日蘭辭典+

21 resultaten voor ‘terugtrekken’
日蘭辭典 (trefwoord)
atomodori後戾
(後戻り) zn. (1) [後退] achteruitgang m. (2) [病氣が] instorting v. ¶ 後戾りする teruggaan; achteruitgaan; terugtrekken. (病氣が) instorten; erger worden.
suteru捨てる、棄てる
t.w. (1) [放棄] weggooien; wegwerpen. (2) [人、希望権利等] verzaken; opgeven; prijs geven; aan zijn lot overlaten; den rug toekeren; verstooten. ¶ を棄てる kind verstooten; kind te vondeling leggen. ¶ 一命を捨てて met levensgevaar. ¶ 一命を捨てる zijn leven wagen. ¶ を捨てる zich uit de wereld terugtrekken.
shōbai商賣
(商売) zn. (1) [商業] handel m. (2) [取引] transactie v. (3) [職業] bedrijf o.; beroep o. ¶ 商賣始める een zaak opzetten. ¶ 商賣をして居る zaken doen; in zaken zijn. ¶ 酒商賣をする handelen in spiritualiën. ¶ 商賣止める zich uit de zaken terugtrekken. ¶ 商賣する handel drijven; zaken doen; in den handel zijn. ¶ 商賣concurrent. 商賣handelaar; koopman. ¶ 商賣振 wijze van zaken-doen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <terugtrekken>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
取り消すtorikesu [een contract] opzeggen; [een bekentenis; order] intrekken; [een eed; zijn woorden; bewering] herroepen; revoceren; [een opmerking] terugnemen; [op zijn verklaring enz.] terugkomen; [een belofte] inslikken; [een boeking] annuleren; afbestellen; [een belofte] terugtrekken; [een verloving] verbreken; afbreken; [jur.; m.b.t. vonnis] vernietigen; [jur.; m.b.t. wet] abrogeren; [comp.; de laatste bewerking enz.] ongedaan maken; [電話で] afbellen
回収するkaishyuusuru (1) ophalen; inzamelen; terugwinnen; recupereren; herwinnen; bergen; (2) terugroepen; terugnemen; intrekken; uit de circulatie nemen; terughalen; terugtrekken
引き戻すhikimodosu terugbrengen; terugvoeren; terugtrekken; [i.h.b.] terug thuis brengen
引き揚げるhikiageru (1) terugtrekken; naar elders overbrengen; weghalen; terugroepen; [i.h.b.] repatriëren; [m.b.t. investeringen enz.] terugnemen; (2) zich terugtrekken; een gebied ontruimen; verlaten; wegtrekken; [i.h.b.] repatriëren
引くhiku (1) trekken (aan); halen; [een hendel; de trekker enz.] overhalen; [naar zich] toetrekken; aanhalen; [een boog] spannen; opspannen; (2) [de aandacht] trekken; [klanten] aantrekken; [sympathie] winnen; [belangstelling] wekken; (3) [een vaartuig] jagen; slepen; [een schip] treilen; [een trekdier] geleiden; leiden; (4) citeren; aanhalen; (5) stammen uit; afstammen van; [系統を] afkomen van; spruiten uit; [i.h.b.] aarden naar; (6) [hout] zagen; [op een pottenbakkersschijf] draaien; (7) malen; vermalen; fijnmalen; (8) [een lijn; een draad] trekken; lijnen; spinnen; [een rechte] beschrijven; (9) aanhouden; rekken; (10) [gordijnen] dichttrekken; dichtdoen; (11) aanbrengen; besmeren; bedekken; bestrijken; (12) [elektriciteit] aanleggen; installeren; aansluiten; [water (door buizen enz.)] aanvoeren; [veroud.] aanleiden; (13) [een getal] aftrekken; [een bedrag] afhouden; in mindering brengen; afnemen; [iets in prijs] verlagen; afdoen; verminderen; reduceren; terugbrengen; [i.h.b.] korting geven; (14) [de troepen] terugtrekken; intrekken; [visnetten] ophalen; [de handen (van iets)] aftrekken; (15) overrijden; omrijden; omverrijden; aanrijden; (16) achteruitgaan; teruggaan; terugtrekken; afgaan (van); terugwijken; (17) zich retireren; zich terugtrekken; verlaten; [veroud.] resigneren; (18) afnemen; zakken; dalen; wijken; wegtrekken; teruglopen
