日蘭辭典+

12 resultaten voor ‘opschrijven’
日蘭辭典 (trefwoord)
chikuichi逐一
bw. een voor een; gedetailleerd. ¶ 逐一に言ふ precies vertellen. ¶ 逐一記する gespecificeerd opschrijven.
hikki筆記

zn. aanteekening v.; notitie v. ¶ 筆記する aanteekeningen maken; opschrijven. ¶ 筆記帳 opschrijfboekje; aanteekenboekje; schrift. ¶ 筆記試驗 schriftelijk examen.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <opschrijven>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ノートする nootosuru noteren; opschrijven; neerschrijven; aantekenen; aantekeningen maken; notities maken
付ける tsukeru (1) bevestigen aan; aanbrengen; aanleggen; vasthechten; vastmaken; [役馬を] spannen voor; aanhechten; hechten; [翻訳を] toevoegen; [×印を] aankruisen; [印を] afdrukken; [器具を] installeren; monteren aan; aanleggen; [接着剤で] plakken; [バター; クリーム; ジャムを] smeren; [しみを] maken; aanmaken op; (2) [傷; 跡を] achterlaten; nalaten; (3) zich eigen maken; aanleren; zich verwerven; [習慣を] zich aanwennen; [力を] opdoen; (4) [乳母を] engageren; aannemen; in de arm nemen; (5) [注意; 目を] vestigen op; [犯人; 車を] schaduwen; volgen; (6) [条件を] opleggen; [疑問符; コメント; 注文を] plaatsen; zetten; [名; 味を] geven; [実; 利子を] dragen; [点を] toekennen; (7) [料理を] opdienen; serveren; [仕事に片を] regelen; afdoen; afhandelen; zijn beslag geven; voor elkaar brengen; (8) [正札を] hechten; [値を] voorzien van; stellen op; (9) opschrijven; opnemen; noteren; aantekenen; boeken; [日記を] bijhouden; houden; (10) 10. [手を] beginnen met; aanvangen; [連絡を] opnemen; [火を] aanleggen; in brand steken
認める shitatameru (1) neerschrijven; opschrijven; optekenen; schrijven; noteren; op papier zetten; brengen; opstellen; maken; (2) eten; nuttigen; (3) ordenen; schikken; (4) voorbereiden; (5) [hofdamesjargon] koken
記す shirusu (1) aangeven; suggereren; aankondigen; vermelden; (2) staven; bewijzen; documenteren; (3) opschrijven; noteren; neerschrijven; optekenen; aantekenen; registreren; boekstaven; (4) markeren; (5) annoteren; (6) schrijven
記録する kirokusuru optekenen; registreren; opschrijven; te boek stellen; aantekenen
書き留める kakitomeru opschrijven; neerschrijven; op papier vastleggen; optekenen; noteren; notities; aantekeningen maken; aantekenen; in geschrifte vastleggen; memoreren
書き取る kakitoru opschrijven; neerschrijven; (een dictaat) opnemen
書き表す kakiarawasu met pen en papier beschrijven; schriftelijk uitdrukken; op schrift stellen; opschrijven
roku (1) a. noteren; opschrijven; aantekening; geschrift; (2) b. vastleggen; opnemen
筆記する hikkisuru (1) neerschrijven; opschrijven; noteren; opnemen; memoreren; aantekenen; boekstaven; te boek stellen; (2) aantekeningen maken; notities maken
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.44 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 10 treffers (zoekopdracht: 'opschrijven', strategie: exact). 
2005-2020