日蘭辭典+

65 resultaten voor ‘plan’
日蘭辭典 (trefwoord)
an
zn. (1) [提案] voorstel o. (2) [意見] meening v.; opinie v. (3) [計畫] plan o.; ontwerp o. (4) [推測] veronderstelling v.
akkei惡計
(悪計) zn. list v.; snood plan o.
sai-an再案
zn. nadere overweging v.
keikaku計畫
(計画) zn. (1) [計畫] plan o.; programma o.; onderneming v. (2) [考へ] overweging v. ¶ 計畫中 in overweging. ¶ 計畫する in overweging nemen; plan maken; ondernemen; entameeren.
megurasuめぐらす

t.w. (1) [繞らす] omringen. (2) [廻らす] ronddraaien. ¶ 柵を廻らす omheinen. ¶ 踵をめぐらす zich omdraaien. ¶ をめぐらす omkijken; het hoofd omwenden; terugzien op. ¶ 一策をめぐらす een plan bedenken.

SUPPLEMENT (trefwoord)
shikata ga nai仕方がない
(uitdr.) niet anders kunnen dan…; het is onvermijdelijk dat…; niet kunnen verdragen dat…; niets aan kunnen doen dat…. NB Na de attributieve vorm (連体形) van een werkwoord volgt steevast より yori. ¶ 仕方ないよ。 Shikata ga nai yo. We hebben geen keus.; Er valt niets aan te doen.; Niks aan te doen. (TTC) ¶ 今日は月曜日なのに、日曜日のような気がして仕方ないKyō wa getsuyōbi na no ni, nichiyōbi no you na ki ga shite shikata ga nai. Hoewel het maandag is kan ik het gevoel dat het zondag is maar niet kwijtraken. (TTC) ¶ 待つより仕方ないKare wo matsu yori shikata ga nai. We kunnen alleen maar op hem wachten. やめるほか仕方ないKare wa yameru hoka shikata ga nai. Hij had geen nadere keuze dan af te treden. (TTC) ¶ の計画に同意するよりほかに仕方ないKare no keikaku wo dōisuru yori haka ni shikata ga nai. We hebben geen andere keuze dan in te stemmen met zijn plan. (TTC) ¶ 私たちはこのままやっていくより仕方ないWatachitachi wa kono mama yatte iku yori shikata ga nai. We kunnen alleen maar (op gelijke wijze) doorgaan. (TTC) ¶ 行くより他に仕方ないIku yori hoka ni shikata ga nai. We hebben geen andere keus dan te gaan.; We moeten wel gaan. そんなに健康こと心配しても仕方ないSonna ni kenkō no koto wo shinpaishite mo shikata ga nai. Het heeft geen zin je zoveel zorgen te maken over je gezondheid. (TTC) ¶ 彼女はうれしくてうれしくて仕方ないKanojo wa ureshikute ureshikute shikata ga nai. Ze was dolblij. (TTC)
etsuran閲覧
(zn.; suru-ww.) (boek, catalogus, etc.) inzien; bladeren; browsen; raadplegen; het [web, internet, bestanden op een computer] browsen [doorzoeken, raadplegen, etc.]; consulteren; inspecteren. ¶ 閲覧ソフト etsuran sofuto browser software; browser (cf. ブラウザー burauzaa). ¶ 閲覧室 etsuranshitsu leeszaal. ¶ 閲覧机 etsuranzukue (tafel of bureau om aan te lezen of studeren, zoals je in een bibliotheek zou kunnen aantreffen). ¶ 閲覧用目録 etsuranyō mokuroku publieke catalogus. ¶ ネット閲覧に費やす時間を減らそうと思うNetto etsuran ni tsuiyasu jikan wo harasō to omou. Ik ben van plan minder tijd aan internet besteden. (blog)
mukeikaku無計画
(zn., -na adj.) zonder plan; klakkeloos; ondoordacht; willekeurig. ¶ 自分の無計画さに腹立ててる Jibun no mukeikakusa ni haradatete’ru Ik wordt boos om m’n ondoordachtheid. (twitter) ¶ 無計画で描いた。 なんだこりゃ Mukeikaku de egaita. Nan da korya Zonder plan getekend. Wat is dit? (twitter) ¶ 遠くにに出てみよう!あえて無計画に! Tōku ni tabi ni dete miyō! Aete mukeikaku na tabi ni! Laten we een verre reis maken! Gewaagd zonder plan op reis! (twitter)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <plan>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
ウィルwiru (1) [American football] weakside linebacker; (2) wil; zin; [twitterjargon] plan; voornemen; (3) Will
