日蘭辭典+

51 resultaten voor ‘plotseling’
日蘭辭典 (trefwoord)
yaniwa ni矢庭に
toppatsu突發
(突発) zn. uitbarsting v.; plotselinge gebeurtenis v. ¶ 突発的 plotseling; onverwachtsch. ¶ 突発する uitbarsten; plotseling gebeuren; onverwachts geschieden.
kyū-ni急に
battariばったり
bw. plotseling (突然). ¶ ばったりと(音) met een plof; met een smak.
dottoどっと

bw. plotseling. ¶ どっと笑ふ in lachen uitbarsten. ¶ どっと逃げ出す op de vlucht slaan; in paniek wegvluchten.

hatato礑と

bw. (1) [音] met een klap. (2) [突然] plotseling. [全然] geheel. ¶ 礑と實感する niet weten, wat te doen; uit het veld geslagen zijn.

SUPPLEMENT (trefwoord)
kyū
(na-adj) (1) plotseling; plots; opeens; onverwacht. ¶ 急にがブレーキをかけたので、フロントガラスにをぶつけた。 Kyū ni kare ga burēki wo kaketa no de, furontogurasu ni atama wo butsuketa. Omdat hij plotseling op de rem trapte stootte ik mijn hoofd tegen het voorraam. ¶ 急な客が来たので、そのテレビ番組が見れなかった。 Kyū na kyaku ga kita no de, sono terebi bangumi ga mirenakatta. Omdat ik onverwacht bezoek had kon ik dat programma niet kijken. (2) urgent; dringend. ¶ 急な用事〔急用〕が出来て、パーティに行けなくなった。ごめんなさい。 Kyū na yōji [kyūyō] ga dekite, pāti ni ikenaku natta. Omdat zich een urgente zaak voordeed kon ik niet naar het feestje gaan. ¶ この事態は急を要する Kono jitai wa kyū wo yōsuru De situatie is urgent. ¶ これは急を要する事態だ。 Kore wa kyū wo yōsuru jitai da. Dit is een urgente situatie. (3) snel; woest (water). ¶ 急なで泳ぐのは大変危険だ。 Kyū na kawa de oyogu no wa taihen kiken da. Het is enorm gevaarlijk om in een snelstromende rivier te zwemmen. ¶ 彼女は急に老け込んできた。 Kanojo wa kyū ni fukekonde kita. Ze werd snel oud. (4) steil (helling); scherp (bocht). ¶ 急な坂 Kyū na saka. Een steile helling; Een plotse daling. ¶ 道路はそこで急な右カーブになっている。 Dōro wa soko de kyū na migi kābu ni natte iru. De weg maakt daar een scherpe bocht naar rechts. (TTC) (yamasv)
battariばったり
(bw, to-bw) (1) plotsklaps; opeens; plotseling. ¶ 雨がばったりやんだ。 Ame ga battari yanda. De regen stopte opeens. (yamasv) (2) stoppen of eindigen na lange tijd ¶ 彼は長年毎日のようにこのカフェに来ていたが、先月からばったり来なくなった。 Kare wa naganen mainichi no yō ni kono kafe ni kite ita ga, sengetsu battari konaku natta. Jarenlang kwam hij vrijwel elke dag naar dit [het] café, maar sinds vorige maand niet meer. (yamasv) (3) iemand onverwacht ontmoeten; iemand tegen het lijf lopen. ¶ 高校の先生と今日10年ぶりにばったり会った。 Kōkō no sensei to kyō jūnenburi ni battari atta. Ik kwam vandaag opeens na tien jaar een docent van de middelbare school tegen. (yamasv) (4) opeens neervallen; in elkaar storten. ¶ 彼はばったり倒れて、二度と立ち上がらなかった。 Kare wa battari taorete, nido to tachiagaranakatta. Hij viel opeens om en kwam niet meer overeind. (yamasv) (5) met een smak; met een plof. (ばったりと)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <plotseling>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
あからさまakarasama (1) plots; plotseling; onverwacht; onverwachts; opeens; ineens; (2) voorlopig; tijdelijk; even; vluchtig; kortstondig; (3) openlijk; openbaar; onverholen; onomwonden; duidelijk; eerlijk; onverbloemd; direct; expliciet; ongegeneerd
あからさまなakarasamana (1) plots; plotseling; onverwacht; abrupt; (2) voorlopig; tijdelijk; vluchtig; kortstondig; (3) openlijk; openbaar; onverholen; onomwonden; duidelijk; eerlijk; onverbloemd; direct; expliciet; ongegeneerd
あからさまにakarasamani (1) plots; plotseling; onverwacht; onverwachts; opeens; ineens; (2) voorlopig; tijdelijk; even; vluchtig; kortstondig; (3) openlijk; openbaar; onverholen; onomwonden; duidelijk; eerlijk; onverbloemd; direct; expliciet; ongegeneerd
いきなりikinari plotseling; opeens; onverwachts; onverhoeds; zonder voorafgaande waarschuwing; out of the blue
がばっとgabatto plots; plotseling; ineens; opeens; bruusk; abrupt
ころりkorori (1) [~と倒れる; 横になる] rollend; vlijend; (2) [~と負ける; だます] gemakkelijk; moeiteloos; zomaar; al te snel; (3) [~と変わる] compleet; radicaal; volledig; [~と忘れる] helemaal; glad; [Belg.N.] rats; [異性に~と参る] tot over zijn oren; volkomen; halsoverkop; (4) [~と死ぬ] plotseling; onverwacht; zomaar; pardoes; (5) [muntw.] honderd mon; (6) cholera
