日蘭辭典+

49 resultaten voor ‘plan’
日蘭辭典 (trefwoord)
an
zn. (1) [提案] voorstel o. (2) [意見] meening v.; opinie v. (3) [計畫] plan o.; ontwerp o. (4) [推測] veronderstelling v.
akkei惡計
(悪計) zn. list v.; snood plan o.
sai-an再案
zn. nadere overweging v.
keikaku計畫
(計画) zn. (1) [計畫] plan o.; programma o.; onderneming v. (2) [考へ] overweging v. ¶ 計畫中 in overweging. ¶ 計畫する in overweging nemen; plan maken; ondernemen; entameeren.
megurasuめぐらす

t.w. (1) [繞らす] omringen. (2) [廻らす] ronddraaien. ¶ 柵を廻らす omheinen. ¶ 踵をめぐらす zich omdraaien. ¶ をめぐらす omkijken; het hoofd omwenden; terugzien op. ¶ 一策をめぐらす een plan bedenken.

SUPPLEMENT (trefwoord)
shikata ga nai仕方がない
(uitdr.) niet anders kunnen dan…; het is onvermijdelijk dat…; niet kunnen verdragen dat…; niets aan kunnen doen dat…. NB Na de attributieve vorm (連体形) van een werkwoord volgt steevast より yori. ¶ 仕方ないよ。 Shikata ga nai yo. We hebben geen keus.; Er valt niets aan te doen.; Niks aan te doen. (TTC) ¶ 今日は月曜日なのに、日曜日のような気がして仕方ないKyō wa getsuyōbi na no ni, nichiyōbi no you na ki ga shite shikata ga nai. Hoewel het maandag is kan ik het gevoel dat het zondag is maar niet kwijtraken. (TTC) ¶ 待つより仕方ないKare wo matsu yori shikata ga nai. We kunnen alleen maar op hem wachten. やめるほか仕方ないKare wa yameru hoka shikata ga nai. Hij had geen nadere keuze dan af te treden. (TTC) ¶ の計画に同意するよりほかに仕方ないKare no keikaku wo dōisuru yori haka ni shikata ga nai. We hebben geen andere keuze dan in te stemmen met zijn plan. (TTC) ¶ 私たちはこのままやっていくより仕方ないWatachitachi wa kono mama yatte iku yori shikata ga nai. We kunnen alleen maar (op gelijke wijze) doorgaan. (TTC) ¶ 行くより他に仕方ないIku yori hoka ni shikata ga nai. We hebben geen andere keus dan te gaan.; We moeten wel gaan. そんなに健康こと心配しても仕方ないSonna ni kenkō no koto wo shinpaishite mo shikata ga nai. Het heeft geen zin je zoveel zorgen te maken over je gezondheid. (TTC) ¶ 彼女はうれしくてうれしくて仕方ないKanojo wa ureshikute ureshikute shikata ga nai. Ze was dolblij. (TTC)
etsuran閲覧
(zn.; suru-ww.) (boek, catalogus, etc.) inzien; bladeren; browsen; raadplegen; het [web, internet, bestanden op een computer] browsen [doorzoeken, raadplegen, etc.]; consulteren; inspecteren. ¶ 閲覧ソフト etsuran sofuto browser software; browser (cf. ブラウザー burauzaa). ¶ 閲覧室 etsuranshitsu leeszaal. ¶ 閲覧机 etsuranzukue (tafel of bureau om aan te lezen of studeren, zoals je in een bibliotheek zou kunnen aantreffen). ¶ 閲覧用目録 etsuranyō mokuroku publieke catalogus. ¶ ネット閲覧に費やす時間を減らそうと思うNetto etsuran ni tsuiyasu jikan wo harasō to omou. Ik ben van plan minder tijd aan internet besteden. (blog)
mukeikaku無計画
(zn., -na adj.) zonder plan; klakkeloos; ondoordacht; willekeurig. ¶ 自分の無計画さに腹立ててる Jibun no mukeikakusa ni haradatete’ru Ik wordt boos om m’n ondoordachtheid. (twitter) ¶ 無計画で描いた。 なんだこりゃ Mukeikaku de egaita. Nan da korya Zonder plan getekend. Wat is dit? (twitter) ¶ 遠くにに出てみよう!あえて無計画に! Tōku ni tabi ni dete miyō! Aete mukeikaku na tabi ni! Laten we een verre reis maken! Gewaagd zonder plan op reis! (twitter)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <plan>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
目論見 mokuromi plan; opzet; oogmerk; bedoeling; [i.h.b.] bijbedoeling; heimelijk motief
目的 mokuteki doel; oogmerk; [veroud.] oogwit; bedoeling; doelstelling; intentie; voornemen; streefdoel; doeleinde; plan; opzet; objectief; onderwerp; streven; mikpunt; bestemming; einddoel
手順 tejun (1) volgorde; orde; (2) plan; schikking; regeling; voorzorgen; (3) procédé; methode; procedure; werkwijze
手筈 tehazu (1) plan; programma; regeling; schikking; afspraak; (2) voorbereiding; voorbereidsel; voorzorgen
水準 suijun (1) niveau; peil; standaard; hoogte; plan; [inform.] level; (2) waterpas
寸法 sunpou (1) maat; afmeting; grootte; formaat; (2) plan; programma; schema; planning; opzet
積り tsumori (1) voornemen; intentie; plan; bedoeling; opzet; oogmerk; van zins ~; [veroud.] voorhebben; (2) verwachting; overtuiging; (onder de) indruk (dat); (in de ) veronderstelling (dat); (3) zich wijsmakend dat ~; zich inbeeldend dat; als ware ~; (4) raming; schatting; (5) laatste glaasje op een receptie; afzakkertje
