日蘭辭典+

8 resultaten voor ‘partijdig’
日蘭辭典 (trefwoord)
hiiki贔屓
zn. voorliefde v.; voorkeur v.; begunstiging v.; geneigdheid v.; gezindheid v. ¶ 贔屓する voorliefde hebben voor; begunstigen; de zijde kiezen van. ¶ 商店の贔屓klant van een winkel. ¶ 日本贔屓の人 een vriend van Japan; iemand, die pro-Japansch is. ¶ 贔屓vooroordeel; partijdig oog.
SUPPLEMENT (trefwoord)
watakushi‚ watashi‚ atashi
vnw. (1) ik; mijzelf. ¶ 私の mijn. ¶ 私のもの van mij. ¶ 私に [voor, aan, bij, etc.] mij. (2) privé; persoonlijk; partijdig; zelfzuchtig.
※ N.B. De omschrijving die van de Stadt geeft voor 私 watakushi is opvallend onvolledig, ook de context van de jaren 1920 in aanmerking genomen. 私 is een van de woorden die in het Japans gebruikt worden op een manier die aardig overeenkomt met ons persoonlijk voornaamwoord ‘ik’. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld boku, ore, こちら kochira. Keuze van een van deze woorden hangt af van de situatie en vooral het beleefdheidsniveau.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <partijdig>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
アンフェアanfuxea unfair; onfair; oneerlijk; onsportief; onrechtvaardig; onbillijk; partijdig; deloyaal; [veroud.] ongerechtig
一方的ippouteki (1) eenzijdig; ongebalanceerd; partijdig; (2) unilateraal; van één kant; in één richting; eenrichtings-
不公平なfukouheina onrechtvaardig; unfair; onbillijk; oneerlijk; onterecht; partijdig; discriminerend
偏向のあるhenkounoaru vooringenomen; partijdig; tendentieus; gekleurd
偏見のあるhenkennoaru bevooroordeeld; geporteerd; partijdig; vooringenomen
hen (1) linkerradicaal van een Chinees karakter; (2) partijdig; vooringenomen; bevooroordeeld; tendentieus
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 6 treffers (zoekopdracht: 'partijdig', strategie: exact). 
2005-2022