日蘭辭典+

16 resultaten voor ‘verduisteren’
日蘭辭典 (trefwoord)
watakushi
zn. (1) [祕密] geheim o. (2) [不公平] partijdigheid v.; vooroordeel o.; onbillijkheid v. (3) [利] eigenbaat m. ¶ privé aangelegenheden; particuliere belangen. ¶ なき onpartijdig; belangeloos; onbaatzuchtig. ¶ persoonlijk; eigen; privé; particulier. ¶ に in ’t geheim; achterbaks. ¶ する zich toeëigenen; verduisteren. ※ cf [[watakushiwatashi‚ atashi]]
nomu飮む
(呑む、飲む) t.w. (1) [飮料を] drinken. (2) [吸ふ] inzuigen; zuigen (3) [煙草を] rooken. (4) [嚥下する] doorslikken; verzwelgen. (5) [隱す] verbergen. (6) [を] bedwingen; onderdrukken (7) [侮る] geringschatten; i.w. neerzien op. t.w. (8) [著服する] verduisteren.
shishō私消
zn. verduistering v. ¶ 私消する verduisteren. ¶ 私消罪 het misdrijf van verduistering.
nekobaba猫糞

(猫ばば, ネコババ) zn. verduistering v. ¶ 猫糞を極める verduisteren.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verduisteren>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
くすねるkusuneru (1) pikken; jatten; gappen; stelen; achteroverdrukken; afkapen; afdieven; afstelen; (2) in eigen zak steken; achterhouden; verduisteren; verdonkeremanen
ちょろまかすchoromakasu (1) pikken; stelen; in eigen zak steken; gappen; jatten; snaaien; kapen; afkapen; achteroverdrukken; verdonkeremanen; verduisteren; ervandoor gaan met; aftroggelen; (2) smoesjes verkopen; uitvluchten zoeken
拐帯するkaitaisuru aan de haal gaan met; ervandoor gaan met; achteroverdrukken; verduisteren; zich heimelijk toe-eigenen; gaan strijken met; lichten; [volkst.] kiepelen; [volkst.] rauzen; [Barg.] reetsemen; [gew.] op zijn kaak slaan
持ち出すmochidasu (1) mee naar buiten nemen; brengen; mee (uit) nemen; (2) achterhouden; verduisteren; verdonkeremanen; (3) erbij betrekken; erbij halen; ter sprake brengen; naar voren brengen; in het midden brengen; de aandacht vragen voor; aansnijden; voorleggen; beginnen te praten over; (4) voor de dag komen met; opbrengen; [fig.] ophoesten
暗ますkuramasu (1) verbergen; verhullen; verhelen; (2) misleiden; om de tuin leiden; bedotten; (3) donker maken; verdonkeren; verduisteren
暗むkuramu (1) donker; donkerder worden; verdonkeren; verduisteren; (2) [目が~] verblind worden; (3) [目が~] duizelen; suizelen; (4) [目が~] [fig.] verblind worden; verdwaasd worden; misleid worden; (5) verduisteren; donker maken; (6) [fig.] verduisteren; verdonkeremanen; achterhouden
曇らせるkumoraseru bewolken; (zoals) met wolken bedekken; doen betrekken; bedrukken; [fig.] verduisteren; vertroebelen; verdoezelen; doen vervagen; benevelen; verhullen; versluieren; [ガラスを] doen beslaan; [電灯を] dimmen; dempen; [顔を] een bedrukt; somber; betrokken gezicht zetten; [眉を] bezorgd fronsen
横領するouryousuru [金を] verduisteren; malverseren; frauderen; achterhouden; verdonkeremanen; zich vergrijpen aan [iems. geld]; zich aanmatigen; ten eigen bate aanwenden; [jur.] zich wederrechtelijk toe-eigenen; een onjuiste; onwettige bestemming geven
流用するryuuyousuru (1) een andere bestemming geven; anders aanwenden; anders gebruik maken van; anders gebruiken; (2) doorsluizen; een onjuiste bestemming geven; iets aan z'n bestemming onttrekken; oneigenlijk gebruik maken; verduisteren; malverseren
物するmonosuru (1) zijn; zich bevinden; (2) gaan; komen; (3) [euf.] het doen; seks hebben; (4) zeggen; (5) schrijven; (6) eten; (7) geven; (8) [傑作を] maken; [一句; 歌を] plegen; (9) verduisteren; stelen; achteroverdrukken
着服するchakufukusuru [金を] verduisteren; achterhouden; verdonkeremanen; ten eigen bate aanwenden; [w.g.] verdonkeren; zich wederrechtelijk toe-eigenen; zich vergrijpen aan; usurperen; malverseren; frauderen
食するshyokusuru (1) eten; opeten; nuttigen; (2) z'n brood verdienen; in z'n behoeften voorzien; (3) [astron.] verduisteren; verdonkeren; eclipseren
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.52 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 12 treffers (zoekopdracht: 'verduisteren', strategie: exact). 
2005-2022