日蘭辭典+

25 resultaten voor ‘schatten’
日蘭辭典 (trefwoord)
fumuふむ
(踏む) i.w. (1) [踏付ける] trappen op; t.w. (2) [評價] schatten. (3) [履む] vervullen; verrichten; i.w. voldoen aan. ¶ 芝生を踏むな trap niet op het gras. ¶ 私の踏んだでは naar mijn schatting. ¶ 約束を履む voldoen aan een belofte.
hyōka評價
(評価) zn. waarde-schatting v.; waardeering v. taxatie v. ¶ 評価する de waarde schatten op; taxeeren. ¶ 評価人 schatter; taxateur.
zaihō財寶
(財寶) zn. rijkdom m.; schatten v.m.v.
kakaku價格

(価格) zn. prijs m.; waarde v. ¶ 價格に準じて naar de waarde; ad valorem (羅典語). ¶ 價格を附ける waarde schatten. ¶ 價格表 prijscourant; prijslijst. ¶ 價格表記 aangegeven waarde.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <schatten>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
予想するyosousuru verwachten; voorzien; anticiperen; zien aankomen dat; rekening houden met; schatten; ramen
予測するyosokusuru voorspellen; voorzien; vooruitzien; schatten; prognosticeren
判断するhandansuru (1) oordelen; beoordelen; judiceren; appreciëren; schatten; bevinden; inschatten; een oordeel vellen; uitmaken; afwegen; (2) wichelen; uitleggen; waarzeggen
宝 ; 財 ; 貨takara (1) schat; [veroud.; lit.t.] trezoor; (2) schatten; rijkdom; overvloed; [i.h.b.] geld; [i.h.b.] centen; [i.h.b.; inform.] poen; [i.h.b.; inform.] pegulanten; (3) [fig.] schat; [fig.] sieraad; [fig.] juweel; deugd; iets onvervangbaars; kostbaarheid; kleinood; kostbaar stuk; voorwerp van waarde
当たりを付けるatariwotsukeru (1) raden; een gok doen; schatten; inschatten; (2) gaan houden van; verliefd worden op
当たりを取るatariwotoru (1) succes hebben; behalen; een hit scoren; (2) raden; een gok doen; schatten; inschatten
憶測する ; 臆測するokusokusuru gissen; gokken; schatten; vermoeden; aannemen; veronderstellen; speculeren
推定するsuiteisuru schatten; ramen; begroten; taxeren; gissen; aannemen; assumeren; vermoeden; veronderstellen; presumeren; stellen; prognosticeren (op)
推測するsuisokusuru raden; gissen; schatten; vermoeden; veronderstellen; supponeren; aannemen; opmaken; afleiden
推計するsuikeisuru schatten; ramen
査定するsateisuru (1) schatten; taxeren; ramen; aanslaan; (2) vaststellen; bepalen
積もるtsumoru (1) zich ophopen; zich opstapelen; zich opeenstapelen; zich opeenhopen; zich accumuleren; zich samenpakken; [塵; 雪が] (blijven) liggen; [金が] aantikken; aantellen; (2) oplopen; opsparen; opproppen; [i.h.b.] zich opkroppen; (3) schatten; ramen; taxeren; waarderen; (4) peilen; zich indenken; zich voorstellen
積算するsekisansuru (1) optellen; totaliseren; (2) schatten; ramen; begroten; calculeren
算定するsanteisuru berekenen; taxeren; ramen; beramen; begroten; becijferen; calculeren; bepalen; taxeren; schatten
算用するsanyousuru (1) berekenen; uitrekenen; becijferen; tellen; rekenen; calculeren; (2) rekeningen afhandelen; facturen betalen; afrekenen; vereffenen; voldoen; verrekenen; (3) inschatten; schatten; ramen; begroten; becijferen
見込むmikomu (1) verwachten; voorzien; anticiperen; rekening houden met; in overweging nemen; (2) rekenen op; vertrouwen op; (3) schatten; ramen; (4) een oogje hebben op; uit zijn op; op het oog hebben; in het vooruitzicht hebben
計るhakaru (1) meten; opmeten; uitmeten; afmeten; [de temperatuur; de tijd enz.] opnemen; [de maat e.d.] nemen; [de grootheid enz.] bepalen; berekenen; uitrekenen; (2) peilen; schatten; polsen; [fig.] sonderen; gronden; raden; inschatten; [ook fig.] taxeren; hoogte nemen; opnemen; opmaken; ramen; begroten; calculeren; (3) plannen; beramen; beproeven; (4) bedriegen; bedotten; beetnemen
計算するkeisansuru (1) berekenen; uitrekenen; becijferen; besommen; (2) ramen; schatten; begroten; taxeren; (3) afrekenen; vereffenen; (het verschuldigde bedrag) betalen; (4) narekenen
評価するhyoukasuru (1) evalueren; beoordelen; waarderen; schatten; taxeren; aanslaan; ramen; becijferen; de waarde bepalen; inschatten; (2) waarderen; appreciëren; achten; naar waarde schatten; op prijs stellen
評定するhyouteisuru (1) bespreken; beraadslagen; confereren; overleggen; delibereren; (2) de waarde; kwaliteit bepalen van; evalueren; taxeren; waarderen; schatten; raten
踏む ; 蹈む ; 履む ; 践むfumu (1) trappen (op); treden (in); de voet zetten op; betreden; begaan; bewandelen; (2) doorlopen [van procedure enz.]; volgen; (3) schatten; ramen; taxeren (op); begroten (op); waarderen (op); appreciëren; rekenen; verwachten
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 21 treffers (zoekopdracht: 'schatten', strategie: exact). 
2005-2023