日蘭辭典+

17 resultaten voor ‘terugkomen’
日蘭辭典 (trefwoord)
abureruあぶれる
i.w. niet slagen; geen suces hebben. ¶ を空うして歸る onverrichter zake terugkomen.
kuru來る
(来る) i.w. komen. ¶ 歸って來る terugkomen. ¶ ついて來る meekomen. ¶ 生れて來る ontstaan (發生); geboren worden (出生). ¶ 來る來るも elken dag. ¶ 行って來る gaan. ¶ 取って來る halen. ¶ が降って來る het begint te regenen.
dōzoどうぞ

bw. als het u belieft; wees zoo goed. ¶ どうぞ御出で下さい wees zoo goed nog eens terug te komen. ¶ どうぞ時間を知らせて下さい wilt u mij als het u belieft zeggen hoe laat het is?

SUPPLEMENT (trefwoord)
shi
(voegwoord) (1) [tussen twee zinsdelen] en; en ook; tevens; eveneens. ¶ が短いし、も軽いだ。 Watashi wa ki ga mijikai shi, kuchi mo karui otoko da. Ik ben een man met een kort lontje en ik heb ook een losse tong. (TTC) (2) [aan het einde van een zin, een reden markerend maar ook afzwakkend] ¶ モロッコから帰ってきてからどうも調子悪い。咳が止まらないし Morokko kara kaette kite kara, dōmo chōshi ga warui. Seki ga tomaranai shi Sinds ik terug ben gekomen van Marokko voel ik me vreselijk beroerd. Het hoesten houdt maar niet op... (twitter)
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <terugkomen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
戻る modoru teruggaan; keren; terugkeren; terugkomen; teruglopen; terugvallen; teruggrijpen op; weerkeren; wederom aanwezig zijn
出直す denaosu (1) terugkomen; terugkeren; weerkomen; weeromkomen; (2) van voren af aan beginnen; helemaal opnieuw beginnen; overnieuw beginnen; een nieuw begin maken; weer van meet (af) aan beginnen; herbeginnen; ± doorstarten
取り消す torikesu [een contract] opzeggen; [een bekentenis, order] intrekken; [een eed, zijn woorden, bewering] herroepen; revoceren; [een opmerking] terugnemen; [op zijn verklaring enz.] terugkomen; [een belofte] inslikken; [een boeking] annuleren; afbestellen; [een belofte] terugtrekken; [een verloving] verbreken; afbreken; [jur., m.b.t. vonnis] vernietigen; [jur., m.b.t. wet] abrogeren; [comp., de laatste bewerking enz.] ongedaan maken; [電話で] afbellen
再来する sairaisuru weerkomen; terugkomen; terugkeren
再起する saikisuru (1) terugkeren; terugkomen; een comeback maken; z'n rentree maken; (2) te boven komen; er weer bovenop komen; zich herpakken; zich herstellen
再現する saigensuru opnieuw verschijnen; weer te voorschijn komen; zich opnieuw vertonen; weer komen opdagen; terugkeren; weerkeren; wederkeren; terugkomen; weerkomen; ; opnieuw vertonen; reproduceren; heropvoeren; re-ensceneren; naspelen; weer te voorschijn roepen
再発する saihatsusuru terugkeren; weer opkomen; weer uitbreken; [病気が] terugkomen; [Belg.N.] heropflakkeren; [Belg.N., 病気が] hervallen
帰還する kikansuru huiswaarts keren; zich huiswaarts begeven; naar huis teruggaan; terugkeren; terugkomen; thuiskomen; repatriëren
復帰する fukkisuru terugkeren; terugkomen; teruggaan; retourneren; hersteld worden
返る kaeru (1) terugkeren; teruggaan; weerkeren; wederkeren; terugkomen; terug naar het uitgangspunt gaan; weer in het bezit komen van; terugvallen aan; (2) zich herstellen; weer in de vorige toestand terugkeren; [veroud.] keer nemen; (3) terugkaatsen; terugspringen; terugstuiten; [こだまが] weergalmen; weerklinken; (4) kantelen; omslaan; zich omkeren; (5) [年が] wisselen; nieuwjaar worden; (6) verkleuren; van kleur veranderen; ; (1) […~] compleet; volkomen … worden; (2) […~] telkens …; blijven …
返り咲く kaerizaku (1) voor een tweede keer bloeien; nabloeien; (2) [fig.] een comeback maken; terugkomen
回帰する kaikisuru terugkeren; terugkomen
引き返す hikikaesu ; hikkaesu terugkeren; teruggaan; omkeren; terugkomen; op zijn schreden terugkeren; op zijn passen terugkeren
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.46 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 13 treffers (zoekopdracht: 'terugkomen', strategie: exact). 
2005-2020