日蘭辭典+

4 resultaten voor ‘ter’
日蘭辭典 (trefwoord)
kyōgi協議
zn. conferentie v.; bespreking v. ¶ 協議する confereeren; bespreking houden. ¶ 協議員 afgevaardigden ter conferentie.
shushō主唱
zn. pleidooi o; betoog o.; voorspraak v.; voorstel o. ¶ 主唱する pleiten voor; spreken ter aanbeveling van; aandringen op; voorstellen. ¶ 主唱者 pleiter; voorsteller; voorstander; baanbreker. ¶ ……の主唱で op voorstel van.
kōhyō高評
zn. uwe critiek v. ¶ 乞高評 „ter recensie aangeboden”.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <ter>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
のに noni voor; om; ter ~; ten ~ [combinatie van het nominaliserende partikel no の met het doelaanduidende ni に]; ; was ~ (maar)!; had ~ (toch)!; ik wou dat ~ [drukt een teleurstelling, verzuchting e.d. uit]; ; hoewel; alhoewel; ofschoon; terwijl; daar waar; [veroud.] schoon; ondanks (het feit dat); niettegenstaande (dat); [w.g.] hoezeer ~; toch; ~ ten spijt; ~ maar; ~ en toch; in weerwil van; [arch.] trots [concessief-voegwoordelijk partikel dat aan de rentaikei van vervoegde woorden (katsuyōgo 活用語) gehecht wordt]
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 1 treffer (zoekopdracht: 'ter', strategie: exact). 
2005-2020