日蘭辭典+

7 resultaten voor ‘vergaderen’
日蘭辭典 (trefwoord)
atsumari
(集まり) zn. (1) [集合] samenkomen; bijeenkomen. (2) [凝結] samenpakken; zich verbinden. (3) [會議] vergaderen. (4) [集中] zich concentreeren.
sorou揃ふ
(揃う) i.w. (1) [一致] het eens zijn; overeenstemen. (2) [集る] vergaderen; bijeenkomen. (3) [整ふ] volledig zijn; geordend zijn; in orde zijn. ¶ 揃った compleet; volledig; geordend. ¶ 揃はぬ onvolledig; niet compleet; niet in orde. ¶ 人數は揃ひましたか zijn wij compleet? zijn wij voltallig? ¶ 兄弟三人揃ひも揃って alle drie broers; de broers, alle drie.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <vergaderen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
会合するkaigousuru samenkomen; zich verzamelen; bijeenkomen; vergaderen; elkaar ontmoeten; elkaar treffen
収集する ; 蒐集するshyuushyuusuru (1) verzamelen; bijeenbrengen; samenbrengen; vergaren; [veroud.] vergaderen; inzamelen; [ごみを] ophalen; schooien; (2) collectioneren; verzamelen; sparen
寄る; 凭る; 倚るyoru (1) naderen; dichterbij komen; opschuiven; toekomen (op iem.); (2) samenkomen; bijeenkomen; zich verzamelen; elkaar ontmoeten; vergaderen; elkaar treffen; (3) (even) langskomen (bij iem.); langsgaan; even aanlopen; (terloops) kort bezoeken; aandoen; aankomen bij; (4) zich aan één kant verzamelen; uitwijken; opzij gaan; neigen naar; (5) leunen op; leunen tegen; rusten op; (6) worstelend voortduwen; (7) zich opstapelen; zich opeenhopen; (8) [m.b.t. markt; beurshandel] beginnen
集うtsudou zich verzamelen; samenkomen; bijeenkomen; bij elkaar komen; zich scharen; bijeenlopen; te hoop lopen; samenscholen; vergaderen
集会するshyuukaisuru samenkomen; bijeenkomen; bij elkaar komen; zich verzamelen; vergaderen; elkaar treffen; een vergadering houden; rendez-vous geven; in vergadering bijeenkomen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.59 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 5 treffers (zoekopdracht: 'vergaderen', strategie: exact). 
2005-2021