日蘭辭典+

12 resultaten voor ‘vergelden’
日蘭辭典 (trefwoord)
ada
zn. (1) [敵] vijand m. (2) [復讐] wraak v. (3) [怨み] vijandschap v.; wrok m.; haat m. ¶ 不倶戴天の doodsvijand. ¶ を返す zich wreken. ¶ 恩をで返す goed met kwaad vergelden.
aku
(悪) zn. kwaad o.; boosheid v.; slechtheid v.; zondigheid v.; verkeerdheid v. ¶ 惡に報いる善を以てする kwaad met goed vergelden.
mukui
(報い) zn. (1) [報償] vergelding v.; belooning v. (2) [] straf v. ¶ 報いる vergelden; beloonen. ¶ を以って報いる kwaad met goed vergelden; vurige kolen op het hoofd stapelen.
hōfuku報復

zn. vergelding v.; weerwraak v.; represaille v. ¶ 報復する vergelden; wraak nemen; zich wreken. ¶ 報復税率 invoerrecht bij wijze van represaille. ¶ 報復手段 represaillemaatregel.

RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <vergelden>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
報いるmukuiru (1) vergoeden; vergelden; goedmaken; belonen; [愛に] beantwoorden; (2) betaald zetten
報じるhoujiru (1) terugdoen; belonen; vergelden; beantwoorden; terugbetalen; (2) wraak nemen; wreken; vergelden; betaald zetten; (3) berichten; melden; laten weten; op de hoogte brengen; stellen; aankondigen; rapporteren; meedelen; bekendmaken; informeren; inlichten
報ずるhouzuru (1) terugdoen; belonen; vergelden; beantwoorden; terugbetalen; (2) wraak nemen; wreken; vergelden; betaald zetten; (3) berichten; melden; laten weten; op de hoogte brengen; stellen; aankondigen; rapporteren; meedelen; bekendmaken; informeren; inlichten
報復するhoufukusuru (1) wraak; revanche nemen; vergelden; zich revancheren; betaald zetten; een koekje van eigen deeg geven; met gelijke munt terugbetalen; (2) represaillemaatregelen nemen; (3) riposteren; antwoorden; repliceren; reageren
恩を仇で返すonwoadadekaesu ± stank voor dank geven; iem. met ondank lonen; vergelden; goedheid met ondankbaarheid beantwoorden; z'n weldoener beledigen
意趣返しをするishyugaeshiwosuru wraak nemen; zich wreken; represailles nemen; afrekenen; terugslaan; vergelden; terugbetalen; betaald zetten; een oude rekening vereffenen; z'n gram halen
答える ; 応える ; 報えるkotaeru (1) antwoorden; beantwoorden; een antwoord geven op; ten antwoord geven; repliceren; een repliek geven; (2) reageren op; reactie vertonen op; weerwerk geven; (3) oplossen; een oplossing vinden voor; eruit komen; berekenen; (4) belonen; vergelden; vergoeden; als loon geven voor; voldoening geven voor; een wederdienst bewijzen; (5) effect hebben; effect ressorteren; invloed hebben op; beïnvloeden; aangrijpen; aanpakken; treffen; een sterke indruk op het gevoel nalaten; een sterke indruk op het gestel maken; moeilijk zijn; hard zijn
返礼するhenreisuru een tegengeschenk geven; [lit.t.] een tegengave brengen; [w.g.] een tegengift doen; een tegengebaar stellen; een tegengeste doen; een tegencompliment geven; een tegengroet brengen; een tegendienst bewijzen; een tegenprestatie leveren; compenseren; vergoeden; vergelden; weerwraak oefenen; wraak nemen; betaald zetten; revanche nemen; zich revancheren
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.5 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 8 treffers (zoekopdracht: 'vergelden', strategie: exact). 
2005-2023