すっとsutto (1) recht; rank; rankend; steil; straal; (2) vlug; rap; rad; ras; prompt; terstond; meteen; [veroud.] subiet; schielijk; kwiek; [form.] gezwind; [form.] fluks; [arch.] vaardig; (3) plots; plotseling; ineens; opeens
どっとdotto (1) [i.c.m. 笑い出す] uitbundig [beginnen lachen enz.]; hilarisch; gierend; (2) massaal; en masse; overstelpend; guts; in overvloed; in vliegende vaart; ijlings; halsoverkop; (3) acuut; plotseling; opeens; ineens; plots; eensklaps; pardoes; in salvo
ばったりbattari (1) plots; plotseling; opeens; ineens; plotsklaps; eensklaps; onverhoeds; onvoorziens; schielijk; pardoes; abrupt; pal [bij ww. met bet.: 1) neervallen; omvallen; neerzijgen; doodvallen enz.; 2) ophouden; halt houden; stoppen; tot stilstand komen; blijven staan; blijven steken enz.]; (2) toevallig [ontmoeten; tegenkomen; aantreffen enz.]; bij toeval [oog in oog komen te staan]; onverwachts [tegen het lijf lopen; stuiten op enz.]
ばっとbatto (1) woelig; onstuimig; stormachtig; in vliegende vaart; [~外へ駆け出す] naar buiten snellen; stormen; stuiven; […に~飛びつく] toevliegen op; zich werpen op; springen op; (2) plots; plotseling; ineens; opeens; (3) in het oog springend; opvallend; fel; saillant; opzichtig; schril
ぱっとpatto (1) plots; opeens; plotseling; ineens; eensklaps; subiet; schielijk; [scherts.] plotsklaps; (2) vliegensvlug; in een wip; als een lopend vuurtje; met grote snelheid; bliksemsnel; als de bliksem; als de weerga; als de wiedeweerga; [vulg.] als de sodemieter
ぴたりpitari (1) zonder tussenruimte; hecht; dicht; strak; nauwsluitend; vlak (tegen); naadloos [op elkaar aansluiten]; potdicht; hermetisch; (2) precies; net; perfect; krek; exact; juist; op de kop af; geknipt; als gegoten; (3) plots; ineens; opeens; plotseling; abrupt; op slag
ふっとfutto (1) met een puf; [~吹く] puffen; (2) plotseling; opeens; plots; ineens; plotsklaps; eensklaps; abrupt; (3) [~折れる] met een knak
ふとfuto (1) plotseling; opeens; plots; ineens; onverhoeds; (2) per toeval; toevallig; zonder bepaalde bedoeling; (3) onverwachts; onvoorziens
ぽっくりpokkuri (1) [~と死ぬ] schielijk; plotseling; onverwachts; (2) [~と折れる] knakkend; knappend; (3) [~と歩く] sjokkend; zonder haast
ピッタリpittari (1) zonder tussenruimte; hecht; dicht; strak; nauwsluitend; vlak (tegen); naadloos [op elkaar aansluiten]; potdicht; hermetisch; (2) precies; net; perfect; krek; exact; keurig; juist; op de kop af; geknipt; (3) plots [afgelopen]; ineens; opeens [tot stilstand gekomen]; plotseling; abrupt; op slag
一躍ichiyaku (1) sprong; (2) met één sprong; plotseling; plots; ineens; opeens
一躍してichiyakushite met één sprong; ineens; opeens; plots; plotseling; eensklaps; in één klap
不図futo plotseling; opeens; eensklaps; (zomaar) ineens; onverwachts; plots; plotsklaps; onvoorziens; onvoorzien; schielijk; onverhoeds; toevallig; toevalligerwijze; bij toeval; [zeer form.] par hasard; per ongeluk
不意にfuini plotseling; plotsklaps; opeens; ineens; abrupt; subiet; eensklaps; plots; schielijk; onverwachts; onverhoeds; onvoorziens; zonder het te merken; bij verrassing
俄然gazen (1) bruusk; abrupt; plots; prompt; onmiddellijk; (2) plotseling; plots; opeens; ineens; eensklaps
俄 ; 遽か ; 仁輪加niwaka (1) plots; plotseling; onverwacht; onverwachts; onvoorzien; onvoorziens; onverhoeds; opeens; ineens; eensklaps; abrupt; (2) terstond; meteen; dadelijk; onmiddellijk; zo maar; geïmproviseerd; … met kunst- en vliegwerk; …uit de losse hand; … voor de vuist weg; (3) niwaka [in de Kansai-streek op straat of in salons opgevoerde komische improvisatiesketch]
出し抜けにdashinukeni plotseling; plots; opeens; (zomaar) ineens; eensklaps; [scherts.] plotsklaps; onverwachts; onvoorziens; schielijk; abrupt; onverhoeds; onaangekondigd; onaangediend; onaangemeld; out of the blue; zomaar; [veroud.; gew.] subiet
