日蘭辭典+

18 resultaten voor ‘twee’
日蘭辭典 (trefwoord)
ashikake足掛け
zn. (1) [自轉車、オルガン等の] pedaal o. (2) [電車等の] trede v.; treeplank v. ¶ 足掛三年 in het derde jaar; meer dan twee jaar.
akeruあける
(開ける・空ける) t.w. (1) [開く] openen; opendoen; openmaken; ontsluiten; openleggen. (2) [空にする] ledigen; ontruimen. ¶ 二行をづつあける twee regels openlaten; twee regels overslaan. (3) [穴を] een gat boren. (4) [道を] uit den weg gaan. (5) [家を] ontruimen (借家を明拂ふ).
ni
telw. twee
ichiryōnichi一兩日
(一両) zn. een paar dagen m.mv.; een dag of twee.
SUPPLEMENT (trefwoord)
aishō相性
(合い性、合性、相い性) zn. (1) tussen personen (man en vrouw, vrienden, superieur en ondergeschikte, etc.) de mate waarin ze bij elkaar passen; affiniteit; congenialiteit; geestesverwantschap; gedeeld temperament; meer algemeen verenigbaarheid. ¶ お互い相性がいいOtagai aishō ga ii. Het klikt tussen ons; We kunnen goed met elkaar opschieten. (TTC) ¶ あの夫婦は相性が悪いAno fusai wa aishō ga warui. Dat echtpaar past niet bij elkaar. (TTC) ¶ あの2人は相性がいいようだ。 Ano futari wa aishō ga ii yō da. Het lijkt erop dat die twee goed bij elkaar passen. (TTC) ¶ あいつとはどうも相性が合わないんだ。 Aitsu to wa dō mo aishō ga awanain da. Ik kan echt niet met die gozer opschieten. (TTC) (NB De 大辞泉 Daijisen raadt de constructie 相性が合う/合わない aishō ga au/awanai af.) ¶ この時期は野菜が美味しいし、野菜はパスタと相性がいいKono jiki wa natsu yasai ga oishii shi, natsu yasai wa pasuta to aishō ga ii. De zomergroenten van deze periode zijn heerlijk en zomergroenten passen goed bij pasta. (Tweet) (2) geschiktheid tussen man en vrouw volgens de astrologische kalender. ¶ 星占いによると彼女はあまり相性がよくないようだ。 Hoshiuranai ni yoru to kanojo to boku wa amari aishō ga yoku nai yō da. Volgens de horoscoop past ze niet zo goed bij me. (TTC)
pittariぴったり
(1) zonder tussenruimte; strak; nauw; naadloos; hermetisch. ¶ 全部ぴったり閉まってたのにどうやってそのに入ったんだろうMado wa zenbu pittari shimatte ta no ni, dō yatte sono neko wa ie no naka ni haittan darō. Dat ondanks dat alle ramen potdicht waren die kat toch is binnengekomen. Ik vraag me af hoe. ¶ はぴったりしたジーンズが好きですWatashi wa pittarishita jīnzu ga suki desu. Ik houd van strakke spijkerbroeken. (yamasv) (2) precies; exact. ¶ 2つの指紋がぴったり一致した。つまりが殺人犯だ。 Futatsu no simon ga pittari itchishita. Tsumari kare ga satsujinhan da. De twee vingerafdrukken zijn een exacte match. Dat betekent dat hij de moordenaar is. ¶ 日本電車いつもぴったりの時間来るNihon no densha wa itsu mo pittari no jikan ni kuru. Treinen in Japan zijn altijd precies op tijd. (yamasv) (3) past; past goed bij; geschikt [voor, om]. ¶ この料理はこのワインにぴったりだ。 Kono Ryōri wa kono wain ni pittari da. Dit gerecht past goed bij deze wijn. ¶ 温泉はリラックスするのにぴったりの場所だ。 Onsen wa rirakkususuru no ni pittari no basho da. Hete (natuur)baden zijn heel geschikte plaatsen om te ontspannen. (yamasv) ¶ その帽子彼女にぴったりだ。 Sono bōshi wa kanojo ni pittari da. Die hoed [muts, pet] staat haar precies goed. ¶ ぴったり合うどうか、この新調のを着てみなさいPittari au ka dō ka, kono shinchō no fuku wo kite minasai. Probeer eens of dit nieuwe pak goed past. (TTC) (4) opeens; plotsklaps (stoppen).
