日蘭辭典+

18 resultaten voor ‘openbaren’
日蘭辭典 (trefwoord)
akasu明す
(明かす) t.w. (1) [告げる] openbaren; vertellen. (2) [夜を明す] den geheelen nacht opblijven. (3) [隙かす] openlaten; ruimte laten.
kaika開花
zn. bloei m. ¶ 開花する bloeien; bloesem dragen.
hakki發揮
(発揮) zn. vertooning v.; openbaring v. ¶ 發揮する toonen; vertoonen; laten zien; in het licht stellen; doen blijken.
TEKST EN UITLEG (trefwoord)
bron:The Tanaka Corpus露わに
間近から見ると、ものごとはその欠点や本来備わる醜さを露わにする傾向がある。
Van dichtbij bezien hebben dingen de neiging om hun tekortkomingen en de inherente
lelijkheid die ze bezitten en al te openbaren.
bron:The Tanaka Corpus開花
¶ 天候が寒いと多くの植物開花できない。 Als het weer koud is kunnen de meeste planten niet bloeien. ¶ イタリアンルネッサンスを開花させるきっかけを作ったのはジョットの功績だ。 Het was de verdienste van Giotto dat hij de aanleiding creëerde die de Italiaanse renaissance deed ontluiken. ¶ 彼は数学の才能開花した。 Hij toonde aanleg voor wiskunde. ¶ 音楽の才能は普通早く開花する。 Talent voor muziek openbaart zich gewoonlijk op jonge leeftijd.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <openbaren>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ばらすbarasu (1) afbreken; demonteren; uit elkaar halen; opbreken; slopen; (2) doden; vermoorden; vellen; doodsteken; neersteken; afmaken; liquideren; elimineren; uit de weg ruimen; van kant maken; koud maken; naar de andere wereld helpen; [Barg.] mollen; (3) verkopen; van de hand doen; (4) goedkoop verkopen; voor een zacht prijsje van de hand doen; dumpen; voor afbraak verkopen; (5) speculatief verkopen van rijst; (6) onthullen; bekendmaken; verraden; verklappen; aan het licht brengen; openbaren; openbaar maken; blootleggen; [veroud.] uitbrengen; (7) [hengelsp.] aan de haak geslagen vis laten ontsnappen
出すdasu (1) te voorschijn halen; uithalen; eruit halen; [gew.; お酒を〜] ophalen; naar buiten brengen; uitnemen; [トランプの札を〜] uitspelen; opspelen; zetten; [外に] uitlaten; buitenlaten; [水を〜] openzetten; laten lopen; lozen; (2) uitsteken; [旗を〜] uithangen; (3) uiten; slaken; [音; サインを〜] geven; maken; produceren; (4) publiceren; uitgeven; uitbrengen; op de markt brengen; uitvaardigen; openbaren; tonen; [i.h.b.] onthullen; ontbloten; laten blijken; aan de dag leggen; tentoonspreiden; uitstallen; etaleren; (5) serveren; [料理を〜] opdienen; voorschotelen; te berde brengen; aankomen met; komen aanzetten met; leveren; afleveren; verschaffen; opgeven; verstrekken; aanbieden; presenteren; uitreiken; [証を〜] aanvoeren; (6) insturen; inzenden; inleveren; indienen; [新人選手を〜] inzetten; (7) sturen; zenden; afvaardigen; verzenden; opsturen; versturen; (8) uitsturen; uitzenden; [ガスを〜] uitstoten; emitteren; [熱を〜] ontwikkelen; (9) doen vertrekken; [船を〜] uitzetten; [列車を〜] inleggen; (10) betalen; opbrengen; (11) veroorzaken; opleveren; voortbrengen; geven; [スピードを〜] halen; opdrijven; (12) [店; 支店を〜] openen; beginnen; (13) […~] naar buiten …; uit-; (14) […~] beginnen te …; het op een … zetten
啓示するkeijisuru (1) openbaren; reveleren; (2) openbaar maken; bekendmaken; onthullen
垂れるtareru (1) neerhangen; afhangen; omlaag hangen; [i.h.b.] doorhangen; (2) druipen; neerdruipen; druppelen; neerdruppelen; druppen; sijpelen; [gew.] zijpen; (3) laten bengelen; laten bungelen; laten slingeren; laten schommelen; [頭を] buigen; laten hangen; [釣り糸を] neerlaten; (4) afscheiden; lozen; [おしっこを] een plas doen; (5) uiten; vertellen; debiteren; uitkramen; (6) openbaren; kenbaar maken; [訓示を; 範を] geven; [恩恵を] bewijzen
抉り出すeguridasu (1) uitscheppen; uithollen; uitgutsen; uitsteken; uitboren; uitschrapen; uitkrabben; (2) [fig.] aan het licht brengen; uitbrengen; onthullen; voor de dag halen; naar boven brengen; naar; aan de oppervlakte brengen; openbaren; blootleggen
摘出するtekishyutsusuru (1) uitpikken; uitkiezen; selecteren; (2) [geneesk.; chir.] (operatief) verwijderen; extraheren; wegsnijden; uitsnijden; wegnemen; uitpellen; excideren; reseceren; extirperen; enucleëren; (3) onthullen; bekendmaken; aan het licht brengen; blootleggen; openbaren; (4) extraheren; excerperen; uithalen; uitknippen
明らかにするakirakanisuru (1) duidelijk maken; verhelderen; duidelijk doen uitkomen; aanschouwelijk maken; releveren; expliciteren; licht werpen op; klaarheid brengen in; (2) aan het licht brengen; naar buiten brengen; uitbrengen; voor de dag komen met; openbaren; onthullen; blootleggen; bekendmaken; openbaar maken; aankondigen; (3) verklaren; uitleggen; uiteenzetten; toelichten; ophelderen; expliceren
明るみに出すakaruminidasu aan het licht brengen; voor de dag halen; aan de openbaarheid prijsgeven; in de openbaarheid brengen; openbaarheid; publiciteit geven; openbaren; bekendmaken; openbaar maken; publiek maken; bekendheid geven; blootleggen; onthullen; iets uit de doeken doen; onthullingen doen over
暴き出すabakidasu oprakelen; voor de dag halen; aan het licht brengen; onthullen; ontmaskeren; openbaren; blootleggen; bekendmaken
暴くabaku onthullen; openbaren; bekendmaken; aan het licht brengen; blootleggen; [墓を] openen; openbreken; schenden
暴露するbakurosuru (1) onthullen; openbaren; ontsluieren; openleggen; blootleggen; reveleren; aan het licht; daglicht brengen; ontmaskeren; voor de dag halen; [m.b.t. geheim] prijsgeven; verraden; (2) blootstellen; [fotografie] exposeren
素っ破抜くsuppanuku (1) onthullen; openbaren; bekendmaken; openbaar maken; aan het licht brengen; blootleggen; blootgeven; verraden; verklappen; verklikken; ontmaskeren; een boekje opendoen over; (2) plots een zwaard trekken
表明するhyoumeisuru uitdrukken; uiten; betuigen; manifesteren; laten blijken; zien; openbaren; blijk geven; tonen; duidelijk maken; kenbaar maken; te kennen geven; uitspreken; verklaren; aankondigen; bekendmaken; verkondigen; getuigen van; getuigenis afleggen van
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 5 treffers, warandict: 13 treffers (zoekopdracht: 'openbaren', strategie: exact). 
2005-2022