日蘭辭典+

6 resultaten voor ‘verbreiden’
日蘭辭典 (trefwoord)
rufu流布
zn. verbreiding v. ¶ 流布する verbreiden; verspreiden; bekend worden; rondgaan; de ronde doen.
fukyū普及
zn. spreiding v.; verspreiding v.; verbreiding v. ¶ 普及さす verbreiden. ¶ 普及する verbreid zijn; doordringen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verbreiden>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
伝道する dendousuru het geloof verkondigen; prediken; verbreiden; propageren; het evangelie onderwijzen; evangeliseren; missioneren
流す nagasu (1) gieten; uitgieten; doen stromen; doen vloeien; laten lopen; [m.b.t. tranen, bloed] vergieten; storten; uitstorten; [lit.t.] plengen; plenzen; (2) [hout, boomstammen e.d.] vlotten; vlot brengen; doen drijven; wegspoelen; afvoeren; afbrengen; doen afstromen; meespoelen; [een vaartuig] losgooien; (3) (eraf) wassen; (4) [een programma] uitzenden; in de ether brengen; [muziek] afspelen; (5) [een praatje, gerucht] rondstrooien; verbreiden; doen rondgaan; laten circuleren; in omloop brengen; in circulatie brengen; [met een verhaal] leuren; [pamfletten e.d.] verspreiden; (6) verbannen; uitwijzen; exileren; deporteren; relegeren; transporteren; (7) [m.b.t. informatie] doorspelen; lekken; doorgeven; (8) [m.b.t. taxi's] snorren; rondrijden; cruisen; [van artiesten] rondgaan (op zoek naar publiek); rondreizen; (9) [m.b.t. pandgoed] verbeuren; (10) 10. afgelasten; afzeggen; (11) 11. [m.b.t. ongeboren vrucht] afdrijven; (12) 12. de hand lichten; [de boel] laten vlotten; (13) 13. [honkbalterm] naar het tegenovergelegen speelveld slaan; (14) 14. in een vloeiende beweging ~; stroomsgewijs ~ [aangesloten op de ren'yōkei van dōshi]; (15) 15. een foute bestemming geven; [geld enz.] in eigen zak steken
馳せる haseru (1) jagen; drijven; doen galopperen; galop brengen; (2) [気持ち; 思いを] laten; doen uitgaan naar; toedragen; (3) [名前; 名声を] z'n naam vestigen; verbreiden; bekend maken; beroemd worden; ; lopen; rennen; hollen; snellen; ijlen; draven; galopperen
広める hiromeru (1) uitbreiden; verruimen; verbreden; vergroten; expanderen; extenderen; [veroud., lit.t.] spreiden; (2) verspreiden; verbreiden; uitdragen; bekendmaken; propageren
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.52 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 4 treffers (zoekopdracht: 'verbreiden', strategie: exact). 
2005-2020