TEKST EN UITLEG (trefwoord)
kazu, sūji数、数字

getallen

  • Eén tot en met tien hebben zowel kango (漢語, ontleend aan Chinees) als wago (和語, oorspronkelijk Japans) equivalenten.
  • In de Chinese reeks vervangt men meestal het equivalent van vier (shi) door yon of yo, ook bij de hogere getallen. Bijvoorbeeld vierenveertig is dan yonjuuyon. Evenzo wordt zeven (shichi) vaak vervangen door nana.
NederlandsJapans, kangoschrijftaalJapans, wagoschrijftaal
een ichi1, 一, 1, 壱 hitotsu1つ, 一つ, 1つ
twee ni2, 二, 2, 弐 futatsu2つ, 二つ, 2つ
drie san3, 三, 3, 参 mitsu, mittsu3つ, 三つ, 3つ
vier shi [→yon, yo]4, 四, 4, 肆 yotsu, yottsu4つ, 四つ, 4つ
vijf go5, 五, 5, 伍 itsutsu5つ, 五つ, 5つ
zes roku6, 六, 6, 陸 mutsu, muttsu6つ, 六つ, 6つ
zevenshichi [→nana] 7, 七, 7, 漆 nanatsu7つ, 七つ, 7つ
achthachi8, 八, 8, 捌 yatsu, yattsu8つ, 八つ, 8つ
negenkyuu, ku9, 九, 9, 玖 kokonotsu9つ, 九つ, 9つ
tienjuu10, 十, 一〇, 10, 拾 to, too10, 十, 一〇, 10
NederlandsJapansschrijftaal
nulrei, zero0, 〇, 0, 零
  • Vanaf elf zijn er alleen getallen gebaseerd op het stelsel dat is gevormd naar ontleningen uit het Chinees, maar neem nota van de vervanging van shi door yon en van shichi door nana, zoals hierboven aangegeven.
  • De eenheden juu, hyaku en sen staan op zichzelf voor respectievelijk tien, honderd en duizend, maar tienduizend is ichiman (letterlijk één-tienduizend). Miljard komt zowel voor als oku als ichioku.
  • In instanties als rokujuuku (negenenzestig) wordt de negen meestal als ku gerealiseerd, maar bij negenhonderd (kyuuhyaku), negenduizend (kyuusen), negentigduizend (kyuuman), geeft men de voorkeur aan kyuu.
  • De volgorde van de telwoorden is zoals in het Engels, en wijkt dus van het Nederlands af in de tientallen: vijfenveertig is yonjuugo letterlijk vier-tien-vijf (vergelijk het Engels forty-five).
  • Wanneer het aantal van iets gegeven wordt, gebruikt men de getallen meestal in combinatie met maatwoorden (ook wel klasse-aanduiders genoemd). Zie josuushi voor het gebruik daarvan.
NederlandsJapansschrijftaal
elfjuu ichi11, 十一, 11
twaalfjuu ni12, 十二, 12
dertienjuu san13, 十三, 13
viertienjuu yon, juu shi14, 十四, 14
vijftienjuu go15, 十五, 15
zestienjuu roku16, 十六, 16
zeventienjuu shichi, juu nana17, 十七, 17
achttienjuu hachi18, 十八, 18
negentienjuu kyuu, juu ku19, 十九, 19
twintigni juu20, 二十, 二〇, 20
eenentwintigni juu ichi21, 二十一, 二〇一, 21
tweeentwintigni juu ni22, 二十二, 二〇二, 22
....