ウィル uxiru (1) [American football] weakside linebacker; (2) wil; zin; [twitterjargon] plan; voornemen; (3) Will
i (1) gevoel; gevoelen; betuiging; mening; gedachte; opinie; (2) voornemen; wil; zin; plan; [Belg.N.] gedacht; intentie; wens; (3) aandacht; attentie; zorg; behartiging; (4) voorkeur; zin; smaak; (5) zin; betekenis; bedoeling; teneur; strekking; inhoud; (6) goede gezindheid; genegenheid; (7) [boeddh.] geest; ziel
意匠 ishou (1) opzet; ontwerp; plan; vormbeginsel; (2) vormgeving; design; styling
意思 ishi intentie; bedoeling; doel; plan; wens
企て kuwadate (1) plan; ontwerp; beraming; opzet; bedoeling; (2) project; onderneming; (3) poging; (4) complot; intrige; list
工夫 kufuu (1) vinding; ontdekking; uitvinding; (2) plan; schema; (3) middel; methode; (4) goed idee
経営 keiei (1) beheer; bestuur; leiding; management; bedrijfsvoering; administratie; (2) het ondernemen; bedrijf; (3) ontwikkeling; ontginning; exploitatie; (4) programma; plan; project
kei (1) plan; planning; programma; schema; (2) list; krijgslist; truc; handigheid; strategie; intrige; samenzwering; (3) som; totaal; som van alle afzonderlijke bedragen; (4) meter; meettoestel; meetinstrument
計画 keikaku [maatwoord voor plannen]; ; (1) plan; programma; onderneming; (2) overweging
原案 genan oorspronkelijk voorstel; plan; eerste concept
方針 houshin koers; beleid; aanpak; (politieke) lijn; plan; beleidsspoor
方策 housaku [maatwoord voor plannen, maatregelen]; ; plan; maatregel; beleid; middel; manier; oplossing
枠組み wakugumi (1) geraamte; skelet; raam; raamwerk; frame; kader; (2) ontwerp; plan; schema; kader
仕組み shikumi (1) structuur; mechanisme; inrichting; mechaniek; (2) systeem; stelsel; (3) opstelling; structurering; opbouw; organisatie; (4) plan; ontwerp; plot
献立 kondate (1) menu; menukaart; spijskaart; (2) programma; plan; voorbereiding
心掛け kokorogake (1) plan; opzet; bedoeling; intentie; voornemen; oogmerk; (2) voorzichtigheid; zorg; behoedzaamheid; omzichtigheid; (3) instelling; attitude; mentaliteit
構図 kouzu [絵画; 写真の] compositie; [小説の] plot; [生活の] plan
構想 kousou [maatwoord voor plannen, concepten]; ; plan; ontwerp; concept
設計図 sekkeizu ontwerp; schets; plan; tekening; blauwdruk
設計 sekkei (1) ontwerp; plan; project; design; opzet; [bouwk.] tekening; [m.b.t. tuin] aanleg; (2) het ontwerpen; vormgeving; [m.b.t. stedenbouw enz.] planning
地図 chizu landkaart; kaart; [i.h.b.] plattegrond; [i.h.b.] plan
saku (1) plan; maatregel; koers; beleid; gedragslijn; politiek; policy; (2) stap; uitweg; uitkomst; hulpmiddel; redmiddel; expediënt; truc
企画 kikaku [maatwoord voor projecten, plannen]; ; project; plan; ontwerp
企図 kito (1) plan; voornemen; opzet; bedoeling; doel; oogmerk; beoging; (2) project; onderneming
予定 yotei plan; voornemen; programma; schema; planning; bestek; raming
パターン pataan [maatwoord voor patronen]; ; (1) patroon; manier; leest; wijze; [fig.] stramien; (2) patroon; mal; model; vorm; (3) patroon; dessin; tekening; motief; ontwerp; plan
プラン puran plan; bestek
okite (1) regel; voorschrift; wet; gebod; bepaling; verordening; statuut; (2) maatregel; beschikking; instructie; (3) regeling; behandeling; omgang; procedure; regelgeving; reglement; code; (4) overeenkomst; afspraak; (5) verwachting; plan; voornemen; (6) houding; stemming; instelling; gemoedsgesteldheid; (7) lot; bestemming
思い付き omoitsuki (1) idee; plan; gedachte; (2) gedachten die iem. zomaar te binnen vallen
画策 kakusaku (1) gekonkel; konkelarij; gekuip; kuiperij; (2) (snood) plan; list; intrige
考え kangae (1) gedachte; (2) idee; denkbeeld; plan; initiatief
an [maatwoord voor plannen, ideeën]; ; plan; idee; voorstel
当て ate (1) doel; streefdoel; bedoeling; oogmerk; plan; (2) verwachting; vooruitzicht; uitzicht; mogelijkheid; (3) betrouwbaarheid; vertrouwen; krediet; geloofwaardigheid
青写真 aojashin (1) blauwdruk; cyanotypie; (2) ontwerp; schets; plan; schema
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.42 sec. jiten.nl: 8 treffers, warandict: 41 treffers (zoekopdracht: 'plan', strategie: exact). 
2005-2020