日蘭辭典+

16 resultaten voor ‘uitvinden’
日蘭辭典 (trefwoord)
anshutsu案出
zn. uitvinding v. ¶ 案出する uitvinden; bedenken; verzinnen; op het idee komen van.
koshiraeru拵へる
(拵える) t.w. (1) [造る] maken; bereiden; fabriceeren. (2) [建築] bouwen. (3) [捏造] verzinnen. (4) [發明] uitvinden. (5) [飾る] tooien; i.w. toilet maken. ¶ を拵へる gezicht opmaken; grimeeren; kamer optuigen. ¶ 口實を拵へる uitvlucht verzinnen. ¶ で拵へる waaruit wordt sake bereid?
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <uitvinden>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
仕出すshidasu (1) beginnen te doen; aanvangen; aan de slag gaan met; starten met; (2) [料理を] cateren; maaltijden verzorgen; leveren; verschaffen; aan huis bezorgen; diners uitzenden; (3) vervaardigen; uitvinden; scheppen; creëren; in het leven roepen; instellen; (4) [身代を] verwerven; opbouwen; maken; (5) klaarspelen; voor elkaar krijgen; klaarkrijgen; gedaan krijgen; bewerkstelligen; tot stand brengen; uitvoeren
作り上げる ; 造り上げるtsukuriageru (1) opleveren; voortbrengen; aanmaken; (2) verzinnen; uit z'n duim zuigen; uit z'n mouw schudden; verdichten; uitvinden; fantaseren; fabriceren; bedenken; [veroud.] opdichten
作り出すtsukuridasu (1) beginnen te maken; (2) voor het eerst maken; als eerste vervaardigen; uitvinden; creëren; in het leven roepen; (3) produceren; voortbrengen; opleveren
拵えるkoshiraeru (1) maken; in elkaar steken; fabriceren; knutselend maken; vervaardigen; bereiden; in elkaar flansen; (2) bouwen; construeren; opbouwen; optrekken; (3) voorbereiden; prepareren; arrangeren; toebereiden; toebereidselen treffen; zich klaarmaken voor; zich gereedmaken voor; (4) inzamelen; ophalen; vergaren; verschaffen; voorzien; leveren [Het lijdend voorwerp van dit werkwoord is meestal een woord dat naar geld; financiële middelen; fondsen; etc. verwijst.]; (5) verzinnen; uitvinden; verdichten; fingeren; bedenken; uitdenken; fantaseren; uit zijn duim zuigen; (6) zich opkleden; zich mooi aankleden; zijn beste kleren aantrekken; zijn beste pak aantrekken; (7) zijn toilet maken; zich opknappen; zich mooi maken; make-up aanbrengen; het uiterlijk verzorgen
探る ; 捜るsaguru (1) (rond)zoeken; (rond)tasten; (2) nazoeken; speuren naar; onderzoeken; verkennen; graven naar; peilen; polsen; aftasten; naspeuren; nasporen; op zoek gaan naar; navorsen; opsporen; achterhalen; uitzoeken; uitvinden; te weten komen
新造するshinzousuru (1) een nieuw … bouwen; construeren; vormen; creëren; maken; (2) [語を] verzinnen; uitvinden
案ずるanzuru (1) uitdenken; bedenken; verzinnen; uitvinden; ontwerpen; uitkienen; plannen; (2) zich zorgen maken over; bezorgd zijn om; zich ongerust maken over; inzitten over; (3) nadenken over; overwegen; van nabij onderzoeken; op de keper beschouwen
案出するanshyutsusuru bedenken; uitvinden; ontwerpen; uitdenken; verzinnen; uitkienen; uitwerken
発明するhatsumeisuru uitvinden; uitdenken; bedenken; verzinnen
突き止める ; 突き留めるtsukitomeru (1) vastpinnen; vastspelden; (2) doodsteken; (3) uitzoeken; uitpuzzelen; achterhalen; erachter komen; zich vergewissen van; nagaan; te weten komen; opsporen; nasporen; traceren; uitvinden; precies aangeven; verifiëren; pointeren; precies lokaliseren; nauwkeurig vaststellen; identificeren
編み出すamidasu (1) beginnen te breien; vlechten; (2) tevoorschijn breien; (3) uitdenken; bedenken; ontwerpen; ontwikkelen; uitkienen; uitwerken; uitbroeden; uitvinden; verzinnen; scheppen
考え出すkangaedasu (1) bedenken; uitdenken; uitvinden; vinden; uitkienen; verzinnen; ontwerpen; uitdokteren; uitknobbelen; (2) beginnen te denken aan
考案するkouansuru bedenken; uitdenken; verzinnen; ontwerpen; uitvinden; uitkienen; uitwerken; opvatten; beramen; concipiëren
造るtsukuru (1) maken; [m.b.t. huizen; schepen enz.] bouwen; construeren; [wijk; tuin enz.] aanleggen; (2) scheppen; creëren; [m.b.t. alcoholica] brouwen; [m.b.t. geld] slaan; aanmaken; [m.b.t. klokken; kanonnen] gieten; [m.b.t. neologismen] verzinnen; uitvinden; smeden
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.65 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 14 treffers (zoekopdracht: 'uitvinden', strategie: exact). 
2005-2020