日蘭辭典+

7 resultaten voor ‘troon’
日蘭辭典 (trefwoord)
ubau奪ふ

(奪う) t.w. rooven; ontrukken; wegpakken; ontnemen. ¶ 奪ひ去る er van door gaan met. ¶ 王位を奪ふ van den troon stooten. ¶ を奪はれる door een vrouw betooverd zijn.

ōi王位
zn. troon m.; vorstelijke waardigheid v. ¶ 王位ある gekroonde hoofden.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <troon>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
kurai (1) rang; stand; klasse; (2) graad; maat; mate; (3) waardigheid; (4) positie; plaats; ligging; (5) troon; kroon; het koningschap; (6) (in een getal) cijfer; (7) […~] [partikel dat een hoeveelheid; mate bij benadering uitdrukt] ongeveer; circa; om en bij; omtrent; bij benadering; […~] hoeveel?; hoe lang?; hoeveel tijd?; (8) […~] [partikel dat een referentiepunt bij benadering uitdrukt] bijna; nagenoeg; haast; bijkans; zo … als; even … als; in die mate; genoeg om te …; (9) […~なら] [partikel dat een extreem voorbeeld geeft; of het belang van een voorbeeld nuanceert; overdrijft] tenminste; eerder … dan; liever … dan
za (1) zitplaats; plaats(je); zetel; troon; stoel; zitje; (2) (maatschappelijke) positie; (3) [verzameln.] gezelschap; aanwezigen; publiek; [Belg.N.; spreekt.] compagnie
王位oui koningstroon; troon; vorstelijke; koninklijke waardigheid; koningschap; [fig.] kroon
王座ouza (1) troon; troonzetel; koninklijke zetel; (2) kampioenschap; eerste plaats; toppositie
高座kouza (1) verheven zetel; troon; (2) ereplaats; eregestoelte; erestoel; gestoelte der ere; hogereinde; (3) preekgestoelte; preekstoel; kansel; (4) podium; zitplaats vanwaar een voordrachtskunstenaar optreedt; (5) [銭湯の] badmeestersstoel
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.51 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 5 treffers (zoekopdracht: 'troon', strategie: exact). 
2005-2022