日蘭辭典+

2 resultaten voor ‘ter zijde’
日蘭辭典 (trefwoord)
naname
(斜め) zn. scheefheid v.; schuinte v. ¶ 斜の schuin; scheef; hellend. ¶ 斜に傾く hellen; schuin staan. ¶ 斜に見る van ter zijde aanzien; een schuinen blik slaan.
bokkyaku沒却

zn. verwaarloozing v.; voorbijzien o.; vernieling v. ¶ 沒却する negeeren; vernielen; vernietigen. ¶ 自分利益を沒却する zijn eigen belang ter zijde stellen. ¶ 當初の目的を沒却する oorspronkelijk doel uit het oog verliezen.

Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 2 treffers, (zoekopdracht: 'ter zijde', strategie: exact). 
2005-2022