後戻りするatomodorisuru (1) teruggaan; terugkeren; omkeren; terugtrekken; op z'n schreden terugkeren; (2) achteruitgaan; terugvallen; vervallen; slechter worden; (3) [geneesk.] weer instorten; hervallen
後退りするatozusarisuru achterwaarts gaan; terugtrekken; een pas achteruit doen; achteruitschuiven; deinzen; achteruitdeinzen; terugdeinzen; [馬が] schichtig worden voor
控えるhikaeru (1) paraat zitten; staan; ter beschikking staan; (2) zich gedeisd houden; op de achtergrond blijven; terughoudend zijn; zich bescheiden opstellen; zich inhouden; gematigd zijn; zich matigen; (3) vlakbij zijn; (4) ophanden zijn; binnenkort gaan gebeuren; imminent zijn; op komst zijn; (5) halt houden; (6) tegenhouden; inhouden; terughouden; weerhouden; ophouden; binnen de perken houden; matig zijn in; (7) beletten; zich onthouden van; afzien van; zich weerhouden van; (8) terugtrekken; (9) in z'n nabijheid hebben; in de buurt hebben; (10) binnenkort te verwachten hebben; (11) opschrijven; neerschrijven; noteren; optekenen; (12) [scheepv.] linksom roeien; (13) trekken
撤去するtekkyosuru (1) verwijderen; wegruimen; weghalen; (2) terugtrekken; overbrengen naar elders
撤収するtesshyuusuru (1) afbreken; ontmantelen; uit elkaar halen; [テントを] opbreken; (2) [mil.] [軍隊を] terugtrekken; terugroepen
撤回するtekkaisuru terugtrekken; terugnemen; herroepen; intrekken; zich distantiëren van
撤退tettai [mil.] terugtrekking; terugtocht; het (zich) terugtrekken; aftocht; ontruiming; evacuatie
撤退するtettaisuru (zich) terugtrekken; aftrekken; afdeinzen; een gebied ontruimen; zich evacueren
言い直すiinaosu (1) zich corrigeren; zich verbeteren; rechtzetten wat men fout gezegd heeft; herroepen; terugkomen op; terugnemen; terugtrekken; (2) opnieuw zeggen; herformuleren; anders stellen; formuleren; in andere bewoordingen zeggen; uitdrukken
退くnoku (1) opzijgaan; opzij stappen; aan de kant gaan; uit de weg gaan; uitwijken; wijken; plaatsmaken; (2) wegtrekken; ontruimen; zich terugtrekken; (3) verlaten; zich afscheiden; uittreden; (4) op een afstand blijven; afstand bewaren; zich afzijdig houden; (5) terugtrekken; de aftocht blazen; (6) terugtreden; aftreden; [職を] opgeven; neerleggen; afstand doen van; (7) vervreemden; contact kwijtraken; (8) loslaten; loskomen van; afvallen
退ける ; 斥けるshirizokeru (1) wegsturen; terugsturen; wegzenden; terugtrekken; verdrijven; verjagen; wegjagen; (2) [敵を] terugslaan; terugdrijven; terugwerpen; afslaan; afweren; weren; afhouden; [誘惑を] weerstaan; (3) [勧告を] afwijzen; afslaan; afketsen; van de hand wijzen; terugwijzen; weigeren; wegwuiven; [控訴を] verwerpen; (4) de laan uit sturen; de deur wijzen; verwijderen; ontslaan; afzetten; ontheffen
退却するtaikyakusuru terugtrekken; de aftocht blazen
退陣する taijinsuru (1) (een kamp) opbreken; decamperen; aftrekken; (zich) terugtrekken; afrukken; (2) aftreden; ontslag nemen; uittreden; het veld ruimen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 18 treffers (zoekopdracht: 'terugtrekken', strategie: exact). 
2005-2022