dertigsan juu30, 三十, 三〇, 30
veertigyon juu40, 四十, 四〇, 40
vijftiggo juu50, 五十, 五〇, 50
zestigroku juu60, 六十, ろく〇, 60
zeventignana juu, shichi juu70, 七十, 七〇, 70
tachtighachi juu80, 八十, 八〇, 80
negentigkyuu juu90, 九十, 九〇, 90
honderdhyaku100, 百, 一〇〇, 100
tweehonderdnihyaku200, 二百, 二〇〇, 200
driehonderdsanbyaku300, 三百, 三〇〇, 300
vierhonderdyonyaku400, 四百, 四〇〇, 400
vijfhonderdgohyaku500, 五百, 五〇〇, 500
zeshonderdroppyaku600, 六百, 六〇〇, 600
zevenhonderdnanahyaku700, 七百, 七〇〇, 700
achtonderdhappyaku800, 八百, 八〇〇, 800
negenhonderdkyuuhyaku900, 九百, 九〇〇, 900
duizendsen1000, 千, 一〇〇〇, 1〇00
elfhonderdsen hyaku1100, 千百, 一一〇〇, 1100
twaalfhonderdsen nihyaku1200, 千二百, 一二〇〇, 1200
dertienhonderdsen sanbyaku1300, 千三百, 一三〇〇, 1300
veertienhonderdsen yonhyaku1400, 千四百, 一四〇〇, 1400
vijftienhonderdsen gohyaku1500, 千五百, 一五〇〇, 1500
zestienhonderdsen roppyaku1600, 千六百, 一六〇〇, 1600
zeventienhonderdsen nanahyaku1700, 千七百, 一七〇〇, 1700
achttienhonderdsen happyaku1800, 千八百, 一八〇〇, 1800
negentienhonderdsen kyuuhyaku1900, 千九百, 一九〇〇, 1900
tweeduizendnisen2000, 二千, 二〇〇〇, 2000
vierduizendyonsen4000, 四千, 四〇〇〇, 4000
vijfduizendgosen5000, 五千, 五〇〇〇, 5000
zesduizendrokusen6000, 六千, 六〇〇〇, 6000
zevenduizendnanasen7000, 七千, 七〇〇〇, 7000
achtduizendhassen8000, 八千, 八〇〇〇, 8000
negenduizendkyuusen9000, 九千, 九〇〇〇, 9000
tienduizendichiman10000, 一万, 一〇〇〇〇, 10000
elfduizendichiman sen11000, 一万千, 一一〇〇〇, 11000
....
twintigduizendniman20000, 二万, 二〇〇〇〇, 20000
....
honderdduizendjuuman100000, 十万, 一〇〇〇〇〇, 100000
....
een miljoenhyakuman1000000, 百万, 一〇〇〇〇〇〇, 1000000
een miljardoku, ichioku1000000000, 億, 一億, 一〇〇〇〇〇〇〇〇〇, 1000000000
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <twee>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
セカンドsekando (1) [honkb.] tweede honk; (2) [honkb.] tweede honkman; (3) tweede versnelling; [meton.] twee; (4) seconde; (5) secondewijzer; (6) tweede ~
ツーバイフォー工法tsuubaifuxookouhou [bouwk.] twee-bij-vier–methode
ryou (1) tweetal; twee; paar; koppel; span; stel; beide; allebei; (2) ryō [oude Japanse munteenheid]; (3) [maatwoord voor zware voertuigen of rijtuigen]
二つ ; 2つfutatsu (1) twee; stel; paar; [Barg.] bas; (2) (ten) tweede; secundo; (3) twee jaar oud
二人futari twee personen; tweetal; twee; beiden; beidjes; paar; stel; koppel; duo
二卵性niransei [~の] twee-eiig
二卵性双生児niranseisouseiji twee-eiige tweeling
二 ; 弐 ; 2 ; IIni (1) twee; [Barg.] beis; (2) tweede
sou (1) paar; (2) evenknie; partuur; (3) [Jap.muz.] zesde noot van de chromatische toonschaal; ± G; (4) [maatwoord voor paren]; (a) twee; paar; (b) evenaren; opwegen tegen; opgewassen zijn tegen
ni (1) twee; tweede; volgende; (2) [ritsuryō] vice-minister voor Dazaifu 大宰府; (a) formele Chinese cijfervariant van 二; (b) verraden
紅摺絵benizurie twee- tot zeskleurige ukiyo-e-prent [voorloper van de nishikie; populair vanaf de late Kyōhō 享保 (1716-1736)- tot de Hōreki 宝暦 (1751-1764)-periodes]
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 7 treffers, warandict: 11 treffers (zoekopdracht: 'twee', strategie: exact). 
2005-2023