日蘭辭典+

10 resultaten voor ‘overeenstemmen met’
日蘭辭典 (trefwoord)
itchi一致
zn. (1) [協同] samenwerking v.; eendracht v. (2) [同意] eensgezindheid v. (3) [統一] eenheid v. (4) [調和] harmonie v. (5) [符合] aanpassing v.; overeenstemming v.¶ 一致の eendrachtig; eensgezind. ¶ 一致して gezamenlijk; als een-man. ¶ 一致する zich aansluiten; zich vereenigen; overeenstemmen met; harmonieeren.
taiō對應
(対応) zn. overeenstemming v.; beantwoording v. ¶ 對應する overeenstemmen met; beantwoorden aan.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <overeenstemmen met>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
伴うtomonau (1) meebrengen; meenemen; meegaan [met zijn tijd enz.]; (2) met zich meebrengen; met zich brengen; impliceren; meeslepen; in zijn gevolg hebben; gepaard gaan met; vergezeld gaan van; vergezellen; samengaan met; begeleiden; gelijk optreden met; hand in hand gaan; [m.b.t. moeilijkheden; risico] eraan verbonden zijn; (3) in overeenstemming zijn met; passen bij; samengaan met; overeenstemmen met; overeenkomen met; stroken met; aansluiten bij; harmoniëren met
即するsokusuru zich conformeren aan; zich voegen naar; zich schikken naar; beantwoorden aan; zich aanpassen aan; kloppen met; stroken met; overeenstemmen met; in het verlengde liggen van; op één lijn zitten met
当たるataru (1) raken; treffen; slaan; botsen tegen; stoten op; [gew.] hitten; itten; (2) [的に〜] raak zijn; doel treffen; aankomen; (3) [光; 雨; 風が〜] reiken; inwerken; vallen in; invallen; (4) pijn doen aan; deren; schrijnen; [果物は] gekneusd raken; bruine plekken krijgen; (5) [宝くじで〜] prijs hebben; in de prijzen vallen; [一等に〜] winnen; (6) [予測が〜] uitkomen; kloppen; (7) [批判が〜] terecht zijn; opgaan; (8) [芝居は〜] een succes zijn; (9) [果物が〜] goed vrucht dragen; (10) [フグに〜] vergiftigd raken; (11) [敵に〜] het opnemen tegen; ertegenaan gaan; bevechten; (12) [日曜日に〜] vallen op; overeenkomen met; [百円に〜] overeenstemmen met; corresponderen met; [東に〜] liggen; (13) [難局に〜] aanpakken; bij de hoorns vatten; pakken; (14) uithalen naar; tegen; zich afreageren op; (15) [辞書; 出典に〜] raadplegen; naslaan; [本人に〜] aftoetsen; (16) [課題が〜] toegewezen; toebedeeld krijgen; belast worden met; op z'n bord krijgen; opdraaien voor; aan bod komen; aan de beurt komen; (17) [任に〜] zich bezighouden met; waarnemen; op zich nemen; (18) [honkb.] vaak hits of homeruns scoren; (19) [mahjong] promoveren; (20) [胡麻を〜] fijnmalen; fijnstampen; vijzelen; (21) [ひげを〜] scheren; (22) [魚が〜] in het aas bijten; aanbijten
準じる ; 准じるjunjiru (1) volgen; zich richten naar; zich conformeren aan; corresponderen met; beantwoorden aan; overeenstemmen met; evenwaardig zijn met; neerkomen op; vrijwel gelijkstaan met; (2) evenredig zijn aan; in evenredigheid zijn met; (3) op een vergelijkbare manier behandeld worden als; [inform.] navenant bejegend worden
準ずるjunzuru (1) volgen; naleven; zich conformeren aan; zich voegen naar; zich schikken naar; de hand houden aan; (2) overeenstemmen met; zich verhouden tot
符合するfugousuru overeenstemmen met; geheel overeenkomen met; congrueren; bij elkaar passen; kloppen met; stroken met; corresponderen met; accorderen met; overeenkomstig zijn met; overeenkomst vertonen
見合うmiau (1) beantwoorden aan; overeenkomen met; passen bij; sporen met; overeenstemmen met; in overeenstemming zijn met; stroken met; kloppen met; opwegen tegen; evenredig zijn aan; in proportie; verhouding staan tot; (2) elkaar ontmoeten met de bedoeling om te huwen; (3) toevallig zien; ontmoeten; (4) elkaar bekijken; aankijken; aanzien; aanstaren; (5) gezamenlijk kijken naar
適合するtekigousuru zich conformeren aan; zich schikken naar; zich voegen naar; overeenstemmen met; in overeenstemming zijn met; zich aanpassen aan; meegaan met; overeenkomen met; congrueren met; stroken met; kloppen met; aansluiten bij; sporen met; beantwoorden aan; corresponderen met
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.79 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: 'overeenstemmen met', strategie: exact). 
2005-2021