日蘭辭典+

2 resultaten voor ‘uit het oog’
日蘭辭典 (trefwoord)
yaraやら
vw. en; of; vnw. en zoo; en dergelijke; of zoo iets. ¶ 笛やら太鼓やらで大騷ぎをしてゐる zij maakten veel lawaai met fluiten, trommen en zoo. ¶ 何やら字が書いてある er staat het een of ander op geschreven. ¶ 去る者は日に疎しとやら ‘‘uit het oog, uit het hart’’ zoo zegt men.
bokkyaku沒却

zn. verwaarloozing v.; voorbijzien o.; vernieling v. ¶ 沒却する negeeren; vernielen; vernietigen. ¶ 自分利益を沒却する zijn eigen belang ter zijde stellen. ¶ 當初の目的を沒却する oorspronkelijk doel uit het oog verliezen.

Tijd: 0.39 sec. jiten.nl: 2 treffers, (zoekopdracht: 'uit het oog', strategie: exact). 
2005-2020