日蘭辭典+

8 resultaten voor ‘per slot van rekening’
日蘭辭典 (trefwoord)
shosen所詮
bw. ten slotte; per slot van rekening.
hate

(果て) zn. (1) [結果] gevolg o.; resultaat o. (2) [運命] lot o. (3) [限界] grens v.; einde o. ¶ 議論の果 het resultaat van de discussie. ¶ 世界の果 het eind van de wereld. ¶ 果は ten slotte; per slot van rekening. ¶ 果から果まで van het eene eind tot het andere. ¶ 擧句の果に en het ergste van alles was......

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <per slot van rekening>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
やっぱyappa (1) [yakuza-slang] dolk; (2) zoals gezegd; zoals ik al zei; zoals wij al zeiden; zoals verwacht mocht worden; zoals te verwachten was; (3) ook; eveneens; evenzeer; evenzo; net zo; evengoed; (4) nog steeds; nog altijd; inderdaad; echt; heus; daadwerkelijk; toch; (5) tenslotte; uiteindelijk; immers; toch; per slot van rekening
一体ittai (1) (één) lichaam; eenheid; (2) standbeeld; sculptuur; (3) stijl; vorm; trant; (4) [in combinatie met een vraagwoord] in hemelsnaam; in godsnaam; verdorie; nu eigenlijk; (5) om de waarheid te zeggen; per slot van rekening; strikt genomen
到頭toutou finaal; ten langen leste; ten slotte; uiteindelijk; eindelijk; op het eind; op het laatst; ten laatste; tot besluit; op den (lange) duur; in laatste instantie; ten einde raad; per slot van rekening
畢竟hikkyou (1) [boeddh.] atyanta [= einde; ultieme; laatste]; (2) uiteindelijk; finaal; ten slotte; per slot van rekening
結局のところkekkyokunotokoro uiteindelijk; op de lange duur; op den duur; per slot van rekening; op de keper beschouwd; om een lang verhaal kort te maken; om kort te gaan
軈て; 頓てyagate (1) spoedig; gauw; snel; weldra; aldra; alras; dra; binnenkort; eerdaags; binnen afzienbare tijd; in korte tijd; in de naaste toekomst; in de nabije toekomst; in het verschiet; op korte termijn; vandaag of morgen; het duurt niet lang of; eerlang; eerstdaags; een dezer dagen; te zijner tijd; t.z.t.; mettertijd; ter bestemder tijd; (2) bijna; nagenoeg; (wel)haast; vrijwel; zo goed als; praktisch; zowat; schier; bijkans; (3) niet meer dan; niets dan; slechts; tenslotte; uiteindelijk; op de keper beschouwd; per slot van rekening; per slot
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 6 treffers (zoekopdracht: 'per slot van rekening', strategie: exact). 
2005-2023