日蘭辭典+

2 resultaten voor ‘vergeefsch’
日蘭辭典 (trefwoord)
ada
zn. ijdelheid v.; nutteloosheid v.; ledigheid v. ¶ 徒な vergeefsch; nutteloos; ijdel. ¶ 徒に vergeefs; tevergeefs; voor niets.
dame駄目

zn. onmogelijkheid v; nutteloosheid v.; bn. vergeefsch; nutteloos; onbruikbaar; onmogelijk. ¶ 駄目にする bederven; onbruikbaar maken. ¶ 駄目になる mislukken; nutteloos zijn; vergeeefsch zijn. ¶ やって見ても駄目だ we behoeven het niet eens te probeeren. ¶ それは駄目だ dat lukt niet; dat zal niet gaan; dat kan niet; dat mag niet. ¶ もう駄目だ het loopt mis het hem; er is geen hoop meer voor hem. ¶ とても駄目だから諦めなさい daar er toch niets meer aan te doen is, moet er nu maar in berusten.

Tijd: 0.47 sec. jiten.nl: 2 treffers, (zoekopdracht: 'vergeefsch', strategie: exact). 
2005-2021