日蘭辭典+

6 resultaten voor ‘partijdig’
日蘭辭典 (trefwoord)
hiiki贔屓
zn. voorliefde v.; voorkeur v.; begunstiging v.; geneigdheid v.; gezindheid v. ¶ 贔屓する voorliefde hebben voor; begunstigen; de zijde kiezen van. ¶ 商店の贔屓klant van een winkel. ¶ 日本贔屓の人 een vriend van Japan; iemand, die pro-Japansch is. ¶ 贔屓vooroordeel; partijdig oog.
SUPPLEMENT (trefwoord)
watakushi‚ watashi‚ atashi
vnw. (1) ik; mijzelf. ¶ 私の mijn. ¶ 私のもの van mij. ¶ 私に [voor, aan, bij, etc.] mij. (2) privé; persoonlijk; partijdig; zelfzuchtig.
※ N.B. De omschrijving die van de Stadt geeft voor 私 watakushi is opvallend onvolledig, ook de context van de jaren 1920 in aanmerking genomen. 私 is een van de woorden die in het Japans gebruikt worden op een manier die aardig overeenkomt met ons persoonlijk voornaamwoord ‘ik’. Andere voorbeelden zijn bijvoorbeeld boku, ore, こちら kochira. Keuze van een van deze woorden hangt af van de situatie en vooral het beleefdheidsniveau.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <partijdig>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
hen partijdig; vooringenomen; bevooroordeeld; tendentieus; ; linkerradicaal van een Chinees karakter
偏向のある henkounoaru vooringenomen; partijdig; tendentieus; gekleurd
偏見のある henkennoaru bevooroordeeld; geporteerd; partijdig; vooringenomen
不公平な fukouheina onrechtvaardig; unfair; onbillijk; oneerlijk; onterecht; partijdig; discriminerend
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.39 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 4 treffers (zoekopdracht: 'partijdig', strategie: exact). 
2005-2020