日蘭辭典+

8 resultaten voor ‘van tijd tot tijd’
日蘭辭典 (trefwoord)
toki
zn. (1) [時間] tijd m.; uur o. (2) [瞬間] oogenblik m. (3) [期] tijd m.; gelegenheid v. (4) [場合] geval o. (5) [時代] periode v.; tijdperk. (6) [季節] seizoen o. (7) [期限] termijn m.(8) [文法の] tijd m. ¶ 十の op tienjarigen leeftijd. ¶ に應じて al naar het uitkomt. ¶ に合ふ gelegenheid afwachten. ¶ を待つ tijd besteden. ¶ を誤らずに來る stipt op tijd komen. ¶ 外れの ontijdig; ongelegen. ¶ の toenmalig; van dien tijd. ¶ に toen; als; wanneer. ¶ 丁度よいに juist bij tijds. ¶ 私が子供のに toen ik nog een kindwas; in mijn jeugd. ¶ には in geval van; gesteld, dat ...... ¶ としては soms; van tijd tottijd.
tokidoki時々
mama間間
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <van tijd tot tijd>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
時偶 tokitama nu en dan; soms; van tijd tot tijd; op ongeregelde tijden; heel af en toe; bij; met (lange) tussenpozen; weleens; bij tijd en wijle; bij wijlen; een enkele keer; sporadisch; zo tussenbeide; [Belg.N., niet alg.] zo tussendoor
時折 tokiori soms; af en toe; tussenbeide; [Belg.N., niet alg.] tussendoor; van tijd tot tijd; (zo) nu en dan; nu eens dan weer; op ongeregelde tijden; bij gelegenheid; te hooi en te gras; wel eens; bij; met tussenpozen; bij tijd en wijle; [form.] bijwijlen
時々 tokidoki soms; somtijds; weleens; bij wijlen; (zo) af en toe; (zo) nu en dan; (zo) tussenbeide; nogal eens; van tijd tot tijd; met tussenpozen; bij tijd en wijle; bij tijden; een enkele keer; incidenteel; in occasionele gevallen; nu eens ~; dan weer; [arch.] somwijlen; ; elke gelegenheid; elk seizoen; [groente, bloemen enz. van] het seizoen; seizoen-; gelegenheids-
偶に tamani af en toe; nu en dan; van tijd tot tijd; bij tijden; bij gelegenheid; een enkele keer; een zeldzame keer; soms; weleens; sporadisch; in occasionele gevallen; incidenteel; bij tijd en wijle; (zo) tussenbeide; bij wijlen
偶々 tamatama (1) af en toe; nu en dan; van tijd tot tijd; bij tijden; bij gelegenheid; een enkele keer; een zeldzame keer; soms; weleens; sporadisch; in occasionele gevallen; incidenteel; bij tijd en wijle; (zo) tussenbeide; bij wijlen; (2) toevallig; toevalligerwijs; bij toeval; par hazard; (3) per; bij geluk; gelukkigerwijs; (4) per ongeluk; ongelukkigerwijs
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.42 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 5 treffers (zoekopdracht: 'van tijd tot tijd', strategie: exact). 
2005-2020