日蘭辭典+

4 resultaten voor ‘tot ontbinding overgaan’
日蘭辭典 (trefwoord)
fukyū腐朽
zn. rotting v.; verrotting v.; bederf o.; ontbinding v. ¶ 腐朽する tot ontbinding overgaan; rotten.
kusaru腐る

i.w. bederven; verrotten; rotten; tot ontbinding overgaan. ¶ 腐り易い onderhevig aan bederf. ¶ が腐る ontmoedigd zijn; den moed laten zinken. ¶ 死體が腐りかかってゐる het lijk begint in staat van ontbinding over te gaan. ¶ 牛乳が腐って居る de melk is verzuurd.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <tot ontbinding overgaan>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
腐るkusaru (1) rotten; verrotten; bederven; tot bederf overgaan; ontbinden; tot ontbinding overgaan; (2) zich neerslachtig voelen; zich gedeprimeerd voelen; zich depressief voelen; down zijn; droefgeestig zijn; (3) gecorrumpeerd zijn; corrupt zijn; bedorven zijn; moreel aangetast zijn; verloederd zijn
腐敗するfuhaisuru (1) bederven; tot bederf overgaan; tot ontbinding overgaan; rotten; verrotten; vergaan; ontbinden; (2) corrumperen; ontaarden; degenereren; verworden; corrupt worden
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 2 treffers (zoekopdracht: 'tot ontbinding overgaan', strategie: exact). 
2005-2023