日蘭辭典+

7 resultaten voor ‘vanzelf’
日蘭辭典 (trefwoord)
atarimae當前
(當たり前・當り前) bn. (1) [當然の] redelijk; billijk; passend; behoorlijk. (2) [勿論の] vanzelf sprekend. (3) [通常の] gewoon; gebruikelijk; normaal. ¶ 當前の natuurlijk; noodzakelijk.
hazu
(はず) zn. noodzakelijkheid v.; wenschelijkheid v.; verplichting v. ¶ 行く筈だ ik dien wel te gaan; ik behoor te gaan. ¶ 知らぬ筈はない hij behoort het te weten. ¶ が晚餐に來る筈だ ik krijg mijn moeder te eten; mijn moeder komt vanavond eten. ¶ ひとりでにこはれる筈はない het kan niet vanzelf gebroken zijn.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <vanzelf>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
勿論 mochiron (1) natuurlijk; uiteraard; vanzelfsprekend; allicht; tuurlijk; vanzelf; welzeker; ongetwijfeld; voorzeker; het hoeft geen betoog dat ~; het spreekt vanzelf dat ~; het is evident dat ~; (2) laat staan ~; om nog te zwijgen van ~
無論 muron natuurlijk; uiteraard; vanzelfsprekend; allicht; tuurlijk; vanzelf; welzeker; ongetwijfeld; voorzeker; het hoeft geen betoog dat ~; het spreekt vanzelf dat ~; het is evident dat ~
自然 shizen natuurlijk; wild; ongekunsteld; ongedwongen; ongemaakt; ; vanzelf; spontaan; uit zichzelf; automatisch; ; (1) natuur; (2) het natuurlijke; ongekunsteldheid; natuurlijkheid; naturel; [i.h.b.] wilde staat; (3) spontaniteit; spontaneïteit; spontaanheid
onore (1) hela [heftige toeroep]; (2) komaan [kreet waarmee men zichzelf aanspoort]; ; (1) zichzelf; zich; (2) ik; ikzelf; zelf [bescheiden tegenhanger van ware 我]; (3) [min.] jij; [min., veroud.] gij; ; zelf; in z'n eentje; in eigen persoon; vanzelf; uit zichzelf
独りでに hitorideni vanzelf; automatisch; spontaan; eigener beweging; uit zichzelf; uit eigen aandrang; sponte (sua)
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.42 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 5 treffers (zoekopdracht: 'vanzelf', strategie: exact). 
2005-2019