日蘭辭典+

18 resultaten voor ‘opvolgen’
日蘭辭典 (trefwoord)
shitagau從ふ
(従う) i.w. (1) [降服] gehoorzamen. t.w. (2) [追隨] volgen; i.w. meegaan met. t.w.(3) [隨行] vergezellen. (4) [從事] uitoefenen. ¶ 規則に從ふ voorschriften opvolgen; zich houden aan de regels. ¶ 大勢に從ふ met zijn tijd meegaan. ¶ 硏究從ふ onderzoek houden. ¶ の説に從へば volgens uwe meening. ¶ 決定に從ひます ik onderwerp me aan uwe beslissing.
mei
zn. (1) [命令] bevel o.; last m. (2) [生命] leven o. (3) [運命] lot o.; levenslot o.; noodlot o.; voorbeschikking v. ¶ より op last. ¶ 守る bevelen opvolgen. ¶ これなり dit is het bevel des hemels. ¶ に在り ons lot is door den hemel voorbeschikt. ¶ 彼の危し ik vrees voor zijn leven.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <opvolgen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
フォローするfuxoroosuru (1) volgen; nagaan; bijhouden; [Belg.N.] opvolgen; (2) meegaan; meelopen; (3) bijspringen; bijstaan; aanvullen; achteraf verbeteren; vergoeilijken
取って代わるtottekawaru de plaats innemen van; vervangen; verdringen; opvolgen; [i.h.b.] opzijzetten; opzijschuiven
守るmamoru (1) zich houden aan; [約束を] houden; vasthouden aan [節操を]; handhaven; staande houden; [名誉を] ophouden; hooghouden; gestand doen; trouw blijven aan; in acht nemen; nakomen; betrachten; naleven; eerbiedigen; [規則を] observeren; [言い付けを] opvolgen; (2) verdedigen; beschermen; hoeden; behoeden; beschutten; bewaren; behouden; vrijwaren; protegeren; defenderen; bewaken; beveiligen; (3) [sportt.] dekken; [i.h.b. bij honkbal] verdedigen
従うshitagau (1) volgen; begeleiden; vergezellen; aan de zijde gaan van; [時勢に] meegaan met; afdrijven met; (2) gehoorzamen; gehoorzaam zijn; opvolgen; zich houden aan; volgen; luisteren naar; zich schikken naar; zich regelen naar; zich voegen naar; naleven; handelen overeenkomstig; [規則に] in acht nemen; [判決に] zich neerleggen bij; eerbiedigen; (3) gehoorzamen (aan); toegeven aan; buigen; zich laten leiden; meeslepen door; zwichten; zich onderwerpen; zich plooien; zich neerleggen bij; (4) [職業に] uitoefenen; beoefenen; dienen (als); werkzaam zijn als; (5) afhangen van
juu (1) nevenbelang; bijbelang; bijzaak; bijkomstigheid; zaak van bijkomend; ondergeschikt; secundair belang; (a) begeleiden; vergezellen; volgen; (b) gehoorzamen; opvolgen; (c) werkzaam zijn bij; meewerken aan; (d) [markeert een beginpunt; passagepunt]; (e) bloedverwant in de derde of verdere graad
恭順するkyoujunsuru [君命に~] gehoorzaam zijn; trouw zijn; getrouw zijn; opvolgen
承継するshyoukeisuru opvolgen; erven; overerven
服すfukusu (1) volgen; [命令に] opvolgen; gevolg geven aan; luisteren naar; zich voegen naar; zich schikken naar; gehoorzamen; nakomen; naleven; zich onderwerpen aan; buigen voor; zich neerleggen bij; toegeven aan; (2) [兵役に] dienen bij; in dienst zijn van; vervullen; [喪に] aannemen; [刑に] ondergaan; uitzitten; boeten; (3) doen volgen; (4) aantrekken; aandoen; zich kleden; (5) drinken; innemen; slikken
服するfukusuru (1) volgen; [命令に] opvolgen; gevolg geven aan; luisteren naar; zich voegen naar; zich schikken naar; gehoorzamen; nakomen; naleven; zich onderwerpen aan; buigen voor; zich neerleggen bij; toegeven aan; (2) [兵役に] dienen bij; in dienst zijn van; vervullen; [喪に] aannemen; [刑に] ondergaan; uitzitten; boeten; (3) doen volgen; (4) aantrekken; aandoen; zich kleden; (5) drinken; innemen; slikken
服従するfukujuusuru gehoorzamen; gehoorzaam zijn; volgzaam zijn; opvolgen; gewillig zijn; zich onderwerpen; zich schikken; toegeven; gevolg geven; zich neerleggen; door de knieën gaan
相続するsouzokusuru erven; overerven; succederen; opvolgen; vererven; beërven
継ぐtsugu (1) opvolgen; erven; overerven; beërven; overnemen; voortzetten; vervolgen; (2) weer vullen; bijvullen; aanvullen; erbij doen; toevoegen; [m.b.t. opmerking] aanhaken bij; (3) verstellen; herstellen; repareren; oplappen
継承するkeishyousuru opvolgen; erven; succederen; overerven; [王位を] aanvaarden
続発するzokuhatsusuru de één na de ander(e) gebeuren; plaatsvinden; voorvallen; de kop opsteken; zich achter elkaar voordoen; elkaar (snel) opvolgen
襲うosou (1) aanvallen; overvallen; overweldigen; (2) erven; overerven; opvolgen; [w.g.] beërven
連続するrenzokusuru opeenvolgen; opvolgen; succederen; zich voortzetten; continueren; duren; aanhouden
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.59 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 16 treffers (zoekopdracht: 'opvolgen', strategie: exact). 
2005-2022