日蘭辭典+

8 resultaten voor ‘peinzen’
日蘭辭典 (trefwoord)
mokusō默想
(黙想) zn. overpeinzing v. ¶ 默想する overpeinzen; in gedachten verzonken zijn.
omou思ふ
(思う) i.w. (1) [考へる] denken. (2) [沈思] peinzen. t.w. (3) [志す] bedoelen. (4) [希望] hopen. (5) [懸念] vreezen. (6) [觀察] beschouwen. (7) 感ずる (8) [想像] veronderstellen. (9) [信じる] gelooven. (10) [豫期] verwachten. (11) [愛情] liefhebben. i.w. (12) [追想] zich herinneren. ¶ 思ふに mij dunkt. ¶ いゝと思ふ goed vinden. ¶ 正しいと思ふする doen, wat men meent, dat recht is. ¶ 何とも思はぬ niets geven om; zich niets aantrekken van. ¶ 我子を思ふ verlangen naar zijn kind.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <peinzen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
つくづくtsukuzuku (1) [~眺める] aandachtig kijken; turen; strak aankijken; nauwkeurig bekijken; kritisch opnemen; in detail onderzoeken; (2) [~考える] goed nadenken; grondig beschouwen; peinzen; (3) [~いやになる] kotsbeu worden; grondig zat worden; helemaal klaar zijn; (4) [~感じる] scherp; diep; door en door aanvoelen; doorvoelen
反芻するhansuusuru (1) herkauwen; rumineren; nakauwen; (2) peinzen; nadenken; piekeren; filosoferen; prakkeseren; tobben; rijpelijk overwegen; overdenken; overpeinzen
存じ上げるzonjiageru (1) kennen; weten; bekend zijn met; ergens van af weten; (2) denken; menen; vinden; achten; beschouwen; [gew.] peinzen
思索するshisakusuru denken; nadenken; overdenken; peinzen; overpeinzen; beschouwen; bespiegelen; reflecteren; overwegen; speculeren; contempleren
瞑想するmeisousuru overpeinzen; bespiegelen; peinzen; bepeinzen; bezinnen; beschouwen; mijmeren; overdenken; contempleren; mediteren
黙思するmokushisuru peinzen; overpeinzen; stil nadenken; overdenken; bespiegelen; contempleren; overwegen; mijmeren; soezen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.61 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 6 treffers (zoekopdracht: 'peinzen', strategie: exact). 
2005-2021