日蘭辭典+

17 resultaten voor ‘verkeer’
日蘭辭典 (trefwoord)
majiwari交り
(交わり) zn. omgang m.; vriendschappelijk verkeer o.; vriendschap v. ¶ 兩性を交 geslachtsomgang; geslachtsgemeenschap. ¶ 交を絶つ vriendschap verbreken; niet meer met alkaar omgaan. ¶ 二線の交 snijding van lijnen.
renraku連絡
zn. verbinding v.; connectie v.; aansluiting v. ¶ 國際連絡運輸 doorgaand internationaal verkeer. ¶ 連絡切符 doorgaand biljet. ¶ 學校連絡 aansluiting der scholen. ¶ 連絡ある samenhangend. ¶ 連絡なき onsamenhangend; zonder verband; geen aansluiting. ¶ 連絡する verbinden; verbinding vormen; aansluiten. ¶ 此の汽車汽船連絡して居る deze trein sluit aan op de boot; deze trein rijdt in aansluiting met de boot.
muyō無用
zn. (1) [役に立たぬ事] nutteloosheid v. (2) [不必要] noodeloosheid v. ¶ 無用nutteloos; noodeloos; onnoodig; ongewenscht. ¶ 無用心配 noodelooze ongerustheid. ¶ 通行無用 ‘‘voor het verkeer gesloten’’; ‘‘afgesloten rijweg.’’ ¶ 無用の者入るべからず ‘‘geen toegang voor het publiek.’’ ¶ 御無用です ik heb niets voor u; ik kan u niet helpen; ik heb niets van u noodig. ¶ 開放無用 ‘‘deur dicht s.v.p.’’.
shakō社交
zn. gezellig verkeer o.; sociale omgang m. ¶ 社交が上手 gezellig in den omgang. ¶ 社交的 gezellig; sociaal; maatschappelijk. ¶ 社交團 gezelschap. ¶ 社交術 kunst om zich gemakkelijk te bewegen; aangename omgangsvormen. ¶ 社交界 uitgaande kringen der hoogere standen. ¶ 社交期 het seizoen, waarin veel partijen gegeven worden. ¶ 社交性 gezellige neigingen; behoefte aan gezelligheid.
RESULTATEN japansnederlandswoordenboek.org voor <verkeer>
Info over de soms afwijkende spelling van het Japans hieronder.
交わりmajiwari (1) omgang; verkeer; betrekking; contact; (2) seks; geslachtsgemeenschap; geslachtsverkeer; vleselijke omgang; seksuele betrekkingen; seksueel contact; (3) [wisk.] doorsnede; doorsnee; intersectie
交通koutsuu (1) verkeer; (2) verbinding; connectie; aansluiting; (3) communicatie; contact; uitwisseling van informatie; (4) omgang; het omgaan met mensen; vriendschappelijk verkeer; (5) transport; vervoer; handelsverkeer; handel
人通り ; 人通hitodoori passage; verkeer; het gaan en komen van mensen; [i.h.b.] voetgangersverkeer
付き合いtsukiai (1) omgang; verkeer; betrekking; contact; gemeenschap; relatie; gezelschap; vriendschap; anschluss; [i.h.b.] verkering; kennissen; kennissenkring; (2) [meegaan enz. uit] sociale beleefdheid
往復oufuku (1) het heen en teruggaan; het gaan en komen; (2) correspondentie; briefwisseling; (3) contact; het onderhouden van contact (met elkaar); omgang; verkeer; (4) retourbiljet; retour; retourtje [afkorting van ōfukukippu 往復切符 of ōfukujōshaken 往復乗車券]
往来ourai (1) heen-en-weergeloop; komen en gaan; verkeer; va-et-vient; passage; [Belg.N.] trafiek; (2) straat; verkeersweg; (3) het opkomen en verdwijnen; (4) omgang; contact; uitwisseling; (5) correspondentie; briefwisseling; (6) [hand.] lichte schommeling; fluctuatie
行き来 ; 往き来ikiki (1) geloop; heen-en-weergeloop; va-et-vient; verkeer; (2) omgang
行き来 ; 往き来yukiki (1) geloop; heen-en-weergeloop; va-et-vient; verkeer; (2) omgang
輸送量yusouryou verkeersaanbod; verkeersdrukte; verkeer; hoeveelheid vervoerde goederen
通いkayoi (1) omloop; verkeer; circulatie; het komen en gaan; het heen en weer reizen; (2) pendel; pendelverkeer; forensenverkeer; het forenzen; (3) bankboekje; rekeningboekje; (4) tafelbediening; (5) ober; [i.h.b.] theemeesterknecht
通りtoori (1) straat; verkeersweg; (2) passage; (doorgaand) verkeer; mouvement; doorgang; (3) doorstroming; doorloop; ventilatie; [m.b.t. stem] bereik; doordringendheid; penetrantie; (4) reputatie; populariteit; [m.b.t. handel] goodwill; (5) aannemelijkheid; begrijpelijkheid; (6) zoals; als; naar; volgens; conform; overeenkomstig; in overeenstemming met; gelijkaardig met; op de wijze van; [arch.] gelijk; (7) [maatwoord voor manieren; wijzen; trants; soorten enz.]; (8) [maatwoord voor het aantal keren]; (9) ongeveer; om en bij; om en nabij; circa; plusminus; [inform.] pakweg
通行tsuukou verkeer; passage; doorgang; doortocht
運行unkou (1) [惑星; 衛星; 彗星の] loop; beweging; omloop; (2) [電車; バスの] dienst; verkeer; (3) voortgang; vordering
Resultaten van japansnederlandswoordenboek.org   
Tijd: 0.49 sec. jiten.nl: 4 treffers, warandict: 13 treffers (zoekopdracht: 'verkeer', strategie: exact). 
2005-2022