日蘭辭典+

13 resultaten voor ‘smeren’
日蘭辭典 (trefwoord)
abura
zn. olie o.; vet o.; smeer v. ¶ 油紙 geolied papier. ¶ 油さし (器) oliekan; oliespuitje. ¶ 油で揚げる braden. ¶ 油を塗る invetten; insmeren. ¶ 油を差す oliën; smeren. ¶ 油を賣る (無駄話をする) kletsen. ¶ 油の vettig; olieachtig.
nigeru逃げる
i.w. wegloopen; vluchten; op den loop gaan; (俗) ’m smeren; de plaat poetsen; er vandoor gaan; ontsnappen aan; ontkomen; t.w. ontvluchten; ontwijken. ¶ 逃げられる laten ontsnappen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <smeren>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
付ける ; 附けるtsukeru (1) bevestigen aan; aanbrengen; aanleggen; vasthechten; vastmaken; [役馬を] spannen voor; aanhechten; hechten; [翻訳を] toevoegen; [×印を] aankruisen; [印を] afdrukken; [器具を] installeren; monteren aan; aanleggen; [接着剤で] plakken; [バター; クリーム; ジャムを] smeren; [しみを] maken; aanmaken op; (2) [傷; 跡を] achterlaten; nalaten; (3) zich eigen maken; aanleren; zich verwerven; [習慣を] zich aanwennen; [力を] opdoen; (4) [乳母を] engageren; aannemen; in de arm nemen; (5) [注意; 目を] vestigen op; [犯人; 車を] schaduwen; volgen; (6) [条件を] opleggen; [疑問符; コメント; 注文を] plaatsen; zetten; [名; 味を] geven; [実; 利子を] dragen; [点を] toekennen; (7) [料理を] opdienen; serveren; [仕事に片を] regelen; afdoen; afhandelen; zijn beslag geven; voor elkaar brengen; (8) [正札を] hechten; [値を] voorzien van; stellen op; (9) opschrijven; opnemen; noteren; aantekenen; boeken; [日記を] bijhouden; houden; (10) [手を] beginnen met; aanvangen; [連絡を] opnemen; [火を] aanleggen; in brand steken
伸びるnobiru (1) groeien; in lengte toenemen; rekken; strekken; [w.g.] uitrekken; (2) zich strekken; gestrekt raken; [van kreuken e.d.] vlak worden; glad worden; uitgestreken raken; (3) verslappen; verweken; murwen; (4) vooruitgaan; beter worden; groeien; zich ontplooien; stijgen; toenemen; (5) zich (goed) laten uitsmeren; (goed) uitsmeren; (goed) smeren; (6) uitgeteld raken; uitgevloerd raken; knock-out gaan; geradbraakt raken; uitgeput raken; afgesloofd raken; afgemat raken; de rek gaat eruit; bekaf raken; afgepeigerd raken; afgeknoedeld raken; murw raken; voor Pampus gaan liggen; tegen de vlakte gaan
塗るnuru verven; schilderen; tjetten; strijken; smeren; beschilderen; bestrijken; besmeren; [ペンキ; 化粧を] opbrengen; aanbrengen; aansmeren; aanstrijken; een laag geven
差すsasu (1) schijnen; lichten; gloeien; stralen; (2) [m.b.t. blos enz.] te voorschijn komen; over zich krijgen; zich manifesteren; (3) [m.b.t. boze macht enz.] varen in; [form.] vaardig worden over; (4) gieten; schenken; uitschenken; inschenken; serveren; vullen; [m.b.t. oogdruppels e.d.] toedienen; (5) aanbrengen; opdoen; [m.b.t. olie] smeren; (6) toevoegen; bijvoegen; erbij doen; (7) [m.b.t. paraplu e.d.] opsteken; omhoogbrengen; omhoogsteken; omhoog houden; (8) [m.b.t. zwaard] aangorden; aandoen; (9) [scheepv.] voortbomen; doen varen; doen voortbewegen; [w.g.; lit.t.] doen reilen; (10) [m.b.t. borrel] aanbieden; bieden; schenken; offreren
延びるnobiru (1) verlengd worden; geprolongeerd worden; uitgesteld worden; verdaagd worden; opgeschort worden; verschoven worden; verzet worden; (2) [m.b.t. de dagen enz.] lengen; [m.b.t. vergadering e.d.] uitlopen; langer duren; (3) zich uitstrekken [naar het noorden enz.]; reiken (tot); (4) vooruitgaan; beter worden; groeien; zich ontplooien; stijgen; toenemen; (5) zich (goed) laten uitsmeren; (goed) uitsmeren; (goed) smeren
掃く ; 刷くhaku (1) vegen; aanvegen; bezemen; [i.h.b.] ragen; (2) strijken (op); smeren; aanstrijken; beschilderen; penselen; (3) (pas uitgekomen zijderupsjes) van het broedpapier vegen
汚すyogosu (1) vuilmaken; besmeuren; besmeren; bevuilen; bekladden; zwart maken; bezwalken; bezoedelen; bezwadderen; bevlekken; verontreinigen; smetten; vervuilen; smerig maken; (2) [sla] aanmaken; toebereiden; [brood] smeren
油を差すaburawosasu (1) smeren; oliën; beoliën; insmeren; besmeren; invetten; (2) [fig.] bemoedigen; opwekken; oppeppen; [i.h.b.] ophitsen; opstoken; opjutten
注すsasu (1) gieten; schenken; uitschenken; inschenken; vullen; [m.b.t. oogdruppels e.d.] toedienen; (2) aanbrengen; opdoen; [m.b.t. olie] smeren
点すsasu (1) [紅; 口紅を] aanbrengen; opdoen; [油を] smeren; [目薬を] druppelen; toedienen; [水を] gieten; (2) annoteren; glosseren; van verklarende aantekeningen voorzien
給油するkyuuyusuru (1) smeren; doorsmeren; oliën; beoliën; (2) bijtanken; de voorraad brandstof aanvullen; bijvullen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 11 treffers (zoekopdracht: 'smeren', strategie: exact). 
2005-2023