日蘭辭典+

12 resultaten voor ‘van nature’
日蘭辭典 (trefwoord)
seishitsu性質
zn. aard m.; neiging v.; karakter o.; natuur v. ¶ ……の性質van nature; naar zijnen aard.
tenpu天賦
zn. talent o.; gave v.; ingeboren natuur v. ¶ 天賦の ingeboren; aangeboren; inherent; van nature; natuurlijk.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <van nature>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
元々; 元元; 本々; 本本 motomoto zonder winst of verlies; quitte; break-even; status quo (ante); er niet minder van worden; er geen nadeel van ondervinden; er niet op achteruitgaan; ; oorspronkelijk; in het begin; bij het begin; van meet af aan; aanvankelijk; van het begin af aan; van nature
天然 tennen natuurlijk; van nature; natuur-; ; natuur
生まれ付き umaretsuki van nature; van geboorte; van de geboorte af; ; aangeboren eigenschap; hoedanigheid; neiging; begaafdheid; gave; karakter enz.; aanleg; [veroud.] ingeborenheid
生得 shoutoku oorspronkelijk; van nature; van aard; in se; eigenlijk; ; aard; karakter
生来 shourai van z'n geboorte af; van nature; van huis uit; ; (1) aangeboren eigenschap; natuurlijke aanleg; (2) het geboren worden; geboorte
生来 seirai van z'n geboorte af; van nature; van huis uit; ; aangeboren eigenschap; natuurlijke aanleg
先天 senten aangeboren; congenitaal; ingeboren; ingeschapen; erfelijk; van nature; inherent; a priori
根っから nekkara (1) van aard; van nature; (2) [altijd met ontkenning] helemaal; volstrekt; volkomen; in het minst
元来 ganrai (1) oorspronkelijk; aanvankelijk; van oorsprong; in origine; van huis uit; (2) van nature; in se; (3) eigenlijk; in wezen; in principe; in de grond (van de zaak)
由来 yurai oorspronkelijk; aanvankelijk; van in; bij het begin; vanaf het begin; van nature; uit de aard der zaak; ; oorsprong; origine; ontstaan; bron; herkomst; geschiedenis; genese
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.48 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 10 treffers (zoekopdracht: 'van nature', strategie: exact). 
2005-2020