日蘭辭典+

49 resultaten voor ‘patroon’
日蘭辭典 (trefwoord)
yakuhō藥包
(薬包) zn. patroon v.; kardoes v.; patroonhuls v.
aya
zn. (1) [模様] versiering v.; figuurtje o.; patroon o. (2) [織物] domast o. (3) [女兒の遊戯]afnemen o.
ayame綾目
(文目) zn. figuurtje o.; streepje o. ¶ あやめも分かぬ stikdonker; pikdonker.
danyaku彈藥
(弾薬) zn. ammunitie v. ¶ 彈藥包 patroon. ¶ 彈藥庫 kruithuis; ammunitie-magazijn. ¶ )彈藥包 losse (scherpe) patroon.
onjin恩人
zn. weldoener m. ¶ 彼は私にとっては恩人です ik heb veel verplichting aan hem.
SUPPLEMENT (trefwoord)
shiiteki恣意的
(na-adj) een handelswijze waarbij men niet gehinderd wordt door overwegingen van logica; eigenzinnig; willekeurig; lukraak; arbitrair. ¶ 恣意的な判断 shiiteki na handan een willekeurige beslissing規則を恣意的に運用する kisoku wo shiiteki ni un'yōsuru regels lukraak toepassenある目的思想を持った人間が恣意的にツイートをまとめると、本来の発言者の意図とは正反対になることあるっていう良い見本 Aru mokuteki ya shisō wo motta ningen ga shiiteki ni tsuiito wo matomeru to, honrai no hatsugensha no ito to wa seihantai ni naru koto mo aru tte iu ii mihon Een fraai patroon is dat het ook voorkomt dat wanneer mensen met een bepaald doel of bepaalde ideeën lukraak tweets bij elkaar harken ze lijnrecht tegenover de intentie van de oorspronkelijke twitteraar kunnen komen te staan. (twitter)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <patroon>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
カートリッジkaatorijji (1) pick-upelement; element; geluidskop; (2) patroon; patroonhuls; hagelpatroon; jachtpatroon; schietpatroon; cartouche; [gew.] kardoes; (3) inktpatroon; cartridge; vulling; [シャープ・ペンシル; ボールペンの] stift; (4) [録音テープの] cassette; houder
タイプtaipu (1) schrijfmachine; tikmachine; typemachine; [w.g.] typewriter; (2) type; soort; model; patroon; slag; genre; (3) -type; -achtig; (4) [maatwoord voor types; soorten]
ディザインdizain (1) ontwerp; design; vormgeving; creatie; (2) dessin; patroon; tekening; (3) het ontwerpen
デザインdezain (1) ontwerp; design; vormgeving; creatie; (2) dessin; patroon; tekening; (3) het ontwerpen
パターンpataan (1) patroon; manier; leest; wijze; [fig.] stramien; (2) patroon; mal; model; vorm; (3) patroon; dessin; tekening; motief; ontwerp; plan; (4) [maatwoord voor patronen]
パトロンpatoron (1) patroon; beschermheer; beschermer; begunstiger; bevorderaar; steuner; (2) patroon; patroonhuls
モチーフmochiifu (1) [kunst] motief; gegeven (van een kunstwerk); (2) [muz.] motief; figuur; thema; (3) dessin; patroon
主人shyujin (1) heer (des huizes); huisheer; pater familias; gezinshoofd; (2) baas; meester; mijnheer; meneer; [m.b.t. zaak] patroon; chef; principaal; [i.h.b.] waard; [i.h.b.] hospes; (3) echtgenoot; man; (4) gastheer
aruji (1) heer des huizes; huisheer; meester; [arch.] mijnheer; (2) baas; chef; patroon; (3) landsheer; landsvorst; vorst; prins; (4) gastheer
亀鑑kikan model; voorbeeld; patroon; standaard; richtsnoer; toonbeeld; paradigma; [veroud.; gew.] schampeljoen; schabeljoen; schampseljoen; schapseljoen
保護者hogoshya behoeder; beschermer; beschermheer; protector; hoeder; bewaarder; voogd; curator; patroon; schutsheer; begunstiger
典型tenkei model; toonbeeld; voorbeeld; patroon; type; prototype; de … zelve; [in uitdr.] leest
卵 ; 玉子tamago (1) ei; [i.h.b.] kippenei; [kindert.] tikkenei; [volkst.] patroon; [vulg.] neukpatroon; [魚の] kuit; [虱の] neet; [蛙の] rit; [牡蠣の] zaad; [蛇の] broed; (2) […の~] in de dop; in spe; toekomstig; aankomend; ontluikend; in wording
図形zukei (1) tekening; patroon; diagram; (2) [wisk.] figuur
図柄zugara patroon; dessin; tekening; figuur
kata (1) gietvorm; vorm; smeltvorm; matrijs; mal; matrix; (2) model; toonbeeld; voorbeeld; (3) stijl; vorm; mode; (4) patroon; tekening; (5) kata [van judo of karate]; de zuiverste vorm van budo-technieken uitgevoerd volgens vaste regels; (6) traditie; basis; vaste regel; formaliteit
守護神shyugoshin (1) schutsgod; beschermgod; patroon; genius; (2) schutsgodin; beschermgodin; patrones
守護聖人shyugoseijin beschermheilige; patroonheilige; schutspatroon; patroon
弾薬筒danyakutou patroonhuls; patroon; kardoes; cartouche
後援者kouenshya aanhanger; medestander; steuner; patroon; fan; [sportt.] supporter; [verzameln.] aanhang; achterban; backing
文様 ; 紋様monyou patroon; dessin; tekening; motief
