日蘭辭典+

11 resultaten voor ‘verhalen’
日蘭辭典 (trefwoord)
kataru語る
t.w. vertellen; zeggen; (義太夫などを) opzeggen; voordragen; reciteeren. ¶ 語り明かす den geheelen nacht door praten.
hanasu話す
i.w. (1) [談話] praten; spreken; babbelen; converseeren. t.w. (2) [告げる] vertellen; zeggen; verhalen. (3) [外國語を] spreken; kunnen spreken; kennen. ¶ にちと話したいある er is iets waarover ik u spreken wilde. ¶ 蘭語話す hollandsch spreken; hollandsch kennen.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verhalen>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
物語る monogataru (1) vertellen; verhalen; berichten; debiteren; (2) tonen; getuigen van; [heel wat] zeggen over; verklaren; wijzen op; blijk geven van; bevestigen; staven; een teken zijn van; een bewijs zijn van; getuigenis afleggen van
述べる noberu verklaren; vermelden; noemen; zeggen; uiten; geven; uiteenzetten; stellen; [z'n gedachten enz.] uitdrukken; [z'n medeleven enz.] betuigen; onder woorden brengen; aangeven; verslag uitbrengen; melden; uitspreken; [de waarheid enz.] spreken; vertellen; [omstandig, in het kort enz.] verhalen; gewagen
叙述する jojutsusuru beschrijven; afschilderen; voorstellen; schetsen; verhalen; vertellen; een relaas geven; verslag geven; doen; een beeld tonen
叙する josuru (1) verheffen tot; in; opnemen in; promoveren tot; verhogen tot; verlenen; (2) onder woorden brengen; verwoorden; dichten; beschrijven; verhalen
講釈する koushakusuru (1) verklaren; uitleggen; expliceren; expliqueren; (2) hoogdravend uiteenzetten; van naaldje tot draadje uit de doeken doen; (3) [Edo-periode] vertellen; voordragen; verhalen; lezing houden
説話する setsuwasuru verhalen; vertellen
取り戻す torimodosu (1) terugnemen; hernemen; (2) terugkrijgen; terughalen; terugwinnen; terugvinden; achterhalen; herwinnen; herkrijgen; verhalen; recupereren; [健康を] aansterken; (3) [遅れを] inhalen; inlopen
話す hanasu (1) spreken; praten; vertellen; zeggen; verhalen; relateren; snakken; snappen; [oneig.] melden; [Barg.] dibberen; (2) bepraten; zich onderhouden (met); spreken (met); een gesprek voeren; converseren; [Barg.] bedibberen; (3) [een taal] spreken
語る kataru (1) praten; vertellen; verhalen; (2) reciteren; zingen
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.46 sec. jiten.nl: 2 treffers, warandict: 9 treffers (zoekopdracht: 'verhalen', strategie: exact). 
2005-2020