パターンpataan (1) patroon; manier; leest; wijze; [fig.] stramien; (2) patroon; mal; model; vorm; (3) patroon; dessin; tekening; motief; ontwerp; plan; (4) [maatwoord voor patronen]
プランpuran plan; bestek
レベルreberu (1) niveau; peil; hoogte; plan; echelon; (2) horizontaal vlak; een waterpas vlak; (3) waterpas; waterpasinstrument
予定yotei plan; voornemen; programma; schema; planning; bestek; raming
仕組みshikumi (1) structuur; mechanisme; inrichting; mechaniek; (2) systeem; stelsel; (3) opstelling; structurering; opbouw; organisatie; (4) plan; ontwerp; plot
企てkuwadate (1) plan; ontwerp; beraming; opzet; bedoeling; (2) project; onderneming; (3) poging; (4) complot; intrige; list
企図kito (1) plan; voornemen; opzet; bedoeling; doel; oogmerk; beoging; (2) project; onderneming
企画kikaku (1) project; plan; ontwerp; (2) [maatwoord voor projecten; plannen]
原案genan oorspronkelijk voorstel; plan; eerste concept
図面zumen tekening; ontwerp; plan; plattegrond
地図chizu landkaart; kaart; [i.h.b.] plattegrond; [i.h.b.] plan
寸法sunpou (1) maat; afmeting; grootte; formaat; (2) plan; programma; schema; planning; opzet
工夫kufuu (1) vinding; ontdekking; uitvinding; (2) plan; schema; (3) middel; methode; (4) goed idee
当てate (1) doel; streefdoel; bedoeling; oogmerk; plan; (2) verwachting; vooruitzicht; uitzicht; mogelijkheid; (3) betrouwbaarheid; vertrouwen; krediet; geloofwaardigheid
当て所なくatedonaku doelloos; richtingloos; zonder doel; richting; plan; op goed geluk
当て所もなくatedomonaku doelloos; richtingloos; zonder doel; richting; plan; op goed geluk
得策tokusaku (1) goed idee; plan; (2) raadzaam; wijs; opportuun; zinvol; verstandig
心掛け ; 心懸けkokorogake (1) plan; opzet; bedoeling; intentie; voornemen; oogmerk; (2) voorzichtigheid; zorg; behoedzaamheid; omzichtigheid; (3) instelling; attitude; mentaliteit
思い付きomoitsuki (1) idee; plan; gedachte; (2) gedachten die iem. zomaar te binnen vallen
意匠ishyou (1) opzet; ontwerp; plan; vormbeginsel; (2) vormgeving; design; styling
意向ikou bedoeling; oogmerk; voornemen; wens; intentie; opzet; plan; [Belg.N.; niet alg.] inzicht
意図ito bedoeling; oogmerk; voornemen; intentie; opzet; plan; zin; [veroud.] raad; [Belg.N.; niet alg.] inzicht
意思ishi intentie; bedoeling; doel; plan; wens; wil
i (1) gevoel; gevoelen; betuiging; mening; gedachte; opinie; (2) voornemen; wil; zin; plan; [Belg.N.] gedacht; intentie; wens; (3) aandacht; attentie; zorg; behartiging; (4) voorkeur; zin; smaak; (5) zin; betekenis; bedoeling; teneur; strekking; inhoud; (6) goede gezindheid; genegenheid; (7) [boeddh.] geest; ziel
手筈tehazu (1) plan; programma; regeling; schikking; afspraak; (2) voorbereiding; voorbereidsel; voorzorgen
手順tejun (1) volgorde; orde; (2) plan; schikking; regeling; voorzorgen; (3) procédé; methode; procedure; werkwijze
okite (1) regel; voorschrift; wet; gebod; bepaling; verordening; statuut; (2) maatregel; beschikking; instructie; (3) regeling; behandeling; omgang; procedure; regelgeving; reglement; code; (4) overeenkomst; afspraak; (5) verwachting; plan; voornemen; (6) houding; stemming; instelling; gemoedsgesteldheid; (7) lot; bestemming
提言teigen voorstel; plan; idee; suggestie
方策housaku (1) plan; maatregel; beleid; middel; manier; oplossing; (2) [maatwoord voor plannen; maatregelen]
方針houshin (1) koers; beleid; aanpak; (politieke) lijn; plan; beleidsspoor; (2) kompasnaald; magneetnaald; magnetische naald
