日蘭辭典+

31 resultaten voor ‘schrijven’
日蘭辭典 (trefwoord)
kaku書く
t.w. schrijven; (描く) teekenen; schilderen.
yaraやら
vw. en; of; vnw. en zoo; en dergelijke; of zoo iets. ¶ 笛やら太鼓やらで大騷ぎをしてゐる zij maakten veel lawaai met fluiten, trommen en zoo. ¶ 何やら字が書いてある er staat het een of ander op geschreven. ¶ 去る者は日に疎しとやら ‘‘uit het oog, uit het hart’’ zoo zegt men.
morasu漏す
(漏らす、洩らす、洩す) t.w. (1) [を] laten lekken; doorlaten. (2) [祕密事を] laten uitlekken; verklappen. (3) [脱漏] weglaten. ¶ 小便を漏す wateren; urineeren. ¶ から洩す zich laten ontvallen. ¶ 書き洩す vergeten te schrijven; weglaten.
hon
zn. boek o. ¶ 書く een boek schrijven.
kakeru書ける
t. & i.w. kunnen schrijven; schrijven. ¶ 其の萬年筆よく書けますか schrijft die vulpen goed?
kakiageru書き上げる
kuzusu崩す
t.w. (1) [破壞する] vernielen; verwoesten; verpletteren. (2) [簡略] vereenvoudigen. (3) [兩替] klein maken; wisselen. ¶ を崩す een huis omverhalen. ¶ 百圓札を崩す honderd yen wisselen. ¶ を崩す karakter in eenvoudiger vorm schrijven. ¶ 行を崩す zich losbandig gedragen.
chosaku著作
zn. letterkundig werk o. ¶ 著作する schrijven. ¶ 著作權 auteursrecht. ¶ 著作權侵害 schending van het auteursrecht; ongeoorloofde nadruk. ¶ 著作者 schrijver; auteur.
kikō起稿
zn. ontwerp voor een geschrift. ¶ 起稿する beginnen te schrijven.
SUPPLEMENT (trefwoord)
jibun de自分で
(frase) zelf; persoonlijk; in eigen persoon; eigenhandig. ¶ 夕飯は自分で作りました。 Yūhan wa jibun de tsukurimashita. Ik heb zelf avondeten gemaakt. ¶ 女が自分で書いたはずはない。 Kanojo wa jibun de kaita hazu wa nai. Ze kan het niet zelf geschreven hebben. ¶ それは、自分で作ったの? Sore wa, jibun de tsukutta no? Heb je het zelf gemaakt? NB De constructie met 自分で is een van de weinige in het Japans die een meervoudsvorm vraagt. ¶ なぜ、彼らが自分たち家庭から離れていくのか。 Naze, karera ga jibuntachi no katei kara hanarete iku no ka. Waarom is het dat ze hun eigen familie verlaten? (blog) (TTC) (yamasv)
kakikoカキコ
(znw., ww-suru; tevens かきこ) geschreven commentaar of opmerkingen op een bulletin board of een blog. Afkorting van 書き込み kakikomi wat de zelfstandige vorm is van het werkwoord 書き込む kakikomu. ¶ カキコ苦手なんです。 Kakiko nigate nan desu. Ik ben niet goed in het schrijven van comments. (TTC) ¶ 自由にカキコして下さい! Jiyū ni kakiko shite kudasai. Plaats gerust commentaar! (blog)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <schrijven>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
作るtsukuru (1) maken; vervaardigen; aanmaken; aanbrengen; vormen; [巣; 機会; 船を] bouwen; assembleren; fabriceren; in elkaar zetten; [区; 庭を] aanleggen; [料理を] bereiden; klaarmaken; (2) [田を] bebouwen; cultiveren; [学生; 教員を] opleiden; [性格を] ontwikkelen; vormen; opbouwen; (3) telen; kweken; verbouwen; (4) produceren; voortbrengen; [予算を] opstellen; opmaken; [文書; 俳句を] schrijven; [計画; 詩歌を] smeden; [楽曲を] componeren; (5) scheppen; [先例を] creëren; vormen; formeren; samenstellen; [新政府を] constitueren; [会社を] stichten; oprichten; vestigen; [時間; 資金を] vrijmaken; [しわ; にきび; たこを] krijgen; (6) [口実を] verzinnen; fabriceren; kunstmatig vormen; construeren; [笑顔を] forceren; affecteren; faken; (7) [雄鶏が時を] kraaien