sotsu (1) gewoon soldaat; (2) [Jap.gesch.] voetsoldaat; (3) het afstuderen; afgestudeerde; (4) overlijden van een notabele; (a) gewoon soldaat; lagere medewerker; (b) sterven; (c) afronden; (d) plotseling; abrupt
唐突toutotsu plots; plotseling; bruusk; abrupt; onvoorzien; onverwacht
唐突なtoutotsuna plots; plotseling; bruusk; abrupt; onvoorzien; onverwacht
唐突にtoutotsuni plots; plotseling; bruusk; abrupt; opeens; onverwachts; onvoorziens
忽ちtachimachi (1) ogenblikkelijk; onmiddellijk; terstond; dadelijk; direct; alle ogenblikken; zo; gelijk; meteen; prompt; er vlak; pal bovenop; aanstonds; in een mum van tijd; in een ogenblik; in een oogwenk; in een flits; in een wip; op slag; stante pede; staandevoets; op staande voet; op stel en sprong; in een ommezien; in een handomdraai; een-twee-drie; à la minute; in continenti; cito; fluks; als de wiedeweerga; binnen de kortste keren; acuut; onverwijld; [veroud.] instantelijk; zonder uitstel; verlet; verwijl; dralen; in minder dan geen tijd; in een vloek en een zucht; in een poep en een scheet; in no time; (2) plotseling; ineens; eensklaps; opeens; plots; subiet; schielijk
思い掛けずomoigakezu onverwacht; onverwachts; boven alle verwachting; tegen alle verwachting in; onvoorzien; onvoorziens; onverhoeds; ongedacht; plots; plotseling; bij toeval; toevallig; per ongeluk
思い掛けない ; 思いがけないomoigakenai (1) onverwacht; onvoorzien; niet voorspeld; plotseling; (2) toevallig; bij toeval voorvallend; (3) onaangekondigd; niet op voorhand bekend gemaakt
急なkyuuna (1) dringend; urgent; spoedeisend; acuut; (2) plots; plotseling; onverhoeds; abrupt; schielijk; (3) steil; sterk hellend; (4) scherp; (5) snel; vlug; rap; gezwind; haastig
急死するkyuushisuru plotseling; plots sterven; schielijk overlijden; een ontijdige dood sterven
急逝するkyuuseisuru plotseling; plots sterven; schielijk overlijden; een ontijdige dood sterven
急遽kyuukyo (1) met grote spoed; haastig; inderhaast; cito presto; in allerijl; spoorslags; (2) plots; plotseling; onverwacht
暴落するbourakusuru snel; sterk; plotseling; scherp dalen; ineenstorten; kelderen; vallen; snel zakken; (naar beneden) duiken; (naar beneden) duikelen; in een vrije val raken; terechtkomen
漫ろsuzuro (1) doelloos; verloren; zomaar; (2) onverwachts; toevallig; onvoorzien; plotseling; onwillekeurig; onbewust; (3) oninteressant; saai; mat; leeg; geesteloos; nietszeggend; (4) overdreven; overmatig; onmatig; buitensporig; excessief; mateloos; (5) onbezonnen; roekeloos; onvoorzichtig; ondoordacht
突如totsujo plotseling; opeens; plots; ineens; eensklaps
突然totsuzen plotseling; plots; opeens; ineens; abrupt; schielijk; eensklaps; pardoes; pats-boem; onverwachts; onvoorziens; ongedacht; onverhoopt; onverhoeds; onaangekondigd; onaangediend; out of the blue; verrassend; [schers.] plotsklaps; [veroud.] subiet
突然にtotsuzenni plotseling; plots; opeens; ineens; abrupt; schielijk; eensklaps; pardoes; pats-boem; onverwachts; onvoorziens; ongedacht; onverhoopt; onverhoeds; onaangekondigd; onaangediend; out of the blue; verrassend; [schers.] plotsklaps; [veroud.] subiet
突然のtotsuzenno plots; onverwacht; onverhoeds; plotseling; abrupt; onvoorzien; verrassend; onaangekondigd; onaangemeld
藪から棒yabukarabou [lett.] een stok uit het struikgewas; ± donderslag bij heldere hemel; volkomen onverwacht; plots; abrupt; bruusk; opeens; ineens; plotseling; out of the blue
足元から鳥が立つashimotokaratorigatatsu (1) [~ように] plotseling; plots; abrupt; (2) ± daar men 't minst verwacht; springt de haas uit de gracht
颯とsatto (1) snel; rap; vlug; gezwind; gauw; (2) plotseling; plots; ineens; opeens; (3) simpel; eenvoudig
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 8 treffers, warandict: 43 treffers (zoekopdracht: 'plotseling', strategie: exact). 
2005-2023