枠組みwakugumi (1) geraamte; skelet; raam; raamwerk; frame; kader; (2) ontwerp; plan; schema; kader
案内図annaizu plan; plattegrond; informatiekaart; overzichtskaart
an (1) plan; idee; voorstel; (2) ontwerp; concept; klad; schets; (3) plan; opzet; verwachting; beraming; (4) lessenaar; lezenaar; tafel; (5) voorzichtigheid; verstand; (6) [maatwoord voor plannen; ideeën]
構図kouzu [絵画; 写真の] compositie; [小説の] plot; [生活の] plan
構想kousou (1) plan; ontwerp; concept; (2) [maatwoord voor plannen; concepten]
水準suijun (1) niveau; peil; standaard; hoogte; plan; [inform.] level; (2) waterpas
決議案ketsugian resolutie; motie; plan; voorstel
献立kondate (1) menu; menukaart; spijskaart; (2) programma; plan; voorbereiding
画策kakusaku (1) gekonkel; konkelarij; gekuip; kuiperij; (2) (snood) plan; list; intrige
目的mokuteki doel; oogmerk; [veroud.] oogwit; bedoeling; doelstelling; intentie; voornemen; streefdoel; doeleinde; plan; opzet; objectief; onderwerp; streven; mikpunt; bestemming; einddoel
目論見 ; 目論mokuromi plan; opzet; oogmerk; bedoeling; [i.h.b.] bijbedoeling; heimelijk motief
積り ; 積もり ; 積 ; 心算tsumori (1) voornemen; intentie; plan; bedoeling; opzet; oogmerk; van zins ~; [veroud.] voorhebben; (2) verwachting; overtuiging; (onder de) indruk (dat); (in de ) veronderstelling (dat); (3) zich wijsmakend dat ~; zich inbeeldend dat; als ware ~; (4) raming; schatting; (5) laatste glaasje op een receptie; afzakkertje
saku (1) plan; maatregel; koers; beleid; gedragslijn; politiek; policy; (2) stap; uitweg; uitkomst; hulpmiddel; redmiddel; expediënt; truc
chuu (1) rekenstokjes; (a) rekenstokjes; berekenen; plan
経営keiei (1) beheer; bestuur; leiding; management; bedrijfsvoering; administratie; (2) het ondernemen; bedrijf; (3) ontwikkeling; ontginning; exploitatie; (4) programma; plan; project
絵図ezu (1) tekening; plaat; prent; schets; afbeelding; illustratie; (2) plattegrond; grondtekening; plan
考えkangae (1) gedachte; (2) idee; denkbeeld; plan; initiatief
考案kouan idee; plan; opzet; concept; ontwerp; project; opvatting; vinding; uitwerking; beraming; uitdenking; bedenking; uitvinding; verzinning; conceptie
計画keikaku (1) plan; programma; onderneming; (2) overweging; (3) [maatwoord voor plannen]
kei (1) plan; planning; programma; schema; (2) list; krijgslist; truc; handigheid; strategie; intrige; samenzwering; (3) som; totaal; som van alle afzonderlijke bedragen; (4) meter; meettoestel; meetinstrument
設計sekkei (1) ontwerp; plan; project; design; opzet; [bouwk.] tekening; [m.b.t. tuin] aanleg; (2) het ontwerpen; vormgeving; [m.b.t. stedenbouw enz.] planning
設計図sekkeizu ontwerp; schets; plan; tekening; blauwdruk
hakarigoto (1) plan; voornemen; opzet; (2) snood plan; list; machinatie; kuiperij; valstrik; val; (3) complot; intrige; samenzwering; (4) anticipatie; voorbereidsel
bou (a) plan; beraming; (b) complot; intrige
趣向shyukou (1) teneur; strekking; [手紙の] inhoud; betekenis; (2) idee; plan; (3) [kabuki; jōruri] opzet en uitwerking; effect; (4) [haiku] concept
青写真aojashin (1) blauwdruk; cyanotypie; (2) ontwerp; schets; plan; schema
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.52 sec. jiten.nl: 8 treffers, warandict: 57 treffers (zoekopdracht: 'plan', strategie: exact). 
2005-2023