日蘭辭典+

13 resultaten voor ‘verder’
日蘭辭典 (trefwoord)
ato
(1) [以] vz. na; bw. later. ¶ 四五日あと na vier of vijf dagen; vier of vijf dagen later. (2) [以前] bn. verleden. (3) [殘り] zn. rest v. ¶ 十年前 tien jaar geleden. ¶ あと月 verleden maand. ¶ later. ¶ から daarna. ¶ の achterst. ¶ に殘る achterblijven. ¶ の祭 mosterd na den maaltijd. ¶ achterwaarts; achteruit. ¶ は in de toekomst; in het vervolg; voortaan; verder. ¶ は言はずとも知れて居る de rest begrijp je wel, zonder dat ik het vertel. ¶ afstammeling. ¶ 相続人、opvolger. (4) [結果] zn. gevolg o. ato (跡)も見よ.
sonohoka其外
(その他、その外、其の他、其の外) bw. bovendien; daarenboven; buitendien. ¶ 其外の ander; verder; overig. ¶ 其外の人 de anderen. ¶ 其外に話はなかった verder heeft hij niets gezegd.
shinshutsu進出
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verder>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
さてはsateha (1) bovendien; daarenboven; daarbij; wat meer is; en ook (nog); en zelfs; voorts; verder; tevens; (2) dus; dan; in dat geval; [Belg.N.] zodus; (3) nou; welnu; trouwens; overigens; (4) zo; aldus; [veroud.] alzo; op die wijze
その上 ; 其の上sonoue bovendien; daarenboven; daarbij; daarbij komt nog dat; op de koop toe; tevens; daarnaast; wat meer is; voorts; verder; en ook (nog)
其の外 ; 其の他sonohoka (1) de rest; de andere(n); de overige(n); (2) daarnaast; daarenboven; daarbij; daarbuiten; verder; voorts; bovendien; daar komt nog bij [direct gevolgd door ni に]
其れからsorekara (1) (en) daarna; (en) toen; daarop; dan; vervolgens; verder; nadien; (2) van toen af; sedertdien; sindsdien; (3) en
其れにsoreni daarbij; daarenboven; bovendien; daarnaast; wat meer is; (en) tevens; op de koop toe; voorts; verder; daarbij komt nog dat; en ook (nog)
別にbetsuni (1) apart; afzonderlijk; los; afgezonderd; afgescheiden; [i.h.b.] elders; ergens anders; (2) extra; supplementair; verder; anders; voorts; daarbij; bovendien; daarenboven; daarnaast; (3) in het bijzonder; bijzonder; bepaald; speciaal; bepaaldelijk; vooral; iets noemenswaardigs
延いてはhiiteha op zijn beurt; bij uitbreiding; verder
後のatono later; verder; volgend; posterieur; erop volgend
更にsarani (1) nogmaals; nog eens; eens zo [groot enz.]; opnieuw; weer; nog een keer; nog eenmaal; wederom; bis; (2) nog meer; nog [+ vergrotende trap]; meer en meer; altijd maar meer; altijd maar [+ vergrotende trap]; steeds meer; steeds [+ vergrotende trap]; (3) bovendien; daarbij; hierbij; daarenboven; verder; voorts; tevens; wat meer is; ook; (4) absoluut niet ~; helemaal niet ~; niet in het minst ~; hoegenaamd niet ~; volstrekt niet ~; allerminst; in genen dele ~; in het geheel niet ~; niet in het geringst ~; niet de minste ~; in genen dele; geenszins; verre van ~ [gevolgd door ontkenning]
猶 ; 尚nao (1) nog; nog altijd; nog steeds; (2) [m.b.t. graad] nog -er; (3) extra; supplementair; (4) zoals; net als [vaak in de tangconstructie nao ~ ga gotoshi なお~がごとし]; (5) verder; voorts; meer nog; daarbij; en; tevens; tegelijk
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 3 treffers, warandict: 10 treffers (zoekopdracht: 'verder', strategie: exact). 
2005-2022