作成する ; 作製するsakuseisuru maken; opmaken; opstellen; vormen; aanmaken; [リストを] aanleggen; vervaardigen; ontwerpen; formuleren; schrijven; bereiden; voorbereiden; [jur.] verlijden
作曲するsakkyokusuru componeren; toonzetten; in; op muziek brengen; op muziek zetten; op noten zetten; [楽曲を] schrijven
便りtayori nieuws; tijding; bericht; boodschap; [i.h.b.] brief; [i.h.b.] schrijven
創作するsousakusuru (1) creëren; scheppen; maken; voortbrengen; [i.h.b.] schrijven; (2) fabriceren; verzinnen; verdichten; uit zijn duim zuigen; uit zijn mouw schudden
執筆するshippitsusuru [stukken] schrijven
手紙tegami (1) brief; schrijven; [Barg.] kassavie; flap; [in Ind.] soerat; [scherts.] epistel; (2) brievenpost
書く ; 描くkaku (1) schrijven; (2) tekenen
書状shyojou (1) brief; [form.] schrijven; (2) kennisgeving
書面shyomen (1) geschreven stuk; document; schriftuur; [veroud.] schrift; (2) brief; schrijven; (3) briefinhoud; inhoud
shyo (1) handschrift; schrift; hand; (2) kalligrafie; schoonschrift; schoonschrijfkunst; pennenkunst; (3) boek; (4) brief; schrijven
物するmonosuru (1) zijn; zich bevinden; (2) gaan; komen; (3) [euf.] het doen; seks hebben; (4) zeggen; (5) schrijven; (6) eten; (7) geven; (8) [傑作を] maken; [一句; 歌を] plegen; (9) verduisteren; stelen; achteroverdrukken
jou (1) omstandigheden; situatie; toestand; staat; gesteldheid; (2) voorkomen; uitzicht; schijn; (3) brief; schrijven; [scherts.] epistel; [i.h.b.] verslag; bericht; kennisgeving; rapport; (4) -brief; (5) -achtig; -ig; -(ge)lijk; als (van) een ~; gelijkend op ~; -vormig; in de vorm van ~
画するkakusuru (1) [一線を] trekken; [i.h.b.] tekenen; schrijven; pennen; penselen; (2) afbakenen; afgrenzen; begrenzen; demarqueren; markeren; (3) plannen; beramen
綴るtsuzukuru (1) verstellen; oplappen; herstellen; repareren; (2) opstellen; schrijven
綴るtsuzuru (1) binden; rijgen; verbinden; aaneenrijgen; (2) schrijven; opstellen; maken; samenstellen; (3) spellen
著作するchosakusuru schrijven
記す ; 徴す ; 印すshirusu (1) aangeven; suggereren; aankondigen; vermelden; (2) staven; bewijzen; documenteren; (3) opschrijven; noteren; neerschrijven; optekenen; aantekenen; registreren; boekstaven; (4) markeren; (5) annoteren; (6) schrijven
認めるshitatameru (1) neerschrijven; opschrijven; optekenen; schrijven; noteren; op papier zetten; brengen; opstellen; maken; (2) eten; nuttigen; (3) ordenen; schikken; (4) voorbereiden; (5) [hofdamesjargon] koken
遊ばすasobasu (1) laten spelen; doen spelen; (2) ongebruikt; onbenut; onaangesproken laten; braak laten liggen; laten rusten; [金を] laten verinteresten; (3) [honoratieve variant van suru] zich verwaardigen te doen; niet beneden zich achten te; zo goed; vriendelijk zijn te; (4) [音楽を] musiceren; [楽器を] bespelen; (5) [詩歌を] dichten; (6) [字; 文を] schrijven; (7) […お; ご~] [hon. hulpwerkwoord] doen; verrichten
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.63 sec. jiten.nl: 11 treffers, warandict: 20 treffers (zoekopdracht: 'schrijven', strategie: exact). 
2005-2022