mon (1) [muntw.] mon [= duizendste deel van een kan 貫]; (2) mon [= schoen-; kousenmaat; ca. 2,4 cm]; (3) schriftteken; karakter; (4) tekst; geschrift; (5) spreuk; bezwering; (6) patroon; dessin; tekening; motief; (a) patroon; dessin; tekening; motief; (b) schriftteken; karakter; (c) geschrift; (d) documenten; archiefstukken; (e) letterkundig; cultureel; onderwijskundig gebied
旦那 ; 檀那danna (1) meester; heer; baas; mijnheer; meneer; (2) iems. echtgenoot; iems. man; (3) mainteneur; beschermheer; patroon; (4) [als aanspreektitel] mijnheer; meneer
旦那さんdannasan (1) meester; heer; baas; mijnheer; meneer; (2) echtgenoot; man; (3) mainteneur; beschermheer; patroon; (4) mijnheer; meneer
旦那様dannasama (1) meester; heer; baas; mijnheer; meneer; (2) echtgenoot; man; (3) mainteneur; beschermheer; patroon; (4) mijnheer; meneer
gara (1) patroon; design; (2) lichaamsbouw; (3) karakter; (4) (iemands) natuur
様式youshiki (1) stijl; vorm; (2) wijze; manier; patroon
模様moyou (1) patroon; dessin; tekening; motief; (2) aanzicht; voorkomen; aanblik; indruk; teken; toestand; gesteldheid; omstandigheden; stand van zaken
氏神ujigami beschermgod; schutspatroon; patroon; clangod; [i.h.b.] genius loci
玉 ; 珠 (bet.1)tama (1) edelsteen; gemme; juweel; kleinood; [verzameln.] bijouterie; [fig.] sieraad; [fig.] pronkstuk; [fig.] prachtstuk; [fig.] prachtexemplaar; [fig.] dot; (2) rond; bolvormig voorwerp; bol; sfeer; [ビリヤードの] biljartbal; (3) [i.h.b.] muntstuk; [inform.; mv.] ballen; (4) drup; druppel; traan; [汗の] parel; (5) kraal; balletje; (6) [眼鏡の] lens; (7) bal; testikel; testis; [volkst.] patroon; [vulg.] kloot; (8) bal; [野菜の] krop; [ウールの] knot; kluwen; knoedel; (9) meisje (van plezier); snoesje; (10) schoonheid; lekker ding; stuk; dier; kanjer; spetter; brok; [inform.] stoot; [inform.] poes; [slang] schat; [slang] babe; (11) [maatwoord voor ronde; bolvormige voorwerpen]
社長shyachou directeur; bedrijfshoofd; bedrijfschef; bedrijfsleider; bestuursvoorzitter; president; patroon; CEO
紋 ; 文mon (1) patroon; dessin; tekening; motief; (2) familiewapen; geslachtswapen; stamwapen; wapen; wapenschild; schild
絵柄egara patroon; dessin; tekening
aya (1) patroon; weefpatroon; dessin; motief; figuur; (2) [i.h.b.] gekeperd patroon; keperverband; dwarsgestreept patroon; visgraatmotief; (3) [taalk.] stijlfiguur; stijlversiering; stijl; beeld; bloemrijke; figuurlijke uitdrukking; trope; troop; (4) complexe verwikkeling; plot; intrige; complicatie; (5) [beurst.] kleine fluctuatie; technische verandering; (6) gedessineerde stof; [i.h.b.] keperstof; keperweefsel; gekeperd weefsel; keper; (7) afneemspel; afneemspelletje; kop-en-schotelschemerlamp; (8) [text.] leesroede; (9) onderscheid; verschil
薬包yakuhou (1) patroon; patroonhuls; huls; (2) poederzakje
見本mihon (1) monster; staal; proef; proeve; specimen; sample; proefexemplaar; proefmonster; bemonsterde offerte; (2) toonbeeld; schoolvoorbeeld; model; patroon; prototype
親分oyabun baas; chef; leider; aanvoerder; leidende figuur; patroon
親方oyakata (1) meester; patroon; baas; coach; (2) [aanspreekvorm] chef; (3) [sumō-jargon] senior; (4) leider; voorman; (5) pleegouder; voogd; (6) oudere broer; [i.h.a.] senior
zou (1) [dierk.] olifant; [inform.] jumbo; [veroud.; lit.t.] elefant; Elephantidae; (a) olifant; slurfdieren; (b) vorm; patroon; afbeelding; (c) inlegsel; inlegwerk
遠山tooyama (1) verre berg; gebergte in de verte; (2) patroon; motief van bergen in de verte; (3) [theeceremonie] tōyama-decoratie; (4) [theeceremonie] tōyama-aspatroon; (5) Tōyama
chou (1) hoofd; chef; baas; leider; oudste; aanvoerder; meerdere; meester; directeur; voorzitter; patroon; president; principaal; (2) meerdere in jaren; (3) het beste (onder ~); sterk punt; gunstig element; goede eigenschap; fort; kwaliteit; voordeel; merites; (4) [muz.] majeur; dur
雇い主yatoinushi werkgever; baas; patroon
雛型hinagata (1) model; schaalmodel; maquette; miniatuur; (2) monster; staal; specimen; exemplaar; (3) formaat; voorgeschreven vorm; patroon
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 6 treffers, warandict: 43 treffers (zoekopdracht: 'patroon', strategie: exact). 
2005-2023