日蘭辭典+

7 resultaten voor ‘ten laatste’
日蘭辭典 (trefwoord)
saigo最後
zn. einde o.; laatste o. ¶ 最後に ten slotte; ten laatste; eindelijk; op den duur. ¶ 最後の laatst; uiterst. ¶ 最後の通牒 ultimatum. ¶ 最後の手段 laatste middel.
kekkyoku結局
zn. eind v.; uitslag m.; resultaat o.; uitkomst v.; bw. ten slotte; ten laatste; eindelijk. ¶ 結局どうなりました en wat was het resultaat?; en hoe liep het af?
tōtō到頭
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <ten laatste>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
結局 kekkyoku tenslotte; ten laatste; uiteindelijk; ten lange leste; eindelijk; op het laatst; in laatste instantie; ; uitkomst; afloop; eind; slot; resultaat; uitslag
到頭 toutou finaal; ten langen leste; ten slotte; uiteindelijk; eindelijk; op het eind; op het laatst; ten laatste; tot besluit; op den (lange) duur; in laatste instantie; ten einde raad; per slot van rekening
最後に saigoni ten slotte; op het eind; einde; aan het eind; einde; aan het slot; tot besluit; tot slot; finaal; ter afronding; op het laatst; in de laatste plaats; ten laatste; uiteindelijk; eindelijk; ultimo; ten langen leste; op de lange duur
遅くとも osokutomo uiterlijk; op zijn laatst; [Belg.N.] ten laatste
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.51 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 4 treffers (zoekopdracht: 'ten laatste', strategie: exact). 
2005-2020