [ontmoeten; tegenkomen; aantreffen enz.]; bij toeval [oog in oog komen te staan]; onverwachts [tegen het lijf lopen; stuiten op enz.]
ばっとbatto (1) woelig; onstuimig; stormachtig; in vliegende vaart; [~外へ駆け出す] naar buiten snellen; stormen; stuiven; […に~飛びつく] toevliegen op; zich werpen op; springen op; (2) plots; plotseling; ineens; opeens; (3) in het oog springend; opvallend; fel; saillant; opzichtig; schril
ぱっとpatto (1) plots; opeens; plotseling; ineens; eensklaps; subiet; schielijk; [scherts.] plotsklaps; (2) vliegensvlug; in een wip; als een lopend vuurtje; met grote snelheid; bliksemsnel; als de bliksem; als de weerga; als de wiedeweerga; [vulg.] als de sodemieter
ぴたっとpitatto (1) abrupt; plots; ineens; opeens; [~とまる] plotseling ophouden; (2) [占いが~当たる] de voorspelling klopt als een bus; [Belg.N.] is er boenk op; (3) klets; [頬を~打つ] een pets op de wang geven; (4) potdicht; vast; stevig gesloten; [門が~しまっている] de poort is volledig gesloten
ぴたりpitari (1) zonder tussenruimte; hecht; dicht; strak; nauwsluitend; vlak (tegen); naadloos [op elkaar aansluiten]; potdicht; hermetisch; (2) precies; net; perfect; krek; exact; juist; op de kop af; geknipt; als gegoten; (3) plots; ineens; opeens; plotseling; abrupt; op slag
ふっとfutto (1) met een puf; [~吹く] puffen; (2) plotseling; opeens; plots; ineens; plotsklaps; eensklaps; abrupt; (3) [~折れる] met een knak
ふとfuto (1) plotseling; opeens; plots; ineens; onverhoeds; (2) per toeval; toevallig; zonder bepaalde bedoeling; (3) onverwachts; onvoorziens
一躍ichiyaku (1) sprong; (2) met één sprong; plotseling; plots; ineens; opeens
一躍してichiyakushite met één sprong; ineens; opeens; plots; plotseling; eensklaps; in één klap
不図futo plotseling; opeens; eensklaps; (zomaar) ineens; onverwachts; plots; plotsklaps; onvoorziens; onvoorzien; schielijk; onverhoeds; toevallig; toevalligerwijze; bij toeval; [zeer form.] par hasard; per ongeluk
不意にfuini plotseling; plotsklaps; opeens; ineens; abrupt; subiet; eensklaps; plots; schielijk; onverwachts; onverhoeds; onvoorziens; zonder het te merken; bij verrassing
俄然gazen (1) bruusk; abrupt; plots; prompt; onmiddellijk; (2) plotseling; plots; opeens; ineens; eensklaps
俄 ; 遽か ; 仁輪加niwaka (1) plots; plotseling; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; onvoorziens; onverhoeds; opeens; ineens; eensklaps; abrupt; (2) terstond; meteen; dadelijk; onmiddellijk; zo maar; geïmproviseerd; … met kunst- en vliegwerk; …uit de losse hand; … voor de vuist weg; (3) niwaka [in de Kansai-streek op straat of in salons opgevoerde komische improvisatiesketch]
出し抜けにdashinukeni plotseling; plots; opeens; (zomaar) ineens; eensklaps; [scherts.] plotsklaps; onverwachts; onvoorziens; schielijk; abrupt; onverhoeds; onaangekondigd; onaangediend; onaangemeld; out of the blue; zomaar; [veroud.; gew.] subiet
唐突にtoutotsuni plots; plotseling; bruusk; abrupt; opeens; onverwachts; onvoorziens
忽ちtachimachi (1) ogenblikkelijk; onmiddellijk; terstond; dadelijk; direct; alle ogenblikken; zo; gelijk; meteen; prompt; er vlak; pal bovenop; aanstonds; in een mum van tijd; in een ogenblik; in een oogwenk; in een flits; in een wip; op slag; stante pede; staandevoets; op staande voet; op stel en sprong; in een ommezien; in een handomdraai; een-twee-drie; à la minute; in continenti; cito; fluks; als de wiedeweerga; binnen de kortste keren; acuut; onverwijld; [veroud.] instantelijk; zonder uitstel; verlet; verwijl; dralen; in minder dan geen tijd; in een vloek en een zucht; in een poep en een scheet; in no time; (2) plotseling; ineens; eensklaps; opeens; plots; subiet; schielijk
急にkyuuni (1) plots; opeens; (2) [~低下する] hard
突如totsujo plotseling; opeens; plots; ineens; eensklaps
突然totsuzen plotseling; plots; opeens; ineens; abrupt; schielijk; eensklaps; pardoes; pats-boem; onverwachts; onvoorziens; ongedacht; onverhoopt; onverhoeds; onaangekondigd; onaangediend; out of the blue; verrassend; [schers.] plotsklaps; [veroud.] subiet
突然にtotsuzenni plotseling; plots; opeens; ineens; abrupt; schielijk; eensklaps; pardoes; pats-boem; onverwachts; onvoorziens; ongedacht; onverhoopt; onverhoeds; onaangekondigd; onaangediend; out of the blue; verrassend; [schers.] plotsklaps; [veroud.] subiet
藪から棒yabukarabou [lett.] een stok uit het struikgewas; ± donderslag bij heldere hemel; volkomen onverwacht; plots; abrupt; bruusk; opeens; ineens; plotseling; out of the blue
颯とsatto (1) snel; rap; vlug; gezwind; gauw; (2) plotseling; plots; ineens; opeens; (3) simpel; eenvoudig
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.61 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 28 treffers (zoekopdracht: 'opeens', strategie: exact). 
2005-2022